HÍBRÙ 10:34

34O beè zọi gbò e bà dì tọ kpọ́gọ́lọ́ dõonai ba tãàgà, vaá tṍó e gbò nen tú bá kpóó tumá nu lọlíí bá, o beè ĩimai vaá tui ẹ́ẹ́ nyíe tumai di tõ̀ò e a dì belí vó. O beè naanii vóí boo bée kọ ò nyímàì kọ boolo íèì ene kà nu e a di dọ̀ dèdè, vaá dú nu e a lée èl ní e bà túá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More