WALUMI 5

1Ale, vyono cakondya kunozwa, ho civumilwe hali Mulungu ko wihuwilo, holeka cilamuye nayo mu nzila yo mutwa wetu Yesu Kilisito. 2So wihuwilo wetu, mwene yakacileta no kucinjiza mwi'hewa lyo Mulungu, mono alu mo cikuwumipila. Holeka cikwilumbila u witumbilo wono cina nawo, wo kuhanga mu lukumyo lo Mulungu. 3Kanyhi si nhavivyo du, ninga cikusangalala nhavivyo sunga na mu magayo, akuno cimanyile vyono imagayo galetaga wukangalile, 4u wukangalile nawo wuletaga wusikamywe, na wuwo nawo wuletaga witumbilo. 5U witumbilo wuwo nawo si wosuma kucikoza cevu, hambi u Mulungu, nha yakondya kucijidila u wendo wakwe mu zinhumbula zetu, mu nzila yo Muhe Mono Yelile mono capegwa. 6Hambi ase lono cali cikali cisoceye, ivilo vyali kufika, Kilisito yakacifwila ase co wabi. 7Hambi nha kukamu yunji yafwe so munhu we ling'ani, na lunji munhu kosuma kwijelela kufwa ku soko yo munhu muswanu. 8Ninga u Mulungu yakangazize vyono mwene yacendile, hambi lono ase cali cikali wahodanji, Kilisito yakafwa ku soko yetu. 9Alu vyono cakondya kunozwa, ho civumilwe hali Mulungu mu nzila ye sakami ya Kilisito, yili calinze, nha vyono kociponya mwi'kuwo lyo Mulungu. 10Hambi ase lono cali cikali cili sili nayo, u Mulungu yakacilamulila mu wufwe wo mwanagwe. Naluno vyono cakondya kwilamula no mwene, yili calinze vyono coponywa so wumi wa Kilisito. 11Kanyhi hamba si nhavivyo du, langa cikusangalalila muli Mulungu mu nzila yo Mutwa wetu Yesu Kilisito mono yacilamula no Mulungu. 12Ale, vyono u wubi wenjilila kono'nze ko munhu yumonga, nawo wukaleta lifwa. Ne lifwa litandaye muli wanhu wose vyono wenha, hambi wose nha wetuma wubi. 13Na lono u Wulajilize wali wukali si nawa, u wubi wali wuli mono'nze, ninga hamba nhavivyo, u wubi si wukumbucilwaga yaye lono hasina u Wulajilize. 14Ninga ku wulawilila ha Adamu, sunga mwipango lya Musa, ilifwa lyali liwatemile, sunga na awalya wono si wetuma wubi nha vyono yetuma Adamu, u wubi wo kumubeza u Mulungu. Nayo Adamu, yali hwani ya ayulya mono kolokuza hanyuma. 15Ninga ho wuli wisimajile; vyono i lihewa lyo Mulungu si linha u wubi wa Adamu. Ku soko hamba yiwe so wubi wa munhu yumonga wukaleta lifwa kuli wanhu wose, ninga so lihewa lya munhu yumonga yo Yesu Kilisito, u Mulungu yawenjifizya iwanhu wose ilihewa ne vipegwa vyakwe. 16Ninga kowuli wisimajile mu cipegwa co Mulungu, no wubi wo munhu yuyulya yumonga. Hambi lono u munhu yumonga yali yakondya kusutya, u Mulungu yakalavya wuling'anizi, ninga so masutya ga wanhu wenji, u Mulungu yakawapela icipegwa cakwe co kuwanenela. 17Na mbeka, ku soko yo wubi wa munhu yumonga, ilifwa likawa kutema, ku soko ya yuyo umunhu yumonga. Ninga yili calinze vyono yono yetuma yuyo munhu yumonga, Yesu Kilisito, co ciswanu cicizize. Na wose wono wakulibocela ilihewa lyo Mulungu ko winji, no kwilamula nayo, wolotema mu wumi mu nzila ya yuyo yumonga, Yesu Kilisito. 18Ale, nha vyono lisutya lyo munhu monga lyaleta wuling'anizwe kuli wanhu wose, na nhavivyo, ilitumo limonga lye ling'ani, likuwapela wulelele no wumi. 19Nha vyono iwanhu wenji waweza wanya wubi, ku soko yo wula cihuliko ca munhu monga, ale nhavivyo, ne wenji wonozwa wavumilwe hali Mulungu, ku soko ye cihuliko co munhu monga. 20U Wulajilize waza, wusutye ho wucile, ninga u wubi waza konjezeka, ilihewa likonjezeka muno muno. 21Nha vyono ivilungo vyo wubi, viletaga lifwa, navyo ivilungo vye lihewa viletaga wiling'ano, na kundumilizo, wumi we cibitilila mu nzila ya Yesu Kilisito u Mutwa wetu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\