Piliphisiyoose 1:7

7Ta ha7i qasho keeththan dishininne ta qashetanappekka kase Mishiraachcho qaala tuma naaganassinne minthethanas Xoossi taas ba kiyatethan immida maadon inte wurikka tanara issife ooththidayta gidida gish inte ubba gallas ta woznappe dhayekketa. Hessa gish ta inte gish qoppanas taas bessees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More