HECHOS 5

1Erei iru cuimbae Ananías jee vae jembireco Safira jee vae ndive omee metei iɨvɨ. 2Jayave Ananías oñovatu iyeupe mbovɨ ɨvɨ jepɨgüe güi jembireco oicuaa reve, jare güeru mbovɨño oñono Jesús jemimondo reta jóvai. 3Jayave Pedro jei chupe: --Ananías, ¿maera pa remaeño Satanás re omotɨnɨe vaera ndepɨa icavi mbae vae pe? Reñovatu ndeyeupe mbovɨ ndeɨvɨ jepɨgüe güi. Ndeapu ma co Espíritu Santo pe --jei--. 4Ndei remee ndeɨvɨ mbove, nembae co. Jare remee ma yave, jepɨgüe vi nembae co. ¿Maera pa reñemongueta ndepɨa pe icavi mbae vae reyapo vaera? Mbaeti co cuimbae reta peño ndeapu. Ndeapu Tumpa pe etei --jei Pedro Ananías pe. 5Cuae oendu yave, Ananías oa ɨvɨ re, jare omano. Jare opaete cuae regua oicuaa vae reta oquɨye yae. 6Jayave opúa cuimbae taɨrusu vae reta, jare oñoma omanogüe, jare güɨraja oñotɨ. 7Mboapɨ ora ma oasa yave, oique jembireco. Jae mbaeti oicuaa mbae oyeapo vae. 8Jayave Pedro oparandu chupe: --Emombeu cheve, ¿pemee pa peɨvɨ corai pe? Cuña jei chupe: --Añete, jocorai pe co --jei. 9--¿Maera pa pe reta peñomboemboe pemboavai vaera ñandeYa iEspíritu? --jei Pedro chupe--. Co onque pe ma yogüeru neme iñotɨa reta. Jae reta ndererajata vi --jei. 10Jare jupiveiño Safira oa Pedro jóvai, jare omano. Oique ma yave cuimbae taɨrusu vae reta, oecha omano ma. Jayave güɨraja oñotɨ ime iyɨpɨ pe. 11Jare oporogüɨrovia vae reta jare opaete cuae mbaembae regua oicuaa vae reta oquɨye yae. 12Jare oyeapo jeta mɨacañɨ reta tenta pegua reta ipɨte pe Jesús jemimondo reta rupi. Jare opaete oporogüɨrovia vae reta oñemboatɨ oca Salomón jee vae pe. 13Jare opaete iru vae reta oquɨye oñemboatɨ vaera jae reta ndive. Erei tenta pegua reta omboete yae. 14Jare jecuaeño jeta iru cuimbae reta jare cuña reta güɨrovia ñandeYa re. 15Jare tenta pegua reta güɨraja imbaerasɨ vae reta icatu pe, jare oñono jupa reve tape reta pe. Cuae oyapo reta Pedro icuaraɨa yepe oi vaera amogüe vae re, jae oasa ojo yave. 16Jare jeta vae yogüeru Jerusalén pe iru tenta coiño Jerusalén güi ñogüɨnoi vae reta güi, jare güeru imbaerasɨ vae reta jare aña oya jese vae reta. Jare opareve ocuera. 17Jayave sacerdote tenondegua jare opaete saduceo jae ndive ñogüɨnoi vae reta oñemoagüɨro yae Jesús jemimondo reta re. 18Jae rambue oipɨɨ reta, jare oñono tembipɨɨrɨru tenta pegua pe. 19Erei metei araɨgua ñandeYa pe oyeócuai vae oipea tembipɨɨrɨru jonque reta. Jayave güɨraja Pedro jare Juan icatu pe, jare jei chupe reta: 20--Pecua peñemboɨ Tumpa jo pe pemombeu tenta pegua reta pe cuae tecove regua. 21Cuae oendu yave, Pedro jare Juan oique Tumpa jo pe neimbove asɨ jare oporomboe. Cuae oyeapo rambueve, sacerdote tenondegua jare jae ndive ñogüɨnoi vae reta oeni opaete mburuvicha reta jare tenondegua Israel pegua reta. Jayave jae reta omondo sacerdote tenondegua jembiócuai reta tembipɨɨrɨru pe, jae reta güeru vaera tei Jesús jemimondo reta. 22Erei tembiócuai reta yogüɨraja ovae yave, mbaeti ovae Jesús jemimondo reta tembipɨɨrɨru pe. Jayave yogüeru ye yave, jei reta yatɨ vae reta pe: 23--Roecha tembipɨɨrɨru jonque reta oñeoquenda cavi oi, jare jaroa reta oñemboɨ ñogüɨnoi onque ñavo pe. Erei roipea yave, mbaeti quia rovae japɨpe pe --jei reta. 24Cuae oendu yave, sacerdote tenondegua, Tumpa jo iñangarecoa reta juvicha, jare sacerdote reta itenondegua reta ipɨacañɨ yae. Jare mbaeti oicuaa mbae ra oyeapota. 