Matthieu 28

1Hapata swe ɔmtɛ, ha sutole sut mɔ swe dimasi, Marie Magdala nɛ mbinga Marie nɛa hazu zɔk zupisi. 2Nɛhasa nu yaka nɛngaya, hazu ma telenge pɛ Kongawan Sɔ zilo ha liswe tɛ, nɛ a kinso ta gdɔki nu zupisi gde hapɛtɛa, nɛ a dungɔnu ha zua. 3Zang li wa dungɔ nɛ saa tuka piolikolo, nɛ la pɛa nɛ bua kpung-kpung. 4Hio wan-bibulo ka pɛma zupisi yaka nɛ ke, nɛ mbwa gɔna ngiri tuka mbwa fea fe. 5Ma, telenge wolamɔ ha hio bhoko ndɔng nɛ tɔa: «Ka ɛnɛ ayu ke na! Mi ingɔ nde, ɛnɛ ki nɛ Jésus ka ɛ ngbaa ha getakate. 6Wɛnɛ bo hakɛ na. A guotɛ ha soko hio fiowi tuka a batɔ. Ɛnɛ tɛ, tɛ zɔk bhandi ka wɛnɛ ɔanu ang. 7Mɛgi, ɛnɛ nɛ nɛhasa, nɛ tɔ ha hio wan-yambimɔ pɛa: ‹Wɛnɛ guotɛ ha soko hio fiowi. Nɛ a pena sɔngsi ɛnɛ nɛ ha Galile. Ɛnɛ bezɔk wɛnɛ haki.› Ɛngɛ nɛ̂ wen ka lɛma nde, mi atɔ yo ha ɛnɛ.» 8Bhoko ndɔng laka zupisi gde nɛhasa. Ngase mbwa nɛ ke, totɛ dona sila mbwa. Mbwa sɔawi hazu ba kasia ha hio wan-yambimɔ pɛ Jésus. 9Nɛhasa, Jésus kpaa may hinɛ mbwa nɛ a tɔa: «Wolmɔe!» Mbwa tiko tɛ, tɛ ba nanga wa, nɛ mbwa lukoso wɛnɛ. 10Mɛgi Jésus tɔa ha mbwa: «Ka ɛnɛ ayu ke na! Ɛnɛ nɛ, nɛ tɔ ha hio ya mi nde, mbwa anɛ ha Galile. Mbwa bezɔk mi haki.» 11Ka bhoko ndɔng boka ha liwal, hio ma wan-bibulo ka pɛma zupisi sɔawi nɛ ha gasa le, nɛ ba kasi mɔ fɛt ka hɔa ha hio gasa wan-hasadaka. 12Mɛgi hio gasa wan-hasadaka wesara may hinɛ hio kotowi. Nɛ mbwa kpoa zuwen mɛ ha dɔka mbɔli ha hio wan-bibulo ndɔng. 13Mbwa tɔa ha mbwa: «Ɛnɛ betɔ nde, hio wan-yambimɔ pɛa tɛa nɛ zɛ tɛ zu wɔl wa, ha ngimɔ ka ɛnɛ ha ɔala. 14Ka kasia lea zala gɔfɔrma Pilate, ɔ bebhɔngiri wen hinɛ wɛnɛ nde, ɛnɛ akpa yeksamɔ na.» 15Mɛgi mbwa kuo mbɔli, nɛ mbwa deamɔ tuka ɛ tɔa ha mbwa. Nɛ wen ɛngɛ ha yambala ha soko hio zuife kanɛ swe mɛsɛ. 16Hio wan-yambimɔ bhukɔ gbala ndang nɛa ha Galile, ha zu ngari ka Jésus baha nua ha mbwa sɔngsi. 17Ka mbwa zɔka wɛnɛ, mbwa hilo ha si wa. Tangere, hio ma dungɔ ha sio kafɛ ha sila mbwa. 18Nɛ Jésus tiko tɛ hapɛtɛ mbwa nɛ tɔa: «Sɔ gdea ziomɔ fɛt ha zang ngɔn nɛ ha zu nu ha kɔ mi. 19Mɛgi ɛnɛ nɛ ha pɛ hio kandɔ fɛt. Nɛ ɛnɛ de tuka nde, mbwa atɛ wan-yambimɔ pɔm. Ɛnɛ gdumsi mbwa ha li nɛ ling Bafa mi, nɛ ling mi, Bewei pɛa, nɛ ling Nzɔy-Sɔtɛ. 20Nɛ ɛnɛ osi ha mbwa wal mɛ pam hio mɔ fɛt ka mi haa nua ha ɛnɛ. Nɛ ɛnɛ aing nde, mi dung hinɛ ɛnɛ swe fɛt tee, hɔ ha kpogio nzan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\