FILEMONI 1

1Ane yo nene Pawulo mono mbopigwe mu jela ku soko ya Kilisito Yesu, na Timoteyo ndugu yetu, cikukwandicila agwe Filemoni u mwendece wetu no mwitumami muyetu, 2hamonga ne likanisa lyono likuwa kwitang'anilila mu nyumba yako, na kuli Afiya u lumbu lyetu, na kuli Alicipo u musilikale muyetu. 3Ilihewa no mulamu vyono vikulawa kuli Mulungu na kuli u Muwaha wetu Yesu Kilisito, viwezane nanye. 4Nghuwa kukukumbucila nhondo zose mu wulombe wangu agwe Filemoni, kanyhi nghumulumba u Mulungu, 5nha vyono nghuzihulika zo wihuwilo wono wina nawo kuli Muwaha wetu Yesu, na zo wendo wako kuli wanhu wo Mulungu wose. 6Nghulomba u wihuwilo wono wina nawo kotya sese, wukupele u wusume wo kumanyila lukulu i ziswanu zose zono cikuzituga so wilunze wetu na Kilisito. 7Gwe mwendece, u wendo wako wamhela nyemo mbaha muno muno, no kumhela vilungo mu nhumbula yangu! Ne zinhumbula ze wanhu wo Mulungu zikasangalala muno muno ku soko yako. 8Na ku soko yiyo, hamba niwe nali sume kukulonjela witume cono wunojeye kwituma, nha nili nduguyo muli Yesu. 9Ninga ku soko yo wendo, mbona yili ciba hono nghulombe. Nghunoza nha vivi, hamba yiwe ane Pawulo nili mutumwa wa Kilisito Yesu, nalu kanyhi nili mufungwa mu jela ku soko yakwe. 10Alu nina nghani monga du yono nghukulomba ku soko yo mwanangu Onesimo, u mwanangu muli Kilisito, hambi nha neza nili sogwe mono nimuleleye lono nili mu cifungo. 11Yo Onesimo yuyulya mono mwidaha linji si yakutazaga cinji, ninga alu yakunhaza ane sunga na gwegwe. 12Alu nghumugomola u kwako, nayo yenha i nhumbula yangu nene no mweneco. 13Nali nyende Onesimo yajendelele kwikalana nane bahano, ho yanhaze njele yo gwegwe Filemoni, ku soko yo Luganuzi Luswanu, lono ane nghali nili mu cifungo. 14Ninga si nosuma kwituma nghani yinji lono nghali nakombolwa na gwegwe. Si nyendile nghudindimize ho wunhaze, vyono u wuswanu wako wunojeye wulawilile mu wuhile wako gwegwe go mweneco, hamba si mu wudindimizwe. 15Lunji Onesimo yawuka kwako so cidaha cidodo du, ho wusume kuwezana nayo kanyhi mu myaka yose. 16Naluno mwene, si yenha muwanda du kanyhi, langa yawa muswanu kuciza muno si nho muwanda, u mwene yaweza ndugu yetu mwendece. Kanyhi yaweza munhu wa cambuzi ciwaha u kwangu, sunga no kwako nhavivyo, si koleka kuwa munhu wa cambuzi ciwaha kotya muwanda na kanyhi kotya ndugu yetu muli Muwaha. 17Ale, holeka hono wuwe wukumbona ane nili muyago, ale, wumubocelaje kanyhi nha vyono wali wumbocele nene no mweneco. 18Na hono yawe yali yakusutizye cinji, hamba lunji yena mugawa kuli 'gwe, ale, wundayaje nene. 19Nghuyandika i nghani yiyi no muwoko wangu nene no mweneco. Nene Pawulo nolipa! (Hamba sina soko yo kulonga vyono nagwe wina mugawa kwangu gwegwe go mweneco.) 20Ale du kanyhi ndugu yangu, wunozezaje i nghani yiyo ku soko ye litagwa lyo Muwaha, wusangalazizaje i nhumbula yangu muli Kilisito. 21Nghwandika, akuno nina no witumbilo, vyono si koleka kuvumila u wulombe wangu. Akuno manyile, vyono kokwituma kuciza ya zizi zono nghukulomba witume. 22Hamonga na zizo, wumbikanizizaje ha wugono, hambi nha nitumbiye vyono so wulombe wenyu, u Mulungu nha komhela cilejeho, ho nize nimulamusenyi 23Epafala u mufungwa muyangu mu jela muli Kilisito Yesu, yakukulamusa. 24Nawo wa Maluko na Alisitaliko na Dema na Luka, i wetumami wayangu, wose wakukulamusa. 25Ilihewa lyo Mutwa wetu Yesu Kilisito liwezane na nyenye wose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\