ROMA 12

1Mongowutata ngoimani, Allahuta'ala otutu mopiyohu hale-Liyo ode olanto. Sababu uwito, pohileu wolo uto'otutuwa ode olimongoli alihu timongoli mohudu mao batanga limongoli mowali kurubani tumu-tumulo, u suci wawu u mo'osanangi hila lo Allahuta'ala. Uwito ibadati limongoli u otutu ode Allahuta'ala. 2Timongoli dila mao hepomikirangi odelo tawu ta woluwo to jamani masatiya boti, bo bolia mao pikirangi limongoli mowali bohu, alihu otutu otawa limongoli kohondaki lo Allahuta'ala, deuwitoyito u mopiyohu, u mo'osanangi hila lo Allahuta'ala wawu u molimomoto. 3Motidasari mao to rahmati u ma tilolimou, poleleu mayi ode olimongoli nga'amila: Dila mao heponganggapu batanga limongoli lebe mao lo u patuti, bo pikirangiya mao u patuti tomimbihu batanga limongoli motu'ude wolo imani limongoli ngota-ngota u tilayadeyi lo Allahuta'ala. 4Sababu odelo batanganto anggotaliyo ngohuntuwa, bo dila nga'amila anggota lo batanganto o tugasi tutuwawuwa. 5Odito olo ito ta ngohuntuwa ma lowali umati tuwawu sababu ito paracaya ode oli Isa Almasih. Wawu ito wuwumbuta nga'amila. 6Ito o karuniya bebedawa moturuti mao rahmati u yilohi mayi lo Allahuta'ala ode olanto. Wonu karuniya u yilohi lo Allahuta'ala boyito mopotunggulo Pirimani lo Allahuta'ala, pohutuwa mao uwito wolo umopiyohu motu'ude wolo imani u tilayadeyi lo Allahuta'ala. 7Wonu karuniyanto mohinta, pohinta mao; wonu karuniyanto mongajari, pongajari mao; 8wonu karuniyanto monasehati, ponasehati mao. Wawu wonu karuniyanto mongohi, pongohi mao wolo hilawo ihilasi; wonu karuniyanto tauwa, ito musi mowali tauwa wolo uto'otutuwa; wawu wonu karuniyanto mopobilohu ponu wawu toliango, ito musi mopobiloheo wolo uwenga-wengahu. 9Tolianga yito musi to'otutuwa. Po'olaminga mao to olimongoli u moleto wawu dihimi mao u mopiyohu. 10Timongoli musi mototolianga odelo ta mohutato wawu motolode motitimulo mongohi hurumati. 11Dila boti olantingo. Pokaraja mola ode Allahuta'ala wolo uto'otutuwa wawu wolo somangati lonto Roh lo Allahuta'ala. 12Potiwengahe mola timongoli, sababu timongoli ma mololimo janjiya lo Allahuta'ala u iloyiyakiniya limongoli. Dutoli mola usikisa wawu podua mola wolo uto'otutuwa. 13Bantuyi mao tawu-tawuwala ta tilulawoto Allahuta'ala ta paralu bantuwalo wawu pongusaha mao timongoli lalayita mowali potihangata lo mongowutata ngoimani openu ta dipo otawa limongoli. 14Duayi mao ta longarinaya olimongoli, alihu Allahuta'ala mongohi mayi barakati ode tawu boyito. Wohi mao barakati wawu dila mao la'anatiya tawu boyito. 15Potiwengaheo wolo tawu-tawuwala ta hewengahe; hiyongao wolo tawu-tawuwala ta hehiyonga. 16Hila limongoli musi mowali tuwawu wawu dila hepotilanggato, bo posahabatiya mao wolo ta dila o wolo-wolo. Wawu dila heponganggapu batanga limongoli motota lebe mao lo u patuti. 17U moleto dila mowali balasiyala lo u moleto. Pohutuwa mao u mopiyohu to talu lo tawu nga'amila. 18Timongoli musi mongusaha mao wolo uto'otutuwa tumumula dame wolo tawu nga'amila. 19Mongowutata ngoimani ta otoliangu'u, dila mowali timongoli lohihilawo motuntuti balasi, bo hulimao Allahuta'ala ta mohukumani. Odelo woluwo tula-tuladu to kitabi loiya lo Allahuta'ala odiye, ”Momalasi yito haku-U. Wau ta o haku motuntuti balasi.” Odito loiya lo Allahuta'ala Eya to kitabi. 20Dila potuntuti balasi, bo pohutuwa mao u tula-tulade to kitabi odiye, ”Wonu ta moyingomu polangolo, poala mao; wonu tiyo mototoango, peluma mao. Wonu yio lohutu odito, yio odelo ta lopohuntu mao lo bohu lo tulu to yitato lunggongo tawu boyito.” Odito ayati to kitabi. 21Dila mowali timongoli olahe lo u moleto, bo u moleta boyito musi olahe limongoli lo u mopiyohu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\