WALUMI 10

1Nye wandugu zangu, nghulanjilila kanyhi nghuhila mu nhumbula yangu, wawo wanyawusi wayangu waponywe. Kanyhi si nghudila kuwalombela kuli Mulungu. 2Hambi nha nghuwahomelela vyono, wena uwuhidimbazi wo kumulondola u Mulungu, ninga uwuhidimbazi wawo, si wuli mu wumanye we mbeka. 3Hambi nha si wamanya vyono u Mulungu kawanozaga wanhu, ho wavumilwe hali mwene, wene wakajela kwinozeza nzila yawo weneco, holeka si wasuma kuyivumila inzila yiyo yo Mulungu, yono yowanoza ho wavumilwe hali mwene. 4Hambi u wuze wa Kilisito, nha wo mudumo wo Wulajilize, ho wose wono wehuwiye wavumilwe hali Mulungu. 5Musa yandika zizi zo munhu mono kovumilwa hali Mulungu so kuwituma u Wulajilize, yakatya; “U munhu wo wose mono kokwituma nha vyono u Wulajilize wukutya, yuyo kowumipa.” 6Ninga mu wuvumilwa hali Mulungu so wihuwilo, i Mandiko gakutya nhavi, “Wulece kutya mu nhumbula yako. Nani mono konanuka sunga ko ku wulanga?” (wo wutya, wukumutimya Kilisito hasi), 7“Hamba wulece kutya, Nani mono kotima sunga ku ku wuninyina?” (wo wutya, wukumwinula Kilisito muli wafu.) 8I Mandiko Gono Gelile gakutya nhavi: “Inghani yo Mulungu yili behi nagwe, yili mu mulomo wako na mu nhumbula yako,” yo nghani yo wihuwilo yono ciganulaga. 9Hono wuvumile ko mulomo wako, vyono Yesu yo Muwaha, na hono wihuwile mu nhumbula yako, vyono u Mulungu yamuzukula muli wafu, kupona. 10Hambi nha cikwihuwila mu nhumbula, no kunozwa ling'ani no Mulungu, na kanyhi cikuvumila kwe milomo yetu no kuyituga mhonelo. 11I Mandiko Gono Gelile gakutya, “Muli wose mono kumwihuwila, si kolokozwa soni.” 12Inghani yiyi yili so wose, na hasina wisime kuli Wayahudi na kuli wono si Wayahudi, hambi u Muwaha yuyo yumonga, nha yo Muwaha wa wose, nayo mucemezi muno kuli wose wono wakumulomba. 13Hambi I Mandiko Gono Gelile nha gakutya, “Muli wose mono kolicemeleza ilitagwa lyo Muwaha kopona.” 14Hambi, ho womucemeleza nhawule mono wakali si namwihuwila? Kanyhi, ho womwihuwila nhawule mono wakali si namuhulika? Kanyhi, ho wozihulika nhawule izinghani zakwe hono hasina u muganuzi? 15Kanyhi, iwanhu ho woganula nhawule hono walece kutumwa? Nha vyono gakutya i Mandiko Gono Gelile, “Yo nghani yono yikwendeza muno, yo wuze wa wono wakuluganula u Luganuzi Luswanu.” 16Ninga hamba nhavivyo, si wose wono walubocela u Luganuzi lulo Luswanu. 17Hambi na Isaya nha yalonga yakatya, “Go Muwaha, nani mono yehuwila izinghani zetu?” Hambi u wihuwilo nha wulawaga mu wuhulice we nghani, wuhulice we nghani nawo wulawaga mu nghani ya Kilisito. 18Ninga nghutya, alo si wayihulika inghani yiyo? Mbeka wayihulika, nha vyono gakutya i Mandiko Gono Gelile. “Ilizi lyawo lificile mono yinze yose, Ne zinghani zawo zificile sunga ko ku ndumo ye yinze.” 19Kanyhi nghuwuza nghutya nhavi, Hongo yisumice iwanhu wa Isilayeli si wali wamanyile? Nayo Musa u mulongozi kupitula, yakutya nhavi, “Nomunozenyi muwawonele wivu iwanhu wono si nghungugo, Nomunozenyi muwawonele likuwo ilikungugo lye wanhu walele.” 20Kanyhi Isaya yakulonga yasina woga, yakutya, “Wono si wanondolaga, wakondya kumbona, Nane nghelajila kuli wono si wakuwa kumbuza.” 21Ninga kuli Isilayeli, yakutya, “Misi yose nghawagololela imiwoko yangu nghuwacemela u kwangu, I wanhu we cibede kanyhi wono wasina cihuliko.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\