HECHOS 23

1Jayave Pablo omae ngatu mburuvicha reta re jare jei: --Cherɨqueɨ reta, che jecuaeño aico cavi, chepɨa icavi anoi vaera Tumpa cotɨ. 2Jayave sacerdote tenondegua Ananías jee vae oyócuai Pablo iyɨpɨ pe ñogüɨnoi vae reta ocua vaera iyuru re. 3Jayave Pablo jei chupe: --Tumpa tocua nderé. Echa nde co jae ovapetea ti vae rami. Nde reguapɨ co rei chejaa vaera mboroócuai jei vae rupi. Erei reyavɨ mboroócuai. Echa reyócuai reta ocua vaera cheré --jei. 4Jayave joco pe ñogüɨnoi vae reta jei chupe: --¿Maera pa nde rere ñee icavi mbae vae Tumpa isacerdote tenondegua pe? 5Jayave Pablo jei: --Cherɨqueɨ reta, mbaeti aicuaa jae co sacerdote tenondegua. Echa oyecuatía oi: “Mbaetita rere ñee icavi mbae vae nderuvicha cotɨ” --jei. 6Jare Pablo oecha yave amogüe jae reta saduceo reta jare amogüe fariseo reta, iñeeata reve jei mburuvicha reta ipɨte pe: --Cherɨqueɨ reta, che co jae metei fariseo, jare cheru vi co jae metei fariseo. Che arovia omanogüe vae reta oicove yeta co. Cuae jeco pegua pe reta chejaa pei --jei. 7Jare cuae jei yave, oñemboyao oyougüi yatɨ vae reta, jare fariseo reta oyoaca saduceo reta ndive. 8Echa saduceo reta jei omanogüe vae reta ngaraa ma oicove ye. Jei vi mbaeti co oi araɨgua jare espíritu. Erei fariseo reta güɨrovia oime co. 9Jare oyoaca reta oyoupi. Jare opúa amogüe fariseo pegua mboroócuai re oporomboe vae reta jare jei: --Mbaeti etei ore rovae teco cuae cuimbae re. Güɨramoi metei espíritu ani araɨgua imiari chupe. Agüɨye yayovaicho Tumpa ndive --jei reta. 10Jare jeiete oyoaca reta oyoupi yave, sundaro reta juvicha oñemongueta güɨramoi oyuca retata Pablo, jare oyócuai sundaro reta yogüeru vaera güɨraja Pablo jae reta ipɨte güi sundaro reta yogüɨrecoa pe. 11Jare pɨareve pe pɨtu yave ñandeYa oyecuaa Pablo pe jare jei chupe: --Eñemoatangatu, Pablo. Chemombeu ma Jerusalén pe. Chemombeuta co Roma pe vi. 12Jayave pɨareve pe amogüe judío reta oñomboemboe, jare oyepopeyu reve iyee jei mbaetita ocaru jare oɨu, oyuca regua Pablo. 13Jare cuimbae cuae jei oyepopeyu reve iyee vae reta cuarenta oasa. 14Jayave jae reta yogüɨraja sacerdote reta itenondegua reta jare tenta pegua reta itenondegua reta pe jare jei chupe reta: --Ore roe ma royepopeyu reve oreyee mbaetita rocaru, royuca regua Pablo. 15Jae rambue pe reta iru mburuvicha reta ndive pemombeu sundaro reta juvicha pe togüeru Pablo peve pɨareve. Jae oñemongueta teita pe reta peipota peparandu cavi ete chupe mbae oyapo vae re. Jayave ore rocatɨrota roi jese royuca vaera, ndei ou ovae mbove --jei reta. 16Erei Pablo jeindɨ imembɨ cuimbae oicuaa yave jae reta ocatɨrota Pablo re, ojo oique sundaro reta yogüɨrecoa pe, jare omombeu Pablo pe. 17Jayave Pablo oeni metei cien sundaro vae juvicha jare jei chupe: --Eraja cuae cunumi nderuvicha pɨri. Echa oipota mbae omombeu chupe --jei. 18Jayave cien sundaro vae juvicha güɨraja cunumi juvicha pɨri, jare jei chupe: --Pablo oyepɨɨ oi vae chereni, jare chemoñera aru vaera ndepɨri cuae cunumi. Echa oipota mbae omombeu ndeve --jei. 19Jayave sundaro reta juvicha oipɨɨ cunumi ipo pe, jare güɨraja iru vae reta ñogüɨnoia güi. Jayave oparandu chupe: --¿Mbae pa remombeuta cheve? 20Jayave cunumi jei chupe: --Judío reta oñomboemboe ma, jare nemoñerata Pablo rerajauca vaera pɨareve mburuvicha reta pe. Oipota nde reñemongueta tei vaera jae reta oparandu cavi eteta chupe mbae oyapo vae re --jei--. 21Erei agüɨye erovia. Echa judío reta ocatɨrota jese. Jae reta cuarenta oasa. Jei reta oyepopeyu reve iyee mbaetita ocaru jare oɨu, oyuca regua Pablo. Jare añave oaro ñogüɨnoi, güɨramoi rerajauca pegua --jei chupe. 22Jayave sundaro reta juvicha jei cunumi pe: --Agüɨye emombeu quia pe cuae remombeu cheve vae. Jayave omondo cunumi. 23Jayave sundaro reta juvicha oeni mócoi cien sundaro vae juvicha jare jei chupe reta: --Pemboyupavo doscientos sundaro reta, jare setenta sundaro cavayu re opo vae reta, jare doscientos sundaro mi güɨraja vae reta, yogüɨraja vaera Cesarea pe mboapɨ ora ma pɨtu yave. 24Jare peeca Pablo opoara, peraja cavi vaera mburuvicha guasu Félix pɨri --jei chupe reta. 25Jayave jae oicuatía metei tupapire pe corai: 26Félix. Nde co jae mburuvicha guasu oñemboeteuca vae. Che co jae Claudio Lisias. Amondo tamaraeme ndeve. 27Judío reta oipɨɨ cuae cuimbae, jare oyucata tei. Jayave che aja sundaro reta ndive aepɨ chugüi reta. Echa jeracua cheve jae romano co. 28Jare aipota aicuaa maera ra jae reta omboeco. Jae rambue araja judío reta juvicha reta yatɨa pe. 29Joco pe aicuaa jae reta omboeco iporoócuai re. Erei jae mbaeti oyapo teco omano vaera ani oi vaera tembipɨɨrɨru pe. 30Erei jeracua cheve judío reta ocatɨrota jese. Jae rambue jupiveiño amondo ndecotɨ. Jare ayócuai omboeco vae reta oñeapo vaera jese ndeve teco oyapo chupe reta vae re. Jaeño ma. Jocorai oicuatía. 31Jayave pɨtu yave sundaro reta güɨraja Pablo tenta Antípatris pe, juvicha oyócuai rami. 32Jayave pɨareve pe sundaro cavayu re opo vae reta güɨraja Pablo, jare iru sundaro reta yogüeru ye yogüɨrecoa pe. 33Jare yogüɨraja ovae yave Cesarea pe, sundaro reta omoeterenga Pablo tupapire reve mburuvicha guasu pe. 34Jare opa omongueta yave tupapire, mburuvicha guasu oparandu Pablo pe quia tenta pegua ra jae. Jare oicuaa yave Cilicia pegua co, 35jei Pablo pe: --Tayeapɨsaca nderé, yogüeru yave nemboeco vae reta. Jayave oyócuai sundaro reta oñangareco vaera jese Herodes jo tuicha vae pe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\