1 Korente 6

1Ka ma wi ha soko ɛnɛ nɛ wen sungiri nɛ ma ya wa ha Christ, hazu ge wɛnɛ kuo wena nɛnɛ ha si wan-gɔn kita ka ing Sɔ na, ge nde? Lɛma nde, wɛnɛ aku wena nɛnɛ ha si hio wi pɛ Sɔ. 2Ɛnɛ tɛ ing nde, yo nɛ̂ hio wi pɛ Sɔ ha begɔn bin kita ha zu hio wi mɔ nzan, na nde? Nɛ ka yo nɛ̂ ɛnɛ ka begɔn bin kita ha zu hio wi mɔ nzan, hazu ge ɛnɛ lɛm gɔn kita ha zu hio bebe wen ndɔng na, ge nde? 3Nɛ ɛnɛ tɛ ing nde, yo nɛ̂ ɔ hinɛ ɛnɛ ha begɔn bin kita ha zu hio telenge pɛ Sɔ, na nde? Ey, ɛngi osi nde, ɔ lɛma gɔn kita ha zu hio wen mɔ nzan ɛngɛ nɛdedea. 4Tangere, pɛ ɛnɛ, ka ma tili wen mɛgi hɔa ha soko ɛnɛ, ɛnɛ kpala fin tɛ ku wena nɛnɛ ha si hio ngbundu wi ha li giliwi mɔ eglize tuka nde, mbwa agɔn kitaa. 5Mi ha tɔa wen mɛgi hazu pi nɛ foy ha li ɛnɛ. Ma wan-mbarimɔ bo ha soko ɛnɛ ka lɛma gba soko wen ha soko hio gdiya ha Christ, na nde? 6Ma, pɛ ɛnɛ, ma ya ha Christ ha fundo ya wa, nɛ pen fɛt, wɛnɛ kuo wena nɛnɛ ha si wan-gɔn kita ka mɛkiri Sɔ na! 7Ɛnɛ tɛ bo ha fundo may, ɛngi osi nde, ɛnɛ yɔa wal pɛ Sɔ kari. Ka ma wi dea gdangamɔ ha tɛ ɛnɛ, mana ka wɛnɛ zuo nɛ ma mɔ pɛ ɛnɛ, hazu ge ɛnɛ lɛm ba sila ɛnɛ sɔna nɛ gdangamɔ ɛngɛ na, ge nde? 8Ma, ɛnɛ de mɛgi na. Pɛ ɛnɛ, yo nɛ̂ ɛnɛ ka tɛ bo ha dea gdangamɔ ha tɛ hio ya ɛnɛ. Nɛ yo fin nɛ̂ ɛnɛ ka tɛ bo ha zuo mɔ pɛ hio ya ɛnɛ. 9Ɛnɛ ingɔ nɛdedea nde, hio wan-de gdangamɔ lɛm mɛ kpa bhandi ha Kongakandɔ pɛ Sɔ na. Ka ɛnɛ aosili tɛ ɛnɛ na. Hio wi ka de mɔ nyɛl, ka de tom gbele sɔ, ka de wanza, ka ɔ nu nɛ bhobem mana nɛ ma mbwa wei, 10ka zu mɔ, ka de hɛl kpaamɔ, ka fe dɔkɔ, ka tɔ gdanga lingtɛ wi, ka ba mɔ nɛ nga mbanzi, mbwa fɛt lɛm kpa bhandi ha Kongakandɔ pɛ Sɔ na. 11Hio ma wi ha soko ɛnɛ bade tili gdangamɔ ndɔng sɔngsi. Ma, sising, Sɔ pɛ ɔ fala gdangamɔ pɛ ɛnɛ yunɛ fɛt kari, a dea ɛnɛ hio nzɔy wi pɛa, nɛ a gdea ɛnɛ nzeng ha li wa. Sɔ dea mɛgi nɛ wal ling Kongawan, Jésus-Christ, nɛ fin nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ pɛa. 12Hio ma wi ha tɔa: «Mi lɛma mɛ de mɔ fɛt tuka mi ngoya.» Kpasawen, ma, yo bo nɛ̂ mɔ fɛt ka de dedemɔ ha tɛ wi na. Mi lɛma mɛ de mɔ fɛt, ma, mi kafa yu nde, ma mɔ betɛ ba mi tuka bala. 13Nɛ hio ma wi ha tɔa fin: «Yɔngamɔ hazu zang, nɛ zang hazu yɔngamɔ.» Kpasawen, ma, Sɔ beyangili bin zang hinɛ yɔngamɔ fɛt. Nɛ tɛ wi, yo bo hazu de nɛ mɔ nyɛl na. Ma, tɛ wi nɛ̂ pɛ Kongawan, ka dung fin nɛ̂ wan hazu tɛ wi. 14Sɔ ka guo Kongawan ha soko hio fiowi, a begu bin ɔ nɛ wal ngatɛ pɛa. 15Ɛnɛ tɛ ing nde, tɛ ɛnɛ dung tuka gbakɔtɛ Christ, na nde? Mɛgi, mi beku ma gbakɔtɛ Christ gde tuka gbakɔtɛ bhoko-de wanza, nde? 16Ɛnɛ tɛ ing nde, ka ma wi ɔa hinɛ ma bhoko-de wanza, mbwa bwa tɛ bo nɛ̂ tɛ ndang, na nde? Takarata pɛ Sɔ tɔa long: «Mbwa bwa fɛt bedung nɛ̂ wi ndang.» 17Ma, wi ka doltɛ ha Kongawan, mbwa bwa tɛ bo nɛ̂ wi ndang nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ. 18Mɛgi, ɛnɛ ayu dea wanza. Hio mbing gdangamɔ fɛt ka wi de, yo gdangsi tɛ mbwa na. Ma, wi ka de wanza, a gdangsi nɛ tɛ wa nɛ pɛa tɛ. 19Ɛnɛ tɛ ing nde, tɛ ɛnɛ nɛ̂ twa pɛ Nzɔy-Sɔtɛ, na nde? Sɔ haa ɛnɛ Nzɔy-Sɔtɛ kari, nɛ wɛnɛ de le ha sila ɛnɛ. Mɛgi, ɛnɛ bo nɛ̂ wan hazu tɛ ɛnɛ nɛ pɛ ɛnɛ tɛ na. 20Ey, Sɔ hɛa ɛnɛ nɛ ngagɛnɛ kari. Mɛgi, ɛnɛ lukisi wɛnɛ nɛ tɛ ɛnɛ fɛt!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\