HECHOS 28

1Opareve roe ma ɨvɨ pe yave, roicuaa jocuae ɨvɨ jee co Malta. 2Jare joco pegua reta ipɨacavi yae oreve. Echa oremboresive cavi, jare oyatapɨ, ama oquɨ jare iroɨ rambue. 3Jare Pablo omboatɨ yepea, jare oñono tata re. Jayave metei mboi tata güi oe otecuarai, jare oyepócoi Pablo ipo re, oichuu yave. 4Jare joco pegua reta oecha yave mboi osagüɨu oi Pablo ipo re, jei reta oyoupe: --Añetete yepe cuae cuimbae oporoyuca vae co. Yepe tei mbaeti omano ɨ guasu pe, erei ngaraa ipuere oicove, mbaeti jupi rambue. 5Erei Pablo omotumo ipo güi mboi tata pe, jare mbaeti mbae oyeapo chupe. 6Jare joco pegua reta oñemongueta tei iruruta ani güɨramoi oata jare omanota. Erei jae reta oaro tei ma ɨma yave, oecha mbaeti mbae oyeapo chupe. Jayave jae reta mbaeti ma oñemongueta tenonde rami. Jei reta ma: --Cuae cuimbae metei tumpa co. 7Jare jocuae ɨvɨ pegua reta juvicha Publio jee vae güɨnoi jocoropi iɨvɨ reta. Jae oremboresive cavi, jare oremongaru mboapɨ ara. 8Jare Publio tu imbaerasɨ oi jupa pe. Jacu jare jepotiugüɨ. Pablo ojo omae jese. Jare oyerure Tumpa pe güire, oñono ipo jese, jare ombogüera. 9Jare cuae oyeapo güire, iru imbaerasɨ vae jocuae ɨvɨ pegua reta yogüeru, jare Pablo ombogüera vi. 10Jayave jae reta orembopota jeta mbaembae pe. Jare royeupi ye yave buque pe, omboyeupi vi oreve mbaembae roipota vae. 11Jare mboapɨ yasɨ ma oasa yave, rojo joco güi metei buque Alejandría pegua pe. Cuae buque opɨta jocuae ɨvɨ pe, iroɨ iara reta omboasa vaera. Buque iti re ñogüɨnoi chaguaquiraanga ɨvɨra pegua Cástor jare Pólux jee vae. 12Jayave rojo rovae tenta Siracusa pe, jare ropɨta joco pe mboapɨ ara. 13Jayave joco güi royere jare rojo rovae tenta Regio pe. Jayave pɨareve pe oyevɨ ɨvɨtu, jare pɨareve ye pe rojo rovae tenta Puteoli pe. 14Jare joco pe roñovae oporogüɨrovia vae reta ndive. Jare jae reta oparea oreve ropɨta vaera jae reta ndive siete ara pegua. Jare joco güi rojo tenta Roma cotɨ. 15Jare orereracua oporogüɨrovia vae Roma pegua reta pe, jare amogüe jae reta yogüeru orerovaiti tenta Foro Apio pe, jare iru vae reta yogüeru orerovaiti tenta Tres Tabernas pe. Jare Pablo oecha yave cuae reta, omee yasoropai Tumpa pe, jare oñemoatangatu. 16Jare rojo rovae yave Roma pe, cien sundaro vae juvicha omoeterenga tembipɨɨ reta iru sundaro reta juvicha pe. Erei omaeño Pablo re oicoiño vaera metei sundaro oñangareco jese vae ndive. 17Jare mboapɨ ara ma oasa yave, Pablo oeniuca judío reta itenondegua reta. Jare oñemboatɨ reta yave, Pablo jei chupe reta: --Cherɨqueɨ reta, yepe tei mbaeti mbae nunga teco ayapo ñanerentara reta cotɨ ani ñanetenondegua reta jeco cotɨ, erei Jerusalén pegua reta chemoeterenga romano reta pe, jare romano reta cheñono tembipɨɨrɨru pe --jei--. 18Jare jae reta oparandu güire cheve, oipota tei cheyora, mbaeti mbae nunga teco ayapo amano vaera rambue. 19Erei judío reta oyovaicho cheré rambue, mbaeti mbae ayapo vaera, jaeño ayu vaera chejaa César, yepe tei mbaeti co mbae amboeco vaera cherentaɨgua reta jese vae --jei chupe reta--. 20Jae rambue che poeni poecha vaera, jare chemiari vaera pe reta ndive. Echa Israel pegua reta güɨrovia vae jeco pegua añeapɨti ai cuae cadena pe --jei. 21Erei jae reta jei chupe: --Mbaeti quia ombou tupapire oreve Judea güi nemombeu vaera oreve. Jare mbaeti ou metei ave ñanerentara joco güi omombeu vaera oreve icavi mbae vae nderegua. 22Erei roipota roicuaa neñemongueta. Echa roicuaa opaete que rupi jei reta mbaeti co icavi cuae moromboe --jei reta. 23Jayave jei reta Pablo pe iru ara yogüeruta co. Jayave jocuae ara jeta vae yogüeru Pablo jo pe. Jare neimbove güive Pablo icaaru omombeu chupe reta Tumpa iporoocuaia regua. Jare Moisés iporoócuai rupi jare Tumpa iñee aracae omombeu vae reta oicuatiagüe rupi omombeu vi chupe reta Jesús regua. Cuae oyapo, jae reta güɨrovia vaera. 24Jare amogüe güɨrovia Pablo jei vae. Erei iru vae reta mbaeti güɨrovia. 25Jae rambue oñemboyao reta oyougüi, jare yogüɨraja Pablo jo güi, Pablo opa güire jei chupe reta cuae ñee: --Jupi co jei Espíritu Santo Tumpa iñee aracae omombeu vae Isaías rupi ñanetenondegua reta pe. Echa jei corai: 26Ecua tenta pegua reta pe, jare ere chupe reta: Peendu teita, erei mbaetita peicuaa. Peecha teita, erei mbaetita peecha cavi. 27Echa cuae tenta pegua reta ipɨa tanta yae, jare iyapɨsa pe oendu tei, jare osapɨmiño, agüɨye vaera oecha cavi jesa pe, jare agüɨye vaera oendu iyapɨsa pe, jare agüɨye vaera oicuaa ipɨa pe, jare agüɨye vaera oyerova checotɨ --jei Tumpa--. Echa oyerova checotɨ yave, amboaita tei imbaeyoa reta --jei. Jocorai jei--jei Pablo chupe reta--. 28Peicuaa cavi cuae: Tumpa omombeucata cuae ñee judío mbae vae reta pe, jae reta oñemboasauca vaera. Echa jae reta oyeapɨsacata jese --jei. 29Jare cuae Pablo opa ma jei yave, judío reta yogüɨraja oyoaca yae reve oyoupi. 30Jare Pablo oiporu metei o omboepɨ reve, jare oico joco pe mócoi año. Jare omboresive opaete yogüeru opou ipɨri vae reta. 31Jare jecuaeño omombeu Tumpa iporoocuaia regua, jare oporomboe ñandeYa Jesucristo re oquɨye mbae reve, jare mbaeti quia omboavai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\