2 CORINTIOS 5

1Echa yaicuaa ñanderete omanota co. Jae co metei o mbaeti ɨma oico vae rami. Erei Tumpa omeeta ñandeve ñanderete ipɨau vae. Jae co metei o Tumpa oyapo vae rami. Jare cuae Tumpa omeeta ñandeve vae ara pegua co, mbaeti co ɨvɨ pegua, jare ngaraa etei opa. 2Echa cuae ñanderete pe yaico rambueve, yaiporara, jare yaipota yae ñanoi ñanderete ipɨau vae metei o Tumpa oyapo vae rami. 3Jare Tumpa omee yave ñandeve ñanderete ipɨau vae, ngaraa etei ñai ñanderete mbae reve. 4Echa cuae ñanderete pe yaico rambueve, yaiporara co, yavai yae ñandeve rambue. Erei mbaeti yaipota ñai ñanderete mbae reve. Yaipota ñanoi ñanderete ipɨau vae, ñanoi vaera tecove opa mbae vae, agüɨye vaera ñamano. 5Jare cuaera Tumpa oparavɨquɨ ñandepɨa pe, jare omee ma ñandeve Espíritu Santo oicuauca vaera ñandeve jocuae omeeta ñandeve vae. 6Jae rambue jecuaeño yayerovia. Echa yaicuaa cuae ɨvɨ pe yaico rambueve, mbaeti ñai ñandeYa pɨri. 7Echa yaico ñandeYa re ñandeporogüɨrovia reve. Erei ndeiño yaecha. 8Erei jecuaeño yayerovia. Jare ñanequɨreɨ yaeya ñanderete, ñai vaera ñandeYa pɨri. 9Jae rambue jecuaeño yaipota ñamboyerovia ñandeYa cuae ɨvɨ pe yaico rambueve jare ipɨri ñai yave. 10Echa opaete vae ñaita Cristo jóvai, jae ñaneraa vaera. Jare Cristo omboecoviata metei ñavo pe cuae ɨvɨ pe oico rambueve oyapo vae. Jae omboecoviata icavi vae oyapo vae jare icavi mbae vae oyapo vae pe. 11Jae rambue ore roparavɨquɨ iru vae reta güɨrovia vaera ñandeYa re. Echa roicuaa ñandeYa oreraata co. Erei Tumpa oicuaa maera royapo opaete royapo vae. Jae ramiño vi aipota pe reta peicuaa vaera cuae. 12Mbaeti co roe peve cuae roñemboete vaera. Erei roipota pe reta peicuaa vaera cuae, pepuere vaera oremboete. Echa jocorai yave, pepuereta pemiari cuae re iru vae reta pe, jae reta oñemboete yave. Echa jae reta oñemboete mbae icatu pe oyecuaa vae re. Oñemboeteta tei co ipɨa pe güɨnoi vae re. 13Güɨramoi iru vae reta jeita oremboquere co. Erei jaeño roipota romboete Tumpa. Erei jei reta yave ore orearacuaa co, icavi co peve. 14Echa Cristo oreraɨu rambue, orequɨreɨ yae royeócuai chupe. Echa roicuaa cavi Cristo omano opaete ñanderé. Jae rambue opaete ñande vi ñamano ñaneremimbota ae güi. 15Jare Cristo omano opaete vae re, ñande jecuaeño yayeócuai vaera chupe yaico rambueve cuae ɨvɨ pe, agüɨye vaera yaico ñaneremimbota reño. Echa Cristo omano ñanderé jare oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi. 16Jae rambue añave güive ngaraa ñañemongueta iru vae re jae co ɨvɨ peguaño. Yepe tei yaicuaa quirai Cristo oico cuae ɨvɨ pe, erei añave güive ngaraa ñañemongueta jese jocuae re. 17Jae rambue oime yave quia güɨrovia Cristo re vae, Tumpa omee chupe tecove ipɨau vae. Mbaeti ma oipota mbaembae tenonde yave oipota vae. Oipota ma mbaembae tecove ipɨau vae pegua. 18Jare Tumpa oyapo opaete cuae. Jare jae ñanembopɨacatu jae ndive Cristo rupi, jare omee ñandeve ñamombeu vaera iru vae reta pe quirai jae oipota ombopɨacatu reta jae ndive. 19Cuae oipota jei Tumpa ombopɨacatu jae ndive opaete ɨvɨ pegua reta Cristo rupi, agüɨye vaera omboeco reta imbaeyoa reta re. Jare Tumpa omee ñandeve ñamombeu vaera iru vae reta pe quirai oipota ombopɨacatu reta jae ndive. 20Jae rambue Cristo ñanemondo jae jecovia pe. Jare ñanemiari yave, jae co Tumpa imiari oi ñande rupi. Echa Tumpa oipota ombopɨacatu iru vae reta jae ndive. Jae rambue ñande ñamoñera yae iru vae reta Cristo jee re oñembopɨacatu vaera Tumpa ndive. 21Cristo mbaeti etei iyoa. Erei Tumpa oiporarauca chupe opaete ñanembaeyoa re, Tumpa ipuere vaera ñanembojupi yarovia Cristo re yave.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\