GALATAS 2

1Cuae jaɨcue rupi, catorce año oasa ma yave, aja ye Jerusalén pe Bernabé ndive, jare araja Tito vi. 2Jare aja Tumpa oicuauca cheve aja vaera rambue, jare amombeu cavi chupe reta jocuae ñee icavi vae amombeu judío mbae vae reta pe vae. Erei amombeu rani itenondegua reta peño. Echa aipota añomomiari cavi jae reta ndive, jae reta oicuaa cavi vaera jocuae jecuaeño amombeu vae. 3Jare mbaeti quia ipuere omocircuncidauca Tito che ndive oi vae, yepe tei jae griego co, 4jare yepe tei amogüe mbaeti añetete oporogüɨrovia vae reta oique vɨari orepɨte pe. Echa oipota oecha vɨari quirai ra roico. Echa oicuaa reta ore romombeu co quirai Cristo Jesús oreyora ma mboroócuai güi. Echa oipota tei roico ye vaera mboroócuai re. 5Erei mbaeti etei roñemaeño chupe reta. Echa roipota jecuaeño penoi vaera ñee icavi vae añetete vae. 6Erei itenondegua oñemboeteuca echa vae reta mbaeti etei mbae ipuere omoiru ñee amombeu vae ndive. Yepe tei tenonde yave oñemboeteuca reta co, erei jocuae mbaeti mbae oipota jei cheve. Echa Tumpa mbaeti oaɨu metei vaeño iru vae güi. 7Erei jae reta oicuaa ma Tumpa omee co cheve amombeu vaera ñee icavi vae judío mbae vae reta pegua, Pedro pe omombeu vaera ñee icavi vae judío reta pegua omee rami. 8Echa Cristo omondo Pedro oico vaera jemimondora judío reta pegua. Jae ramiño vi jae chemondo aico vaera jemimondora judío mbae vae reta pegua. 9Jae rambue oicuaa reta ma yave quirai Tumpa omee cheve ipɨacavi, Jacobo, Cefas, jare Juan - jae reta co itenondegua echa vae reta - chepopɨɨ jare vi oipopɨɨ Bernabé, oicuauca vaera roñomoicavi ma co, jare ore rojo vaera judío mbae vae reta pe, jare jae reta yogüɨraja vaera judío reta pe. 10Jaeño oyerure reta oreve oremaendúa vaera paravete vae ipɨte pe ñogüɨnoi vae reta re. Erei che etei aipota yae ayapo jocorai. 11Erei Pedro ou yave Antioquía pe, jae jóvai ayovaicho jae ndive, teco güɨnoi rambue. 12Echa ndei amogüe judío reta Jacobo güi yogüeru mbove, Pedro ocaruñoi judío mbae vae reta ndive. Erei yogüeru ma yave, Pedro mbaeti ma ocaru judío mbae vae reta ndive, jare mbaeti ma opou ipɨri. Echa oquɨye judío reta güi. 13Jayave iru judío reta vi oñemboe Pedro jeco re, jare oyapo reta jae oyapo rami. Jae rambue Bernabé vi oñemaeño chupe reta, oyapo vaera jae reta jeco rami. 14Erei aecha yave mbaeti oyapo jupi añete vae ñee icavi vae pegua rupi, che jae Pedro pe opaete vae jovaque: “Yepe tei nde co jae metei judío, erei reico judío mbae vae reta yogüɨreco rami, mbaeti judío reta yogüɨreco rami. Jae rambue ¿maera pa reipota judío mbae vae reta yogüɨreco vaera judío reta yogüɨreco rami?” Jocorai jae chupe. 15Ore mbaeti etei co judío mbae vae reta - mbaeyoa pegua roe chupe vae. Erei yepe tei ore co jae judío reta etei, 16roicuaa ngaraa quia ipuere oñembojupiuca mboroócuai jeigüe re oyapo vae rupi. Jaeño ipuere oñembojupiuca güɨrovia yave Jesucristo re. Jae rambue ore vi rogüɨrovia ma Jesucristo re roñembojupiuca vaera mborogüɨrovia Cristo re rogüɨnoi vae rupi, mbaeti mboroócuai jeigüe re royapo vae rupi. Echa ngaraa quia oñembojupiuca mboroócuai jeigüe re oyapo vae rupi. 17Jare roipota yave roñembojupiuca Cristo re, ore vi royecuaa mbaeyoa pegua reta. Erei yepe tei royecuaa corai, erei Cristo mbaeti etei co oreapo mbaeyoa pegua retara. 18Echa aipota yave ayapo ye jocuae amboaigüe vae, añete co che ayeapo mbaeyoa peguara. 19Mboroócuai jeigüe rupi amano ma co. Jae rambue añave che co jae metei omano ma mboroócuai cotɨ vae rami. Jare jae rambue añave chepuere ayeócuai Tumpa pe. 20Cristo omano curusu re yave, che amano vi jae ndive. Jae rambue mbaeti ma aicove, jaeño Cristo oicove chepɨa pe. Jare cuae ɨvɨ pe aico rambueve, aico co mborogüɨrovia Tumpa Taɨ re anoi vae re. Echa jae cheraɨu, jare oñemoeterenga omano vaera cheré. 21Mbaeti aroɨro Tumpa ipɨacavi. Echa mboroócuai jeigüe re yayapo vae rupi ñandepuere ñañembojupi yave mona, Cristo omanoiñota tei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\