2 Korente 9

1Ha wen haa mɔ ha hio wi pɛ Sɔ ha Jérusalem, mi lɛm yeksi tɛ mi mɛ ngɛriki mɔ ha ɛnɛ hazua na. 2Hazu mi ingɔ kari nde, ɛnɛ nɛ pɛ ɛnɛ tɛ ngoya gbakara mbwa fin. Swe fɛt mi ha lukoso tɛ hazu ɛnɛ ha li hio ya mɔ Masedoane nde, ɛnɛ, hio ya mɔ Akai, angara wesara mɔ ha bɛlɛ ka pena. Nɛ sulo mbwa angara haa mɔ fin, ka mbwa zea wen hɛl dea tom pɛ ɛnɛ. 3Mi tomsi hio ya ɔ ndɔng ha pɛ ɛnɛ tuka nde, ɛnɛ abhɔngiri hio mɔ fɛt nɛkpasa tuka mi tɔa wena. Hazu mi ngoy nde, mi alukisi tɛ hazu ɛnɛ nɛgbelea na. 4Ka hio ya mɔ Masedoane ka benɛ hinɛ mi ha pɛ ɛnɛ bezɔk nde, ɛnɛ tɛ wesiri mɔ na, ki foy bede ɔ ha li mbwa hazu ɔ tɔa nde, ɔ ingɔ ɛnɛ nɛdedea. Nɛ gasa foy ka beba ɛnɛ, mi lɛm tɔ wena na. 5Mɛgi mi zɔka nɛdedea nde, mi ambo hio ya ɔ ndɔng tar mɛ pen sɔngsi nɛ mi. Mbwa bewesiri mɔ ka ɛnɛ gɔna nua mɛ ha nɛ dede sila. Mɛgi, ka mi behɔ, mi bekpa nɛ gɔni mɔ ka ɛnɛ wesara, nɛ yo beosi nde, ɛnɛ tɛ ha yo nɛ ngambi na, ma, ɛnɛ haa yo nɛ dede sila. 6Tazu ɛnɛ agba nɛ zɛngwen ɛngɛ: «Wi ka gun mɔ tikiring, a bebhi tikiring fin. Nɛ wi ka gun mɔ nɛdɔka, a bebhi nɛdɔka fin.» 7Mɛgi, dea nde, wi ndang ndang fɛt aha mɔ tuka mbwa bheka ha sila mbwa. Ka ɛnɛ aha mɔ nɛ ngɔtɛ na, nɛ ka wi anɔsisi ɛnɛ nɔsisi na, hazu Sɔ ngoya nɛ wi ka ha mɔ nɛ totɛ. 8Sɔ lɛma ha ɛnɛ hio tili dedemɔ fɛt nɛdɔka tuka nde, mɔ pɛ ɛnɛ alɛm swe fɛt ha wal fɛt, nɛ mɔ pɛ ɛnɛ angbɔl hazu de nɛ ngay ha wal fɛt. 9Tuka ɛ ngɛraka ha takarata pɛ Sɔ: «Wɛnɛ ha haa mɔ nɛdɔka ha hio fabha wi, nɛ dea ngay pɛa bebhɔn kpoo.» 10Sɔ ka ha kpalmɔ ha wan-pɛ kpalmɔ nɛ fin mampa mɛ yɔng, wɛnɛ beha ɛnɛ fin hio kpalmɔ mɛ pɛ, nɛ wɛnɛ beyɛbhisi hio kpalmɔa. Mɛgi, dea ngay pɛ ɛnɛ beway nɛ dɔka wayaa. 11Sɔ beha ɛnɛ kpaamɔ ka lɛm hazu ɛnɛ, tuka nde, ɛnɛ akpa wal mɛ de ngay swe fɛt. Mɛgi dɔka wi belukisi Sɔ hazu mɔ ka ɛnɛ gde ha kɔ ɔ mɛ ku nɛnɛ ha mbwa. 12Hazu tom haa mɔ belɛmsiri mɔ bwa: Yo begbakiri hio wi pɛ Sɔ nɛ mɔ ka kɔpi mbwa, nɛ yo bede nde, dɔka wi betɔ oeba ha Sɔ hazua. 13Tom haa mɔ ɛngɛ begbasi long nde, ɛnɛ nɛ mboazu ha li Sɔ. Hio wi pɛ Sɔ ha Jérusalem belukisi Sɔ hazu ɛnɛ zea nu wa nɛ de mɔ lɛm nɛ Dede Wen pɛ Christ. Mbwa belukisi wɛnɛ fin hazu ɛnɛ kapana mɔ nɛ dede sila hinɛ mbwa nɛ hinɛ hio olo wi pɛ Sɔ fɛt. 14Mbwa bengoy ɛnɛ nɛkpasa, nɛ mbwa begɔ Sɔ hazu ɛnɛ, hazu Sɔ ha dea dede sila ha tɛ ɛnɛ pentɛ pet. 15Ɔ aha oeba ha Sɔ hazu zengem dedemɔ pen fɛt ka wɛnɛ haa ha ɔ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\