2 Jean 1

1Mi, kotowi mɔ eglize, mi ngɛriki takarata ɛngɛ ha mɛ, Kongabhoko ka Sɔ weka, nɛ ha hio bem pɛ mɛ, ka mi ngoya nɛ tɛwen. Yo bo sɔna nɛ̂ mi gbatɛ ha ngoy ɛnɛ na, ma, yo nɛ̂ hio wi fɛt ka ingɔ tɛwen. 2Hazu tɛwen ang ha tɛ ɔ, nɛ yo bebhɔn ang kpoo. 3Sɔ, Bafa ɔ, hinɛ Jésus-Christ, Bewei pɛa, bede dede sila ha tɛ ɔ. Mbwa bede kobhe tɛ ɔ, nɛ mbwa beha ɔ gaamɔ. Mbwa bede mɛgi tuka nde, tɛwen nɛ ngoy adung ha tɛ ɔ. 4Mi dea totɛ pentɛ ka mi zea nde, hio ma bem pɛ mɛ ha deamɔ lɛm nɛ tɛwen, gbesi tuka Sɔ, Bafa ɔ, haa ɔ mbonga mɛ de. 5Mɛgi, sising mi ha nu ha mɛ, Kongabhoko, nde, ɔ angoy may. Wen ɛngɛ ka mi ngɛriki ha mɛ, yo bo nɛ̂ ma mbombe mbonga na. Yo nɛ̂ mbonga ɛngɛ ka ɔ baze nisi ha angara. 6Wi ka de mɔ lɛm nɛ hio mbonga pɛ Sɔ, yo nɛ̂ wɛnɛ ka ngoy Sɔ nɛ hio wi. Nɛ ɛnɛ baze mbonga ɛngɛ nisi ha angara nde, ɛnɛ ade mɔ lɛm nɛ ngoy ɛngɛ. 7Dɔka hio wan-osili wi dama nzan fɛt. Mbwa tɛ mɛkiri nde, Jésus-Christ yola tɛ wi na. Tili wi mɛgi nɛ̂ wan-osili wi, nɛ fin wan-sungiri Christ. 8Ɛnɛ pangay nɛ tɛ ɛnɛ tuka nde, ɛnɛ ayɔsisi waya tom pɛ ɔ na, ma, ɛnɛ akpa mɔ-kɛ ɛnɛ fɛt hɛrr. 9Wi fɛt ka pam osamɔ pɛ Christ na, mana ka gde ma mɔ nɛtɛ ha zua, tili wi mɛgi bo ha dea sɔy hinɛ Sɔ na. Ma, wi ka pam osamɔ pɛ Christ, tili wi mɛgi ha dea sɔy hinɛ Sɔ, Bafa, nɛ hinɛ Bewei pɛa. 10Ka ma wi ka osi ma mɔ nɛtɛ, tɛa ha pɛ ɛnɛ, ka ɛnɛ aba wɛnɛ nɛ dede kɔ ha twa pɛ ɛnɛ na, nɛ ka ɛnɛ afan wɛnɛ na. 11Hazu, wi ka fan wɛnɛ, ha dea sɔy hinɛ wɛnɛ ha zang gdanga deamɔ pɛa. 12Mi nɛ mɔ nɛdɔka mɛ tɔ ha ɛnɛ. Ma, mi ngoy ngɛriki yo fɛt ha zang takarata na, hazu mi ngoy mɛ nɛ ha pɛ ɛnɛ ka ɔ awolmɔ ha li may, nɛ ka totɛ pɛ ɔ alɛm wɛɛ. 13Hio bem pɛ ya mɛ mɔ bhoko ka Sɔ weka, fana mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\