Oroome 5:16

16Qasseka Xoossa imotay issade baggara yida nagarappe beettida ayfe mala gidenna. Gaasoyka iza pirday issade nagara kaallidi pirda ekki yides. Iza imotay qasse daro qoho gaason xilloteth ehides. Hayqoy issade baggara kawotidayssa gidikko daro tirpa gidida Xoossa kiyatethinne xillotetha imota ekkidayti issade baggara hessikka Yesus Kirstoosa baggara xoondi de7on daana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More