SAN JUAN 14

1Agüɨye pepɨatɨtɨ. Perovia Tumpa re. Perovia vi cheré --jei--. 2CheRu jo pe oime jeta o. Mbaeti yave jocorai, amombeuta tei co peve. Ajata ayapocavi vaera perendara --jei Jesús chupe reta--. 3Jare aja ma yave ayapocavi vaera perendara, ayu yeta pomboresive vaera, pe reta vi peico vaera che aicotaa pe --jei--. 4Jare pe reta peicuaa tape que rupi ajata --jei. 5Jayave Tomás jei: --OreYa, ore mbaeti roicuaa quetɨ reota. ¿Quiraita ra roicuaa tape? 6--Che co jae tape --jei Jesús--. Che co jae añete vae re imiari vae. Che co jae tecove opa mbae vae omee vae. Mbaeti quia ipuere oñemoiru cheRu ndive jaeño che rupi --jei--. 7Checuaa cavi yave mona, peicuaata tei co cheRu vi. Erei añave güive peicuaa co. Echa peecha ma --jei. 8Felipe jei chupe: --OreYa, eechauca oreve ndeRu. Jocuaeño roipota. 9--Ɨma ma aico nde ndive, Felipe --jei Jesús--. ¿Ndei pa co checuaa cavi? Cherecha vae oecha ma co cheRu. ¿Maera pa rere: “Eechauca oreve ndeRu” ? --jei--. 10¿Mbaeti pa perovia che aico cheRu ndive jare cheRu oico che ndive? Ñee amombeu peve vae mbaeti chembae aeño. Echa cheRu oico che ndive, jare jae oyapo mbaravɨquɨ reta --jei Jesús--. 11Perovia cuae che jae peve vae: Che aico cheRu ndive, jare cheRu oico che ndive. Cuae mbaeti perovia yave, chererovia mbaravɨquɨ ayapo vae reta jeco pegua --jei--. 12Añete che jae peve, cheré güɨrovia vae oyapota mbaravɨquɨ reta che ayapo ma vae reta rami. Jare iparavɨquɨ reta tuicha yaeta cheparavɨquɨ reta güi, che ajata cheRu pɨri rambue --jei--. 13Pepuereta peyerure oipotagüe mbae re cheree re, jare che ayapota peve, cheRu oñemboeteuca vaera che ayapota vae rupi --jei--. 14Peyerure yave oipotagüe mbae re cheree re, ayapota co peve --jei Jesús chupe reta--. 15Cheraɨu yave, peyapo cheporoócuai reta --jei--. 16Jare che ayerureta cheRu pe jae ombou vaera peve iru vae. Jae jecuaeño oicota pe reta ndive pembopɨacatu vaera. Jae co Espíritu Santo --jei--. 17Jae imiarita añete vae re. Oporogüɨrovia mbae vae reta ngaraa ipuere omboresive Espíritu Santo. Echa oporogüɨrovia mbae vae reta mbaeti oecha jare mbaeti oicuaa. Erei pe reta peicuaa. Echa jae oico pe reta ndive jare oicota pepɨa pe --jei--. 18Che aja ma yave, ngaraa peico jentara mbaeti güɨnoi vae reta rami. Echa che ayu yeta co --jei--. 19Michi peguaño ma ɨvɨ pegua reta cherechata. Ngaraa ma cherecha ye. Erei pe reta cherecha yeta. Che jecuaeño aico rambue, pe reta peicota vi --jei chupe reta--. 20Jocuae ara peicuaata co che aico cheRu ndive, jare pe reta peico che ndive, jare che aico pepɨa pe --jei--. 21Oime yave quia oyeapɨsaca cheporoócuai reta re oyapo vaera vae, jae co cheraɨu. Jare cheRu oaɨuta cheraɨu vae, jare che aaɨuta, jare aicuaucata chupe quia co che --jei. 22Jayave Judas - mbaeti co Judas Iscariote - jei chupe: --OreYa, ¿quiraita pa reicuauca oreve quia co nde, mbaeti yave reicuauca oporogüɨrovia mbae vae reta pe? 23--Cheraɨu vae oyapota che jae chupe oyapo vaera vae --jei Jesús--. Jare cheRu oaɨuta. Jare royuta roico vaera jae ndive --jei--. 24Mbaeti cheraɨu vae mbaeti oyapo che jae chupe oyapo vaera vae. Jare cheñee peendu vae mbaeti co chembae aeño. Echa cuae ñee cheRu iñee co. Jae co chembou --jei--. 25Cuae mbaembae re chemiari ma peve, aico pe ndive rambueve. 26Erei jocuae pembopɨacatuta vae pemboeta opaete mbae re. CheRu ombouta peve cheree re. Jae co Espíritu Santo. Jae pemomaenduata opaete che jae peve vae re --jei--. 27Mbɨacatu aeya pe ndive. Mbɨacatu che anoi vae amee peve. Ɨvɨ pegua reta mbaeti ipuere omee peve che amee peve vae nunga mbɨacatu. Agüɨye pepɨatɨtɨ. Agüɨye pequɨye --jei--. 28Peendu ma quirai che jae: “Ajata ma jare ayu yeta peve”. Cheraɨu yave mona, peyeroviata tei. Echa ajata cheRu pɨri, jare cheRu imbaepuere tuicha yae chembaepuere güi --jei--. 29Amombeu ma peve ndei oyeapo mbove, perovia vaera oyeapo yave --jei--. 30Ngaraa ma ɨma chemiari peve. Echa ɨvɨ pegua reta juvicha ɨmambae outa ovae cheve. Erei ngaraa ipuere cheré --jei--. 31Erei ayapota cheRu iporoócuai, ɨvɨ pegua reta oicuaa vaera che aaɨu cheRu. Pepúa, yaja mo cuae güi --jei chupe reta--.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\