TÓM 23:23

23Pọ̀b nen togó gbò béá beè gboó kolí bàà nen lọl zẹ̀ẹ̀ pá a gbò bé vaá kọ́ nèva kọ, “Kpoogèi dee ló òb tub gbò bé, bii ló taa tub nè òb gbò bé e bà ólò faalá nom tee simá ól bé nè òb tub gbò bé e bà ólò tú sòbà bemá bé kọ bé ò síi Sizaríà bílá deeí boo sĩ́ìna òb tóm.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More