2 CORINTIOS 2

1Jae rambue che jae cheyeupe ngaraa aja ye pepɨri chepɨatɨtɨ reve. 2Echa che pombopɨatɨtɨ yave,¿quia ra co chemboyeroviata? Pe reta co. Erei che pombopɨatɨtɨta tei, aja pepɨri yave. 3Jae rambue aicuatía peve, agüɨye vaera pe reta chemboyerovia vaeragüe chembopɨatɨtɨ, aja pepɨri yave. Echa che arovia che ayerovia yave, pe reta vi peyeroviata co. 4Echa aicuatía peve ayaeo yae reve, chepɨatɨtɨ yae rambue. Añandu yae chepɨa pe. Mbaeti aipota pepɨatɨtɨ vaera. Erei aipota peicuaa vaera quirai tuicha yae co cheporoaɨu pecotɨ. 5Jocuae iyoa vae mbaeti cheño chembopɨatɨtɨ. Opaete seri pe reta vi pembopɨatɨtɨ. Corai che jae peve, agüɨye vaera amboeco yae. 6Jeta pe reta peiporarauca ma chupe. Jae rambue agüɨye mo peiporarauca ye chupe. 7Añave icavi co peɨro vaera chupe. Icavi co añave pembopɨacatu vaera. Agüɨye mo peiporarauca ye chupe. Echa peiporarauca ye yave chupe, güɨramoi oyapota mbae icavi mbae vae, ipɨatɨtɨ yae rambue. 8Jae rambue che pomoñera pemombeu vaera chupe quirai jecuae co peaɨu. 9Echa cuae jeco pegua aicuatía peve, aicuaa vaera mbae ra peyapota. Aipota aicuaa peyapota ra opaete che jae peve peyapo vaera vae. 10Pe reta peɨro yave quia pe mbae re, che vi cheɨro chupe jese. Echa jocuae cheɨro quia pe jese vae, oime yave mbae cheɨro vaera quia pe jese vae, cheɨro co chupe jese pereco pegua Cristo jóvai. 11Mbaeti yaipota Satanás ñanemoamɨri vaera. Echa yaicuaa cavi co mbae jae oipota oyapo vae. 12Jare che aja avae yave Troas pe amombeu vaera ñee icavi vae Cristo regua, yepe tei ñandeYa omee cheve aparavɨquɨ cavi vaera chupe, 13erei mbaeti etei chepɨacatu, mbaeti avae joco pe ñanderɨvɨ Tito rambue. Jae rambue che jae Troas pegua reta pe aja yeta co, jare ayu chugüi reta Macedonia cotɨ. 14Yasoropai romee Tumpa pe. Echa jae jecuaeño oremborɨ roporomoamɨri vaera Cristo rupi, jare omee oreve roicuauca vaera opaete que rupi, mbae ipiche cavi vae oñeetu opaete que rupi rami. 15Romombeu yave iru vae reta pe Cristo regua, romboyerovia Tumpa, mbae ipiche cavi vae ñanemboyerovia rami. Jare romombeu oñemboasauca vae reta pe jare ocañɨteita vae reta pe, mbae ipiche cavi vae oñeetu opaete que rupi vae rami. 16Echa romombeu yave ocañɨteita vae reta pe, mbae ipiche cavi vae amojaanga oreré vae oyeapo mbayachi quia oporoyuca pɨpe vae rami. Jae ramiño vi romombeu yave oñemboasauca vae reta pe, jae oyeapo mbae tecove omee vae rami. Jare mbaeti quia ipuere jaeiño oyapo cuae mbaravɨquɨ. 17Echa jeta vae oiporu Tumpa iñee omongana vaera mbaembae iyeupeguara. Erei ore mbaeti co jae reta rami. Ore romombeu cavi Tumpa iñee Tumpa oreócuai romombeu vaera rami. Oremiari Tumpa jovaque Cristo re rogüɨrovia rambue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\