WAHYU 4

1Lapatao wau lo'onto pintu tuwawu lohuo to soroga wawu woluwo suwara tuwawu, odelo u omo-omolu ilodungoheu u odelo tingohu sanggakala u loloiya mayi ode ola-U odiye, ”Dulo pobotulayi odiyamayi wawu ma popobilohu'u mayi olemu u ma tilatapu mayi lo Allahuta'ala mowali ngope'e mao.” 2Roh lo Allahuta'ala ma hua lo kawasa mayi olau wawu woluwo ilontongau arasi tuwawu to soroga wawu woluwo Ta ngota hulo-huloa teto. 3Tiyo ta hulo-huloa to arasi boyito tine-tinela odelo pormata heinta-intawa u herupa-rupawa waranaliyo. Wawu duhi lo butu tuwawu lili-lilinga to arasi boyito heinta-intawa. 4Heli-helili to arasi boyito woluwo biluloa wuwewo jumulaliyo dulopulu wawu wopato wawu to biluloa boyito hehuloa mongotauwa hepakeya kayini moputio wawu makuta hulawa hehuliya to lunggongi mongoliyo. 5Ilata wawu bulonggodu mabo motutuyuhe hemokaluwari mayi monto arasi boyito wawu momayanga mohelupitu helaita to taluliyo, u'uwitolo Roh lo Allahuta'ala mohelupitu. 6Woluwo olo to talu lo arasi boyito u bilohela odelo deheta kaca molanga da'a. Pali-palita to arasi boyito woluwo mahaluku moheluwopato polu-polu lo mato to talu wawu to dibalakaliyo. 7Mahaluku bohuliyo odelo singa, u oluwoliyo odelo walao sapi, wawu u otoluliyo lakuliyo odelo laku lo manusiya wawu mahaluku opatiyo odelo burungi buliya tombo-tomboto. 8Timi'idu mahaluku boyito o polipia moheluwolomo wawu ilanggango mahaluku boyito ngangawa'a to delomiyo wawu to diluwari polu-polu lo mato. Huyi wawu dulahu mahaluku boyito dila ohinggadiyo hepoloiyawa odiye, ”Suci, suci Allahuta'ala Eya ta suci wawu ta kawasa da'a ta woluwo mololayita lonto u mulo-mulolo lomayi, masatiya wawu to wakutu hedunggawa mayi.” 9Mahaluku moheluwopata boyito hepomujiya, hepohurumatiya wawu heposukuruwa ode o-Liyo Ta hulo-huloa to arasi boyito, deuwitoyito Tiyo ta tumu-tumula mololayita. 10Tou boyito olo mongotauwa dulopulu wawu wopata boyito mosujudu to talu-Liyo lo Ta hulo-huloa to arasi boyito. Wawu timongoliyo hepolubowa o-Liyo ta tumu-tumula mololayita. Timongoliyo hepopomaiya mota lo makuta limongoliyo ode talu lo arasi boyito wawu hepoloiyawa odiye, 11”Wu Allahuta'ala Eya lami! Ito Eya patuti mololimo puji, hurumati wawu dihu-dihu kawasa, sababu Ito Eya ta lopowali mayi lo uhetuwa-tuwawuwa. Wawu wolo kohondaki lo Ito Eya unga'amila boyito yilowali wawu yiloluwo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\