Marqoosa 1:14

14Yohannisi qasho keeth gelidayssafe guye Yesusi Xoossa Mishiraachcho qaala sabakishe gede Galila biidi “Wodey gakkides; Xoossa Kawotethi matides; nagarappe simmite, Mishiraachcho qaalan ammante” giidi sabakides.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More