25Jayave ou metei vae, jare jei chupe reta: --Cuimbae peñono tembipɨɨrɨru pe vae reta oime Tumpa jo pe ñogüɨnoi, jare omboe ñogüɨnoi tenta pegua reta --jei. 26Jayave Tumpa jo iñangarecoa reta juvicha ojo sacerdote tenondegua jembiócuai reta ndive, jare güeru cavi Jesús jemimondo reta oinupa mbae reve. Echa oquɨye reta tenta pegua reta güi. Oñemongueta güɨramoi oyapi retata ita pe. 27Jare güeru yave, oñono mburuvicha reta jóvai. Jayave sacerdote tenondegua jei Jesús jemimondo reta pe: 28--Poócuai tei ma agüɨye ye vaera peporomboe jocuae cuimbae jee re. Echa pemombeu ma opaete Jerusalén pegua reta pe cuae moromboe. Jare peipota pemboya jocuae cuimbae imano oreré --jei reta. 29Jayave Pedro jare iru Jesús jemimondo reta jei chupe reta: --Icavi co royapo vaera Tumpa iporoócuai, mbaeti peporoócuai. 30Ñanetenondegua reta iTumpa omoingove ye Jesús güeru omanogüe vae reta ipɨte güi. Pe reta peicutuca ɨvɨra re cuae Jesús peyucauca --jei--. 31Imbaepuere pe Tumpa oyapo ma cuae Jesús tenondegua vae jare oporomboasa vae, Israel pegua reta oeya vaera iñemongueta icavi mbae vae ipɨa pe oi vae, jare Tumpa iñɨro vaera chupe reta imbaeyoa reta re. 32Jare ore romombeu iru vae reta pe cuae, jare Espíritu Santo vi omombeu. Echa Tumpa omee Espíritu Santo jeigüe oyapo vae reta pe --jei reta. 33Cuae oendu yave, yatɨ vae reta pochɨ chupe reta, jare oipota tei oyuca. 34Erei opúa metei fariseo Gamaliel jee vae yatɨ vae reta ipɨte pe. Jae co metei mboroócuai re oporomboe vae, jare opaete tenta pegua reta omboete. Jae oyócuai omondo reta vaera rani michi pegua Jesús jemimondo reta icatu pe. 35Jayave jae jei yatɨ vae reta pe: --Cuimbae Israel pegua reta, peñemongueta cavi mbae peyapota cuae cuimbae reta pe vae re. 36Echa carambué yave oyecuaa Teudas jee vae, jare oñemboete iru vae reta jóvai. Jare jeta cuimbae reta, güɨramoi cuatrocientos, oñemboatɨ jae ndive. Erei jae oyeyucauca, jare opaete jae ndive ñogüɨnoi vae reta opa oñemoai, jare mbaeti mbae ipuere oyapo. 37Jaɨcue rupi, mburuvicha reta oporopapa ñogüɨnoi yave, oyecuaa Galilea pegua Judas jee vae. Jae omboatɨ jeta tenta pegua reta. Erei jae vi omano, jare opaete jae ndive ñogüɨnoi vae reta opa oñemoai --jei Gamaliel chupe reta--. 38Jae rambue añave che jae peve cuae: Agüɨye mo peyapo mbae cuae cuimbae reta pe, jare pemaeño mo jese reta. Echa imbaepuere ae peño yave jocorai imiari reta jare cuae mbaembae oyapo reta, ngaraa mbae oyapo reta --jei--. 39Erei cuae Tumpa güi ou yave, ngaraa pepuere pemboai. Echa güɨramoi peyovaichota Tumpa ndive --jei chupe reta. 40Jare cuae Gamaliel jei vae icavi chupe reta. Jayave oeni reta Jesús jemimondo reta, jare oinupa. Jayave oyócuai reta agüɨye vaera mo imiari ye Jesús jee re, jare omondo. 41Jayave Jesús jemimondo reta oe yatɨ vae reta ñogüɨnoia güi. Oyerovia reta, Jesús omaeño oiporara reta rambue. Echa oñereroɨrouca reta, Jesús re güɨrovia rambue. 42Jare ara ñavo jecuae oporomboe reta Tumpa jo jare o reta pe. Omombeu iru vae reta pe Jesucristo regua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\