1 WAKOLINTO 5

1Ko zili nghani za mbeka, vyono, mowuli wusenyha muli nyenye, kanyhi no wusenyha wuwo wono mwina nawo, wo wusenyha wubi muno muno, wono wukali hamba si nawa muli wanhu wono wakali si namumanya Mulungu. Nonjelwa vyono u muyenyu yunji, ati yekaye no mugolece wo sogwe! 2Alu mosuma nhawule kwilumba? Mbeka, yali yinojeye kuli'nye kulila, na yuyo mono yetumile zizo, yinojeye yawuswe muli'nye. 3Nane ku lubavu lwangu, hamba niwe nili kutali nanye mu muwili, ninga mu muhe nili baho hamonga nanye, na vyono kotya nha nili baho, holeka nakondya kumuling'aniza u munhu yuyo, mono yetumile zinghani zizo ze cevu. 4Holeka lono mweza kwihanguliziza hamonga mwi'tagwa lyo Muwaha Yesu, nane lono kotya nili hamonga nanye mu Muhe, kwe vilungo vyo Muwaha wetu Yesu, 5ale, mumupelaje Setani u munhu yuyo, u muwili wakwe ho wuhodangwe, ninga nhumbula yakwe, ho yisume kuponywa, mwi'zuwa alilya lyo Muwaha. 6Nye wayangu, u wilumbe wenyu wuwo, si wuswanu hamba hadodo! Alu si mumanyile vyono cisase cidodo du, cikuwa kutajila cisase mwibumundwa lyose lyo wusaje? 7Holeka mwiyezaje no kutajila lukulu cisase ce katali, ho muwe yibumundwa yipya lyono lisina cisase, nha vyono yinojeye kuli'nye muwe. Hambi Kilisito, i Pasaka yetu, nha yakondya kulavywa yikumbiko. 8Holeka cinoze sikukuu mbaha, ninga yilece kuwa mu cisase acilya ce katali, i cisase co wubi no wavu, langa ku ndigwa yono si yisasize, i ndigwa yo wuswanu ne mbeka. 9Namwandicilenyi mu baluwa yangu, vyono mulece kuhanga ne wanhu wasenyha. 10Ninga mbeka, si vyono nalongaga i wanhu wose wasenyha wono wali mononze, i wabuguci, ne walambilambi na wono wahembaga vihwani. Ku soko vyono, hono musace kuwelega wawo wose, yowa yimunojelenyi anye, muyihamile lukulu yinze yiyi! 11Ninga ane cono natunilizaga mu wandice wangu nha coci, mulecele lukulu kuhanga na we ndugu Mukilisito, u musenyha, mubuguci, mono yakuhemba vihwani, musonjeza wayagwe, mugalo'jimbi, kanyhi mulambilambi. U munhu we liwala lilyo, hamba kulya du, mulece kulya hamonga nayo. 12Wulenyi, hambi yo nghani yangu nene niwaling'anize wanhu wono wali kunze? Aa, ng'o, awo u Mulungu yo kowaling'aniza. Hamba alu ma, anye nyo weneco si munojeye muwaling'anize i Wakilisito wayenyu? 13Ale mumuwinjilaje kutali muli'nye yuyo u munhu mubi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\