Matoosa 21:42

42Yesusikka istas “Geeshsha Maxaafan ‘Gimbe keexxizayti iita giidi wora yeggida shuchchay keeththas maazanne bolla wodhdhiza shuch gidides; Xoossi hayssa ooththides; iza oosoykka nu ayfes malalisizaz’ geetetti xaafetidayssa nababibekketii?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More