HECHOS 11

1Jayave Jesús jemimondo reta jare iru oporogüɨrovia vae Judea rupi ñogüɨnoi vae reta oicuaa quirai judío mbae vae reta vi güɨrovia Tumpa iñee. 2Jayave Pedro ojo ye ovae yave Jerusalén pe, judío oporogüɨrovia vae reta oñeengata chupe. 3Jae reta jei: --¿Maera pa reique judío mbae vae reta jo pe? ¿Maera pa recaru jae reta ndive? --jei reta. 4Jayave Pedro iyɨpɨ güive omboɨpɨ omombeu cavi chupe reta opaete oyeapo vae. Jae jei chupe reta: 5--Che ayerure ai yave tenta Jope pe, chequera rambueve, aecha metei lienzo tuicha vae rami vae ogüeyɨ ou checotɨ. Cuae oñembogüeyɨ ara güi oyepɨɨ reve irundɨ jembeɨ reta pe ou ovae cheve --jei--. 6Amae ngatu jese yave, aecha maemɨmba oguata vae reta, amogüe pochɨ vae jare amogüe pochɨ mbae vae, jare maemɨmba opoñɨ vae reta, jare güɨra reta. 7Jare aendu vi metei ñee jei cheve: Pedro, epúa eyuca jeu --jei, jei Pedro--. 8Erei che jae: Ani, cheYa. Mbaeti etei co jau mboroócuai jei agüɨye vaera jau vae. Iquɨa co --jae chupe, jei--. 9Erei ñee ou ara güi vae jei ye cheve: Tumpa oitɨo ma vae agüɨye eeni iquɨa vae --jei cheve, jei--. 10Jare cuae mboapɨ vese ma oyeapo yave, opaete oyereraja ye ara pe. 11Jare jupiveiño yogüeru ovae che aicoa pe mboapɨ cuimbae Cesarea güi Cornelio ombou vae reta --jei Pedro--. 12Jare Espíritu Santo jei cheve aja vaera jae reta jupíe cheateɨ mbae reve. Jare cuae seis oporogüɨrovia vae reta vi yogüɨraja cherupíe, jare roique jocuae cuimbae jo pe --jei--. 13Jare jocuae cuimbae omombeu oreve quirai oecha metei araɨgua oñemboɨ oi jae jo pe, jare quirai araɨgua jei chupe: Emondo cuimbae reta Jope pe eruruca metei cuimbae Simón jee vae. Jae oñembojee Pedro pe --jei chupe, jei--. 14Jae omombeuta ndeve ñee, nde jare opaete ndero pegua reta peñemboasauca vaera --jei chupe, jei--. 15Jayave che amboɨpɨ chemiari chupe reta yave, Espíritu Santo ou chupe reta, ñandeve tenonde yave ou rami. 16Jayave chemaendúa ñandeYa jei ñandeve vae re. Echa jei: Juan oporombobautiza ɨ pe. Erei pe reta peñembobautizauca Espíritu Santo pe --jei ñandeYa, jei--. 17Tumpa omee chupe reta jocuae mbota ñande yarovia ñandeYa Jesucristo re vae pe omee vae. Jae rambue che mbaeti etei chepuere amboavai Tumpa oyapo vae --jei. 18Jayave cuae Pedro jei chupe reta vae oendu yave, jae reta mbaeti ma mbae ipuere jei. Omboeteño Tumpa, jare jei reta: --Tumpa omaeño vi judío mbae vae reta re oeya vaera iñemongueta icavi mbae vae ipɨa pe oi vae, güɨnoi vaera tecove opa mbae vae. 19Jare Esteban oyuca güire, jovaicho reta oiporarauca oporogüɨrovia vae reta pe. Jare oporogüɨrovia vae reta oñemoai, jare yogüɨraja ovae ɨvɨ Fenicia, Chipre, jare Antioquía pe. Jare jae reta omombeu judío reta peño Tumpa iñee. 20Erei jae reta ipɨte pe ñogüɨnoi amogüe cuimbae Chipre jare Cirene pegua. Cuae reta yogüɨraja ovae yave Antioquía pe, imiari griego reta pe vi, jare omombeu chupe reta ñee icavi vae ñandeYa Jesús regua. 21Jare ñandeYa omborɨ, jare jeta vae güɨrovia jare oyerova ñandeYa cotɨ. 22Jare cuae jeracua oporogüɨrovia vae Jerusalén pe ñogüɨnoi vae reta pe. Jayave jae reta omondo Bernabé Antioquía pe. 23Jare jae ojo ovae yave, oecha jocuae oyeapo Tumpa ipɨacavi jeco pegua vae, jare oyerovia. Jayave jei chupe reta jecuaeño oguata cavi vaera ñandeYa ndive ipɨrata reve ipɨa pe. 24Echa Bernabé co jae cuimbae ipɨacavi vae. Jae oporogüɨrovia cavi yae, jare tɨnɨe Espíritu Santo pe. Jare jeta yae vae güɨrovia ñandeYa re jare oñemoiru oporogüɨrovia vae reta ndive. 25Cuae jaɨcue rupi Bernabé ojo Tarso pe, oeca vaera Saulo. Jare ovae chupe yave, güeru Antioquía pe. 26Jare joco pe oñemoiru reta metei año oporogüɨrovia vae reta ndive, jare omboe jeta vae. Jare Antioquía pe jaeramo etei iru vae reta omboɨpɨ jei oporogüɨrovia vae reta re: --Cuae reta co jae cristiano reta. 27Jare jocuae ara reta pe amogüe Tumpa iñee omombeu vae reta yogüeru Jerusalén güi Antioquía pe. 28Metei jee co Agabo. Jae opúa oñemboɨ, jare jei Espíritu Santo rupi oimeta co caruai tuicha vae opaete ɨvɨ rupi. Cuae oyeapo oico Claudio mburuvicha guasu yave. 29Jayave metei ñavo oporogüɨrovia vae reta iquɨreɨ omondo oime güɨnoigüe güi, omborɨ vaera oporogüɨrovia vae Judea rupi ñogüɨnoi vae reta. 30Jare jocorai oyapo reta. Jare jae reta omondo oporogüɨrovia vae reta itenondegua reta pe Bernabé jare Saulo ndive.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\