SAN JUAN 16

1Opaete cuae che jae ma peve agüɨye vaera peyerova Tumpa güi --jei--. 2Peñemomboucata co judío reta itupao reta güi. Añete co, outa ma ara peyeyucauca vaera. Jare jocuae reta peyucata vae oñemongueta teita oyeócuai co oi Tumpa pe --jei--. 3Jae reta mbaeti oicuaa cheRu jare mbaeti vi checuaa. Jae rambue jocorai oyapota --jei chupe reta--. 4Erei cuae che jae ma peve, pemaendúa vaera corai amombeu peve vae re jocorai oyapo reta yave --jei--. Mbaeti amombeu peve cuae tenonde güive. Echa che aico pe ndive. 5Erei ajata chembou vae pɨri. Jare mbaeti metei ave añave peparandu cheve: “¿Quetɨ pa reota?” --jei--. 6Erei cuae che jae peve vae jeco pegua pepɨatɨtɨ yae. 7Erei amombeu peve añete vae. Icavita co peve che aja vaera. Echa che mbaeti yave aja, ngaraa ou peve pembopɨacatuta vae. Erei aja yave, ambouta peve. 8Jare jae ou yave, oicuaucata ɨvɨ pegua reta pe jae reta oyapo co mbaeyoa. Echa mbaeti güɨrovia cheré. Oicuaucata jupi vae. Echa ajata cheRu oia pe jare pe reta ngaraa ye ma cherecha. Oicuaucata Tumpa ojaata ɨvɨ pegua reta. Echa ojaa ma ɨvɨ pegua reta juvicha --jei--. 12Oime jeta aipota tei jae peve vae, erei mbaeti vɨteri pepuere peicuaa cavi --jei--. 13Erei Espíritu Santo añete vae re imiarita vae ou ma yave, omombeuta peve añete vae. Echa ñee omombeuta peve vae ngaraa imbae aeño. Imiarita Tumpa omombeu chupe vae re, jare omombeuta peve oyeapota vae --jei--. 14Jae chemboeteucata co. Echa jae pemboeta che pomboe rami --jei Jesús chupe reta--. 15Opaete cheRu imbae chembae vi co. Jae rambue che jae corai: “Jae pemboeta che pomboe rami” --jei--. 16Michi peguaño ma pe reta cherechata. Erei ɨmambae cherecha yeta. Echa ajata cheRu pɨri --jei chupe reta. 17Amogüe jemimboe reta jei oyoupe: --¿Mbae pa oipota jei cuae jei ñandeve vae? Echa jei: “Michi peguaño ma pe reta cherechata. Erei ɨmambae cherecha yeta”. Jare jei vi: “Echa ajata cheRu pɨri”. 18¿Mbae pa oipota jei: “Michi peguaño ma” ? Mbaeti yaicuaa mbae ra oipota jei--jei reta. 19Jesús oicuaa jae reta oipota tei oparandu chupe cuae re. Jae rambue jei chupe reta: --Che jae peve corai: “Michi peguaño ma pe reta cherechata. Erei ɨmambae cherecha yeta”. Jare peparandu pei oyoupe mbae ra oipota jei cuae che jae peve vae --jei--. 20Añete che jae peve, peyaeota jare pepɨatɨtɨta, erei oporogüɨrovia mbae vae reta oyeroviata. Pepɨatɨtɨta co, erei pepɨatɨtɨ güire peyeroviata co --jei--. 21Metei cuña imembɨ oata ma oi yave, cuña ipɨatɨtɨ jasɨ chupe rambue. Erei imembɨ oa ma yave, mbaeti ma imaendúa jasɨ chupe vae re. Echa oyerovia imembɨ oa ma rambue --jei--. 22Jae ramiño vi pe reta pepɨatɨtɨ añave, erei poecha yeta, jare peyeroviata, jare ngaraa quia ipuere pembopɨatɨtɨ ye --jei--. 23Jocuae ara ngaraa peparandu cheve mbae re. Añete che jae peve, oipotagüe peyerureta cheRu pe jese vae cheRu omeeta peve cheree re --jei--. 24Ndei rani peyerure mbae re cheree re. Peyerure Tumpa pe mbaembae re, jare cheRu omeeta co peve peyerovia yae vaera --jei--. 25Cuae amombeu ma peve amojaanga reve. Erei outa ma ara amombeu cavi vaera peve cheRu regua. Ngaraa ye amombeu peve amojaanga reve --jei--. 26Jocuae ara reta pe peyerureta mbaembae re cheree re. Jare che mbaeti jae peve ayerureta cheRu pe jae oyapo vaera peyerure jese vae --jei--. 27Echa cheRu etei peraɨu, pe reta cheraɨu jare perovia che ayu cheRu güi rambue --jei--. 28Ayu co cheRu güi cuae ɨvɨ pe. Aja yeta ma cuae ɨvɨ güi cheRu pɨri --jei chupe reta. 29Jesús jemimboe reta jei chupe: --Añave remombeu cavi ma oreve remojaanga mbae reve. 30Añave roicuaa nde reicuaa co opaete, jare mbaeti remonesesita quia omombeu vaera ndeve mbae re. Cuae jeco pegua rogüɨrovia nde reyu co Tumpa güi --jei reta. 31Jesús jei chupe reta: --Pe reta pere perovia ma. 32Erei outa ma ara - ou ma co - pe reta peñemoai vaera. Chereyata jare metei ñavo peota pero pe. Cheño apɨtata. Erei ngaraa cheño aico. Echa cheRu oico che ndive --jei--. 33Cuae che jae ma peve pepɨacatu vaera cheré perovia rambue. Cuae ɨvɨ pe peico rambueve, peiporarata co. Erei agüɨye pepɨatɨtɨ. Echa che chepuere yae ɨvɨ pegua reta güi --jei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\