COLOSENSES 2

1Erei aipota peicuaa vaera quirai tanta aparavɨquɨ aiporara reve peré, jare Laodicea pegua reta re, jare opaete mbaeti etei cherecha vae reta re. 2Aipota yae pepɨacatu vaera, jare peyoaɨu vaera, metei ramiño peico vaera. Aipota yae peñemomɨrata vaera opaete peicuaa vae rupi, jare peicuaa vaera jocuae tenonde yave mbaeti oyecuaa vae Cristo regua ñandeRu Tumpa oicuauca ñandeve vae. 3Peipota yave pearacuaa catu, Cristo re oñevae opaete aracuaa. Jare peipota yave peicuaa cavi mbae regua, Cristo oicuaa cavi opaete mbae regua. 4Jare cuae che jae peve, agüɨye vaera quia pembotavɨ ñee icavi echa vae pe. 5Echa yepe tei che mbaeti ai pepɨri, erei jecuaeño añemongueta peré. Aicuaa quirai peico cavi co oyoupi, jare quirai peñemomɨrata peporogüɨrovia Cristo regua re. Jare cuae re ayerovia. 6Peipɨɨ ma ñandeYa Jesucristo mborogüɨrovia rupi. Jae ramiño vi jecuaeño peico perovia reve jese. 7Peñemomɨrata Cristo imbaepuere rupi, pecuacuaa cavi vaera jese. Peñemoatangatu peporogüɨrovia re. Echa jocorai peñemboe ma. Jecuaeño pemee yasoropai Tumpa pe peporogüɨrovia re. 8Peñeandu, agüɨye vaera quia pembotavɨ aracuaa tavɨ pegua pe. Echa cuae nunga aracuaa moromboe ɨvɨ pegua retaño co. Mbaeti oporomboe Cristo re, jaeño mbaembae ɨvɨ pegua re. 9Echa Cristo co jae Tumpa etei cuimbaera oyeapo vae. 10Jae rambue opaete mbaembae penoi, Cristo penoi rambue. Echa jae co opaete mburuvicha reta ara pegua jare ɨvɨ pegua iYa. 11Jare peñemocircuncidauca ma vi pepɨa pe, Cristo re perovia rambue. Echa Cristo oyapo peve pepɨa pe vae metei cuimbae oñemocircuncidauca vae jete pe oyeapo vae rami co. Echa Cristo perepɨ opaete pembaeyoa güi. 12Peñembobautizauca yave, peñeotɨ co Cristo ndive, jare Tumpa omee peve tecove opa mbae vae Cristo ndive. Cuae oyeapo Tumpa imbaepuere rupi, peporogüɨrovia rambue. Echa Tumpa omoingove ye Cristo güeru omanogüe vae reta ipɨte güi. 13Tenonde yave pe reta mbaeti penoi tecove opa mbae vae pembaeyoa reta jeco pegua, jare mbaeti peñemocircuncidauca pembaeyoa reta güi rambue. Erei Tumpa omee ma peve tecove opa mbae vae Cristo ndive, jare iñɨro ma peve opaete pembaeyoa reta re. 14Tumpa omboai ma mboroócuai oyecuatía oi vae. Echa jocuae oyecuatía oi vae oyovaichose ore ndive, jare jecuaeño oremboecose. Erei Tumpa güɨraja co oregüi, Cristo omboya icurusu re yave. 15Jae rambue Tumpa ñanderepɨ ma opaete mbaepuere ñanderé güɨnoise vae reta güi, jare omomarai reta opaete vae jovaque. Echa jae omoamɨri reta, Cristo omano yave curusu re. 16Jae rambue agüɨye quia tapemboeco mbae peu vae re, jare arete reta iara reta re, jare yasɨpɨau re, jare mbutuu iara reta re. 17Echa opaete cuae reta jaanga retaño co. Tenonde yave Tumpa omojaanga reta oyeapota vae re. Echa cuae reta oñemojaangaño Cristo re. 18Agüɨye quia tapeopia Tumpa omeeta peve vae güi. Echa amogüe vae oñemomichi-raanga, jare omboete araɨgua reta. Cuae nunga oñemongueta tei oicuaa co mbaeti oecha vae regua, jare oñemboete iñemongueta rupiño oicuaa vae re, yepe tei mbaeti mbae oicuaa cavi. 19Cuae nunga mbaeti oyeco Cristo re. Echa Cristo co jae oporogüɨrovia vae reta iñaca. Echa opaete ñandeyoapɨapɨa jare ñanderayɨ oyapo ñanderete metei ramiño. Erei ñanderete oyeco ñaneaca re, ocuacuaa cavi vaera. Jocoraiño vi Cristo jete ocuacuaa Tumpa jemimbota re. 20Pe reta pemano co Cristo ndive moromboe ɨvɨ pegua reta güi. Jae rambue ¿maera pa jecuaeño peico ɨvɨ pegua reta yogüɨreco rami? jare ¿maera pa peyapo iporoócuai reta? 21Echa jae reta peócuai corai: “Agüɨye peipɨɨ. Agüɨye peu. Agüɨye peyavɨquɨ”. Jocorai jei reta. 22Erei opaete jocuae mbaembae oñemboaita co, oyeporu yave. Jare opaete cuae mboroócuai reta moromboe ɨvɨ pegua retaño co. 23Añete co, cuae nunga mboroócuai aracuaa pegua echa co. Echa cuae nunga mboroócuai iyapoa reta omboeteraanga Tumpa pe iñemongueta reño, jare oñemomichi-raanga, jare oñenupa jete rupi. Erei cuae mbaembae rupi mbaeti etei ipuere oyopia jete jemimbota reta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\