1 WATESALONIKE 3

1Holeka vyono si casuma kukangalila kanyhi, cikawona vyowa viswanu cilekwe cili wene ku Atene, 2cikamutumilenyi ndugu yetu Timoteyo, kanyhi mwitumami muyetu muli Mulungu mu wuganule u Luganuzi Luswanu lwa Kilisito. Cikamutumilenyi ho yaze yamusikamyenyi no kumusindamicenyi, 3ho wihuwilo wa yunji muli nyenye wulece kucepuka ku soko ye magazo gago. Ninga anye mumanyile nha vyono yicinojeye cinjile mu magazo. 4Hambi mbeka lono cali kwenyu, nha camula kumulonjelenyi vyono cowa kutamiswa, na vyono mumanyile, na mbeka vyo yikawa. 5Ku soko yiyo holeka nane nghamutumilenyi Timoteyo. Vyono si nasuma kulindila kanyhi, holeka nghamutumilenyi ho hulice muli zo wihuwilo wenyu. Yilece kuwa na lunji u mukonji yamujelenyi, no mulimo wose wono cawituma muli nyenye wuwe wa bwete! 6Ninga alu Timoteyo yakondya kuwuya kono kwetu, yakulawa u kwenyu, nayo kacilonjela nghani za nyemo kuli zo wihuwilo wenyu no wendo wenyu. Kacilonjela kanyhi vyono mukucikumbucila nhondo zose na vyono mwina wuhile wo kuciwona ase, nha vyono na sese cina wuhile wo kumuwonenyi nyenye. 7Nase cisindamikwa muno mu wugaye ne matamiso getu gose, ku soko yo wihuwilo wenyu. 8Hambi alu nha cili womi mbeka, hono mwime mukamile muli Muwaha. 9Alu cosuma kumulumba u Mulungu wetu ku soko yenyu. Cikumulumba so nyemo yono cina nayo hali mwene ku soko yenyu. 10Cikumulomba u Mulungu cihidimbaye kwe mitima yetu yose cilo na misi, ho yacipele i cilejeho co kumuwonenyi wusu na wusu, ho cisume kuzinozeleza zono zikali zicepuce mu wihuwilo wenyu. 11Nase cikumulomba u Mulungu u Sogo yetu mweneco, no Muwaha wetu Yesu, yaciwikanizize nzila yo kuza u kwenyu. 12U Muwaha yamupelenyi wiyendi nyenye wose, no kucila muno kuwenda i wanhu wose, nha vyono ase cimwendilenyi nyenye. 13Holeka nayo komukamyenyi zinhumbula zenyu, nanye mowa mukwilaniciye mu wele hali Mulungu no Sogo yetu, mwipango lono kolokuziza u Muwaha wetu Yesu hamonga ne wakwe wose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\