SAN JUAN 17

1Cuae jei ma yave, Jesús omae ara re jare jei: --CheRu, ara ovae ma. Che co jae ndeRaɨ. Chemboeteuca, chepuere vaera romboeteuca vi --jei--. 2Echa nde cheapo ma opaete vae iYara, amee vaera tecove opa mbae vae opaete nde remee cheve vae reta pe --jei--. 3Oime yave quia ñandecuaa vae, jae güɨnoi tecove opa mbae vae. Nde co jae meteiño Tumpa añetete vae. Che co jae Jesucristo. Nde chembou --jei--. 4Che romboeteuca ma cuae ɨvɨ pe. Echa opa ma ayapo mbaravɨquɨ nde remee cheve ayapo vaera vae --jei--. 5Ndei ɨvɨ oyeapo mbove aico nde ndive yave añemboeteuca co. Jae ramiño vi añave chemboeteuca ye nderóvai --jei--. 6Nde remee ma cheve cuae cuimbae reta oporogüɨrovia mbae vae reta ipɨte güi. Che amombeu ma nderegua cuae reta pe. Jae reta nembae co jare nde remee ma cheve. Jae reta oyapo nde rere chupe reta oyapo vaera vae --jei--. 7Jae reta oicuaa opaete nde remee cheve vae ou co ndegüi. 8Echa che amee ma chupe reta ñee nde remee cheve vae, jare jae reta güɨrovia neñee. Oicuaa cavi che ayu co ndegüi. Güɨrovia ma nde co chembou --jei--. 9Ayerure ndeve jese reta. Mbaeti ayerure oporogüɨrovia mbae vae reta re. Ayerure ndeve nde remee cheve vae reta re. Echa jae reta nembae co --jei--. 10Opaete chembae nembae co, jare nembae chembae co. Jare che añemboeteuca ma jae reta jeco pegua --jei--. 11Jare ngaraa ma aico cuae ɨvɨ pe. Erei jae reta opɨtañota cuae ɨvɨ pe. Che ajata ma ndepɨri. CheRu, nde co jae jupi vae. Cuae reta remee ma cheve. