HECHOS 9

1Jare Saulo omomburu oyuca vaera ñandeYa re güɨrovia vae reta, jare ojo sacerdote tenondegua pɨri. 2Jare oyerure sacerdote tenondegua pe omee vaera chupe tupapire, ipuere vaera ojo judío reta itupao tenta Damasco pegua reta pe, jare ovae yave joco pe cuimbae reta jare cuña reta Jesús re güɨrovia vae, ipuere vaera oipɨɨ güeru Jerusalén pe. 3Jare coiño ma Damasco güi ojo yave, güɨramoiño oesape Saulo re metei tembipe tuicha vae ara güi. 4Jayave Saulo oa ɨvɨ re, jare oendu ñee jei chupe: --Saulo, Saulo, ¿maera pa reyapo icavi mbae vae cheve? 5Jayave Saulo oparandu: --¿Quia pa co nde, cheYa? Jayave ñee jei chupe: --Che co jae Jesús. Nde reyapo icavi mbae vae cheve. Nde co jae metei güeye ɨvɨra jacuarovi vae re opatara vae rami. Jae rambue reiporara rei. 6Saulo orɨrɨi oquɨye güi. --CheYa, ¿mbae pa reipota ayapo vaera? --jei. --Epúa ecua tenta pe, jare amombeucata ndeve mbae reyapota vae --jei ñandeYa Saulo pe. 7Jare cuimbae Saulo jupíe yogüɨraja vae reta oñemboɨ quirii ñogüɨnoi ipɨacañɨ güi. Echa oendu ñee, erei mbaeti quia oecha. 8Jayave Saulo opúa ɨvɨ güi, jare omae tei, erei mbaeti quia ipuere oecha. Jare jae jupíe yogüɨraja vae reta oipoco, jare güɨraja Damasco pe. 9Jare Saulo joco pe oi mboapɨ ara omae mbae reve, jare mbaeti ocaru jare mbaeti oɨu. 10Jare oico Damasco pe metei oporogüɨrovia vae Ananías jee vae. ÑandeYa jei chupe ique pe: --Ananías. Jare jae jei: --CheYa, co ai. 11Jayave ñandeYa jei chupe: --Epúa ecua Tapesɨmbi jee vae pe, jare eeca Judas jo pe metei Tarso pegua. Jae jee co Saulo. Echa jae oyerure oi --jei--. 12Jare jae oecha ma ique pe metei cuimbae Ananías jee vae oique jare oñono ipo jese, omae ye vaera --jei Tumpa chupe. 13Erei Ananías jei: --CheYa, jeta vae omombeu cheve cuae cuimbae regua, quirai jeta icavi mbae vae oyapo Jerusalén pe nderé güɨrovia vae reta pe. 14Jare cuae pe jae oime güɨnoi mbaepuere sacerdote reta itenondegua reta güi, oipɨɨ vaera opaete nderé güɨrovia vae reta --jei. 15--Ecuaño --jei ñandeYa chupe--. Echa che aiparavo ma cherembiporura, ojo vaera omombeu cheregua judío mbae vae reta pe, mburuvicha reta pe, jare Israel pegua reta pe. 16Echa che aicuaucata chupe quirai oiporara yaeta chereco pegua --jei. 17Jayave Ananías ojo oique o pe. Jare oñono ipo Saulo re jare jei chupe: --Cherɨvɨ Saulo, ñandeYa Jesús oyecuaa ndeve, reyu tape rupi rambueve. Jae chembou remae ye vaera, jare netɨnɨe vaera Espíritu Santo pe --jei. 18Jare jupiveiño mbae oyeequi Saulo jesa güi ñanderesapira oyeequi rami, jare Saulo omae cavi. Jayave opúa oñembobautizauca. 19Jayave ocaru jare ipɨrata ma. Jare opɨta mbovɨ ara oporogüɨrovia vae Damasco pe yogüɨreco vae reta ndive. 20Jayave Saulo omboɨpɨ omombeu Jesús regua judío reta itupao reta pe. Jei chupe reta Jesús co jae Tumpa Taɨ. 21Jare opaete oendu vae reta ipɨacañɨ, jare jei: --¿Jaea ra cuae Jerusalén pe cuae Jesús re güɨrovia vae reta opa omoai vae? Jare ou cuae pe vi oipɨɨ vaera cuae nunga reta güɨraja sacerdote reta itenondegua reta pe --jei reta. 22Erei Saulo oñemoatangatu yae, jare omoamɨri judío Damasco pegua reta. Echa oicuauca chupe reta Jesús co jae Cristo. 