EFESIOS 4

1Che co jae metei tembipɨɨ, ñandeYa pe ayeócuai rambue. Che pomoñera jecuaeño peico cavi vaera, iru vae reta oicuaa vaera Tumpa peparavo co. 2Peñemomichi oyocotɨ. Agüɨye pepochɨ oyoupe. Pepɨaguasu oyoupe. Peyoaɨu rambue, agüɨye peñeengata oyoupe. 3Peñemoatangatu peico vaera metei ramiño pepɨacatu reve Espíritu Santo rupi. 4Cristo jete pegua reta meteiño co, jare Espíritu Santo meteiño co. Jae ramiño vi Tumpa peparavo, pearo vaera peyerovia reve metei ramiño. 5Oime vi meteiño ñandeYa, jare opaete yarovia ñandeYa re, jare opaete ñañembobautizauca Espíritu Santo pe. 6Tumpa vi meteiño co. Jae co ñandeRu. Jae co ñandeYa. Jae oparavɨquɨ opaete ñande rupi. Jae oico ñandepɨa pe. 7Erei Cristo omee ñaneavo pe ipɨacavi, ñandepuere vaera yayapo mbaravɨquɨ Cristo oipota yayapo vaera vae. 8Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai: Oyeupi ojo ara pe yave, güɨraja tembipɨɨ reta, jare omee mbota reta ɨvɨ pegua reta pe. Jocorai oyecuatía oi. 9Taparandu peve, ¿mbae pa oipota jei cuae oyeupi ojo ara pe jei vae? Oipota jei ogüeyɨ rani vi co ɨvɨ igüɨ pe etei. 10Jocuae ogüeyɨ vae co jae oyeupi ojo ɨvate yae opaete ara reta güi vae etei. Jocorai oyeupi, oyeapo vaera opaete mbaembae iYara. 11Jare Cristo etei omee amogüe vae pe temimondo retara yogüɨreco vaera. Jare omee amogüe vae pe Tumpa iñee omombeu vaera. Omee vi amogüe vae pe omombeu vaera ñee icavi vae. Omee vi iru vae reta pe oñangareco vaera oporogüɨrovia vae reta re, jare iru vae reta pe omboe vaera oporogüɨrovia vae reta. 12Cuae Cristo oyapo, oñeñono tee Tumpa peguara vae reta ipɨrata vaera iporogüɨrovia re, jae reta ipuere vaera oparavɨquɨ Tumpa pe, Cristo jetera oyeapo vaera. 13Cristo oipota yayeapo vaera metei ramiño ñandeporogüɨrovia rupi, yaicuaa cavi vaera jae co Tumpa Taɨ. Oipota yayeapo vaera metei cuimbae ipɨrata vae rami. Jare jocorai yayeapota co, ñandepɨa tɨnɨe oi Cristo pe yave. 14Cristo mbaeti oipota yaico vaera michia reta rami. Echa michia reta mbaeti oicuaa mbae ra güɨrovia vaera. Echa metei ara ipuere güɨrovia metei moromboe, jare iru ara ipuere güɨrovia iru moromboe. Echa moromboe mbaeti añete vae re oporomboe vae reta ipoqui yae co oporombotavɨ vaera. 15Erei ñande jecuaeño yae añete vae yayoaɨu reve. Jocorai yave, yaicota ocuacuaagüe reta rami, Cristo oipota rami. Echa jae co oporogüɨrovia vae reta iñaca. 16Cristo jare oporogüɨrovia vae reta metei cuimbae rami co. Echa opaete cuimbae jete jare opaete iyoapɨapɨa oparavɨquɨ metei ramiño, icavi oi vaera cuimbae. Jae ramiño vi opaete oporogüɨrovia vae reta oparavɨquɨ metei ramiño oyoaɨu reve, Cristo jetera oyeapocavi vaera. 17Jae rambue che amombeu peve ñandeYa jee re cuae: Agüɨye mo peico oporogüɨrovia mbae vae reta yogüɨreco rami. Echa jae reta yogüɨreco oñemongueta cavi mbae reve. 18Echa iñemongueta oñemopɨtumimbi ma. Mbaeti güɨnoi tecove Tumpa omee vae. Echa mbaeti oicuaa Tumpa regua, ipɨatanta rambue. 19Jecuaeño imboquere, jare mbaeti etei imara. Echa oipota yae reta oyapo vaera opaño mbae pochɨi vae. 20Erei mbaeti co jocorai Cristo pemboe. 21Peendu ma co aipo chupe, jare peñemboe ma co aipo añete vae re. Echa añete vae co jae Jesús. 22Jae rambue agüɨye mo peico peicose rami. Pemombo peyeugüi pereco indechigüe pochɨi vae. Echa peicose peremimbota reño, jare jocorai peñembotavɨ. 23Toñembopɨau peñemongueta. 24Peipɨɨ teco ipɨau vae. Echa teco ipɨau vae jupi co, jare mbaeti etei mbaeyoa oyapouca peve. Cuae teco ipɨau vae icavi co Tumpa pe. 25Jae rambue agüɨye mo peapu oyoupe. Opaete pere añete vae perapicha pe. Echa opaete ñande metei ramiño co. 26Pepochɨ yave, agüɨye peyoa. Agüɨye pepɨtu pearasɨ reve. 27Agüɨye pemaeño aña guasu re mbaepuere güɨnoi vaera peré. 28Imondase vae agüɨye ye mo timonda. Erei toyapo ipo pe mbaravɨquɨ icavi vae, oime vaera güɨnoi mbae omee vaera paravete vae pe. 29Agüɨye pemoe ñee pochɨi vae. Erei pemoe ñee icavi vae, pemborɨ vaera iru vae reta. Echa jocorai Tumpa ipuere omborɨ oyeapɨsaca peré vae reta. 30Jare agüɨye pembopɨatɨtɨ Tumpa iEspíritu Santo. Echa Tumpa omee ma peve Espíritu Santo, oicuauca vaera pe reta jae imbae co. Jare Espíritu Santo oicota pe reta ndive, Tumpa perepɨ ete regua. 31Agüɨye peñoangao. Agüɨye pepochɨ oyoupe. Agüɨye pearasɨ oyoupe. Agüɨye peñeengata oyoupe. Agüɨye pere icavi mbae vae oyoupe. Agüɨye peyapo icavi mbae vae oyoupe. 32Erei pepɨacavi oyoupe. Peyoaɨu. Peɨro oyoupe. Echa Tumpa iñɨro ma peve Cristo jeco pegua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\