HÍBRÙ 10:8

8Túá nu e a beè kọ̀ kọlà vóí: “Nóo gbĩ́ vààla gyọ́ọ, à bè dõ̀ò nu, à bè nom e bà ọ́ví boo gbani vààla gyọ́ọ, à bè gyọ́ọ e bà váálá boo bée pọ́lọ́ e nen beè sì, vaá bà náa kpéní ló.” A beè kọ́ vóí, náa kal ló bée kọ dénè gyọ́ọ e bà vááláí di boo lèlà bé e Log kọ́ naa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More