Luqaasa 6:17

17Yesusikka istara issife zuma bollafe duge wodhdhidi denbason eqqides. Iza kaallizaytappe daro asay heen dees, Yuhudappenne Yerusalameppe, qasseka Xirooseppenne Sidoona Abba achchafe yida keehi daro asaykka heen dees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More