HECHOS 22

1--Cherɨvɨ reta jare cherɨqueɨ reta, peyeapɨsaca che jaeta peve cheyee vae re. 2Jare tenta pegua reta oendu yave jae imiari chupe reta hebreo iñee pe, opareve quirii ngatu. Jayave Pablo jei chupe reta: 3--Che co jae metei judío. Aa Tarso Cilicia pegua pe, erei acuacuaa cuae tenta pe. Gamaliel chemboe cavi ñanetenondegua reta iporoócuai re. Che aipota yae ayapo Tumpa jeigüe, opaete pe reta añave peipota rami --jei--. 4Che ayapo icavi mbae vae opaete Jesús re güɨrovia reve yogüɨreco vae reta pe. Jare aipɨɨ amoingueuca tembipɨɨrɨru pe cuimbae reta jare cuña reta. Ayucauca vi amogüe vae --jei Pablo--. 5Sacerdote tenondegua jare opaete tenta pegua reta itenondegua reta ipuere omombeu peve cheregua. Jae reta oicuatía omee cheve tupapire araja vaera iru judío reta pe. Jayave aja Damasco cotɨ, aipɨɨ vaera tei Jesús re güɨrovia vae joco pe ñogüɨnoi vae reta, jare aru vaera tei Jerusalén pe, aiporarauca vaera tei chupe reta --jei--. 6Erei che coiño ma Damasco güi aja yave, cuaraɨ ara mbɨte rupi yave, güɨramoiño metei tembipe tuicha vae ara güi oesape cheré. 7Jare aa ɨvɨ re, jare aendu metei ñee jei cheve: Saulo, Saulo, ¿maera pa reyapo icavi mbae vae cheve? 8Jayave che jae: ¿Quia pa co nde, cheYa? Jayave jae jei cheve: Che co jae Jesús Nazaret pegua. Nde reyapo icavi mbae vae cheve --jei, jei Pablo--. 9Jare che ndive ñogüɨnoi vae reta oecha co tembipe, jare oquɨye reta. Erei mbaeti oendu mbae jei jocuae imiari cheve vae. 10Jayave che aparandu: ¿Mbae pa ayapota, cheYa? Jare ñandeYa jei cheve: Epúa ecua Damasco pe, jare joco pe amombeucata ndeve opaete mbae roocuaita jese vae --jei, jei--. 11Jayave che ndive ñogüɨnoi vae reta chepoco chereraja chererovae Damasco pe. Echa mbaeti etei chepuere amae, jocuae tembipe oesape yae cheré vae jeco pegua --jei--. 12Jare oico joco pe metei cuimbae Ananías jee vae. Jae omboete Tumpa mboroócuai oyapo reve, jare opaete judío joco pe yogüɨreco vae reta imiari cavi jese. 13Jae ou chepɨri. Oñemboɨ cheɨque pe jare jei: Saulo, nde co jae cherɨvɨ. Emae ye. Jare jupiveiño chepuere amae, jare aecha Ananías joco pe oi --jei Pablo--. 14Jayave jae jei cheve: Ñanetenondegua reta iTumpa ndeparavo, reicuaa vaera jae jemimbota, jare reecha vaera jocuae jupi vae, jare reendu vaera iñee. 15Echa remombeuta co jesegua opaete ɨvɨ pegua reta pe. Remombeuta chupe reta reecha jare reendu vae --jei, jei--. 16¿Maera pa añave rearo rei? Epúa eñembobautizauca reyerure reve chupe, nembaeyoa reta oñemboai vaera --jei, jei Pablo--. 17Jayave ayu ye Jerusalén pe, jare ayerure ai rambueve Tumpa jo pe, chequera. 18Jare aecha Jesús, jare jae jei cheve: Neangueco ecua ɨmambae Jerusalén güi. Echa ngaraa oipota güɨrovia nde remombeuta cheregua chupe reta vae --jei cheve, jei--. 19Jayave che jae chupe: CheYa, jae reta oicuaa catu co quirai che ajase opaete judío reta itupao reta rupi añonouca vaera tembipɨɨrɨru pe jare ainupauca vaera nderé güɨrovia vae reta. 20Jare oyuca reta yave Esteban nderegua omombeu vae, che vi ai joco pe, jare icavi cheve imano. Jare che añangareco oyuca vae reta jemimonde re --jae chupe, jei--. 21Jayave jae jei cheve: Ecua. Echa che romondota mombɨrɨ judío mbae vae reta cotɨ --jei cheve, jei. 22Jare Pablo cuae jei yave, tenta pegua reta mbaeti ma oipota oyeapɨsaca jese. Iñeeata reve jei reta: --Tomano jocuae cuimbae. Echa mbaeti icavi oico vaera --jei reta. 23Jare iñeeata reta rambueve, ombovava jemimonde, jare ɨvɨcúi omombo ɨvate. 24Jayave sundaro reta juvicha oyócuai sundaro reta güɨroique vaera Pablo jae reta yogüɨrecoa pe. Jare oyócuai vi oinupa reta vaera chicote pe oparandu chupe reve, oicuaa cavi vaera maera ra tenta pegua reta iñeeata jocorai icotɨ. 25Erei sundaro reta oñapɨti yave tɨmasa pe, Pablo jei cien sundaro vae juvicha joco pe oi vae pe: --¿Jupi pa peinupa vaera metei romano mbaeti pejaa reve? 26Cuae oendu yave, cien sundaro vae juvicha ojo sundaro reta juvicha pe jare jei chupe: --¿Mbae pa reyapota? Echa jocuae cuimbae metei romano co. 27Jayave sundaro reta juvicha ou Pablo oia pe jare jei chupe: --Emombeu cheve, ¿Romano pa co nde? Jayave Pablo jei chupe: --Jae co. 28Jayave sundaro reta juvicha jei ye chupe: --Che jeta yae amboepɨ ayeapo vaera romanora. Jayave Pablo jei chupe: --Erei che pɨpe voi aa. 29Jayave yogüɨraja Pablo güi oparanduta tei chupe vae reta. Jare sundaro reta juvicha vi oquɨye, oicuaa yave jae romano co, oñapɨtiuca rambue. 30Jare pɨareve pe sundaro reta juvicha oipota oicuaa cavi mbae re ra judío reta omboeco Pablo. Jae rambue oyora Pablo, jare oyócuai sacerdote reta itenondegua reta jare opaete iru mburuvicha reta oñemboatɨ vaera. Jayave güɨraja Pablo oñono jae reta jóvai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\