KÙÙÀ NU 11:13

13Gbele bá kpóó zùgà kunu kẽ e a tú pọ̀b boná dõ̀òmà òb ke tõ̀ò, vaá kõoná ene ke tõ̀ò lọl ló, beè gboó naaá kà lèlà tṍóá. Zùgà kunu kẽá beè fẹ́ òb nè àlàbà bóó nè òb tub (7,000) nen. Pọ̀ beè palà ge sii gbò e bà sígá dùm, vaá naa ní e bà tú ka nè Bàrì e a di káála.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More