1 WAKOLINTO 13

1Hamba nonje i milonjele ye wanhu hamba na ye Wamalayika, ninga hono niwe sina wendo, ane nowa nihwanile nhe lizozo du lye lidebe lyono lisina cinji, hamba lunji nha kotya cenjele. 2Na kanyhi yisumice niwe ne cipegwa ciswanu co kuyiganula nghani yo Mulungu, no kuzimanya ze cinyele zose, sunga no kusuma kuzimanya zose, kanyhi ndahile kuwa no wihuwilo wono wukwilaniciye, sunga sume kugahamya matunda, ninga hamba nha vivyo hono niwe sina wendo, ane si nili cinji yaye. 3Na hono ndavye i sawo yangu yose no kuwapela waciwa, na hamba niwulavye muwili wangu wunyanywe mu moto, ninga hono niwe sina wendo, azo zose si zonghwila cinji yaye. 4Wendo wukangalilaga, wutazaga wenji, wendo wusina wivu, hamba si wikumyaga yaye, hamba siwuwezaga no wiwoni. 5Wendo wukuwa wina cogopo, kanyhi si wukuwa kwilondolela weneco cambuzi, kanyhi wendo si wukolwaga ne'kuwo mbela, hamba si wukumbucilaga zimbi, hamba si wuwalaga wubi wono wapuluta yaye, 6kanyhi wendo si wukuwa kusecelela wubi ng'o, langa wusecelelaga i mbeka. 7Wendo wihuwilaga zose, witumbilaga zose, kanyhi wukangalilaga zose. 8Wendo si wudumaga hamba hadodo. Na hone hovili i vipegwa vyo kuyiganula nghani yo Mulungu, avyo langa mwizuwa linji vilawuka, na hone vipegwa vyo wulonga zinonga zinjenzi, avyo vyoloduma, na hone kowuli wusomi, nawo nha vivyo du wolopuluta. 9Hambi nha vyono yinha u wumanye wetu si wukwilaniciye, sunga ne cipegwa cetu co wuganula nghani yo Mulungu naco si cikwilaniciye. 10Ninga cilaza kuwa caza cono cikwilaniciye, vyose vyono si vikwilaniciye vyolowuka. 11Ane lono nali nghali nili mwana mudodo nalongaga cidodododo, natangaga cidodododo, nehwesaga cidodododo. Ninga aluno vyono neza nili munhu mututu, hodu nakondya kuzileka i zinghani zose ze cidodododo. 12Cono cikuciwona alu cinha futa du mwi'lole, ninga baho hanyuma langa, ho colowona viswanu ciwonelela. Aluno manyile hadodo vivi du, ninga baho hanyuma langa, ho nolomanyila zose lukulu, nha vyono u Mulungu nayo yamanyile ane. 13Holeka zikusigala zizino zidatu, nha cinji, u Wihuwilo, u Witumbilo no wendo, ninga kanyhi yono yicizize muli zizino zose, wo wendo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\