TÓM 23:6

6Tṍó e Pọ́ọ̀l nyímá kọ sìgà gbòa pá Sádùsì vaá sìgà ọ̀và à dú pá Fárèsì, a beè gboó elá zẹ̀ẹ̀ gbò bèèlaá vulí kpã́ kọ, “Pá ńda vígà, nda nen Fárèsì, ńda tẹ̀ nè ńda kà pá Fárèsì. Bà túm̄ elè m té bèèla bel kĩí boo bée kọ m̀ zigà ló kọ Bàrì é kẽee gbò e ba è ù lọl ke mà ú!”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More