23Jare ɨma ma oasa yave, judío reta oñomomiari oyuca vaera Saulo. 24Erei cuae jeracua Saulo pe. Jae reta oaro tenta itaraquera pe ara rupi jare pɨtu rupi, oyuca vaera tei. 25Erei oporogüɨrovia vae reta güɨraja Saulo pɨtu yave omboasa tenta iquesemba ita pegua vae iyapɨte rupi ombogüeyɨ canasta pe. 26Jare Saulo ojo ovae yave Jerusalén pe, oipota tei oñemoiru oporogüɨrovia vae reta ndive. Erei opaete jae reta oipoɨu chugüi. Echa mbaeti güɨrovia jae Jesús re güɨrovia ma co. 27Erei Bernabé güɨraja Saulo Jesús jemimondo reta pe, jare omombeu chupe reta quirai Saulo oecha ñandeYa tape rupi, jare quirai ñandeYa imiari chupe. Jei vi chupe reta quirai Saulo omombeu oquɨye mbae reve Damasco pe Jesús regua. 28Jayave Saulo oñemoiru oporogüɨrovia vae reta ndive Jerusalén pe. Jecuaeño oe Jerusalén güi jare oique ye. 29Jare omombeu oquɨye mbae reve ñandeYa regua. Jare oyoaca vi griego pe imiari vae reta ndive. Jae rambue jae reta oipota oyuca. 30Jare oporogüɨrovia vae reta cuae oicuaa yave, güɨraja reta Saulo Cesarea pe, jare joco güi omondo tenta Tarso cotɨ. 31Jayave mbaeti ma quia omambeco oporogüɨrovia vae reta, jare jae reta oñemomɨrata opaete Judea rupi, Galilea rupi, jare Samaria rupi. Jare yogüɨreco reta omboete cavi reve ñandeYa, jare Espíritu Santo ombopɨacatu. Jare jecuaeño iru vae reta oñemoiru jae reta ndive. 32Jare Pedro ojo opou yave opaete oporogüɨrovia vae reta ñogüɨnoia rupi, ojo ovae tenta Lida pegua reta pɨri. 33Joco pe ovae metei cuimbae Eneas jee vae ocho año ma oico jupa pe vae. Echa mbaeti ipuere omɨi. 34Jare Pedro jei chupe: --Eneas, Jesucristo nembogüera ma. Epúa eipɨso nderupa --jei. Jare jupiveiño jae opúa. 35Jare opaete Lida pegua reta jare tenta Sarón pegua reta oecha cuae cuimbae, jare oyerova reta ñandeYa cotɨ. 36Jare oico tenta Jope pe metei cuña oporogüɨrovia vae Tabita jee vae. (Cuae tee oipota jei ambué ñee pe: Dorcas.) Cuae cuña oyapo jeta icavi vae, jare ombopota jeta paravete vae reta. 37Jayave imbaerasɨ, jare omano. Jare iru vae reta opa omboyau yave, oñono metei o ɨvate vae pe. 38Jare Lida coiño oi Jope güi. Jare oporogüɨrovia vae Jope pegua reta oicuaa ma yave Pedro oi Lida pe, omondo icotɨ mócoi cuimbae reta jei vaera chupe: --Ecua Jope pe ɨmambae. 39Jayave Pedro opúa ou jae reta jupíe. Jare ou ovae yave, iru vae reta güɨraja o ɨvate vae pe. Joco pe opaete imemano vae reta yatɨ oyaeo ñogüɨnoi, jare oechauca Pedro pe temimonde Dorcas jae reta ndive oico yave oyapogüe vae reta. 40Jayave Pedro omoe opaete joco pe ñogüɨnoi vae reta. Jayave oyeatɨca jare oyerure Tumpa pe. Jayave oyerova omae teogüe re jare jei: --Tabita, epúa. Jayave cuña omae, jare oecha Pedro yave, opúa oguapɨ. 41Jayave Pedro oipɨɨ ipo pe, jare omopúa. Jayave oeni oporogüɨrovia vae reta jare imemano vae reta, jare oechauca chupe reta oicove ma co. 42Jare cuae jeracua opaete Jope pegua reta pe. Jare jeta vae güɨrovia ñandeYa re. 43Jare Pedro opɨta ɨma ngatu Jope pe. Oico metei guasupi omopɨta vae Simón jee vae jo pe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\