MÁÁTÌÙ 1:12

12Na gbò nómá tẹ̀i ní e a beè dì lọl tṍó e ba ni siíva kilma kpá dó Bábìlọ̀n inmá tṍó e Jíìzọ̀s meà e: Jehóíàkìn, Siáltìẹ̀l, Zẹrábàbẹ̀l, Abáíùd, Ẹláíàkìm, Ézọ̀, Zádọ̀k, Ákìm, Ẹláíùd, Ẹliézà, Mátàn, Jékọ̀b, Jósẹ̀f, e a dú dóm Mérì, e a gboó màn Jíìzọ̀s, e bà kólíe Méné e Bàrì Sa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More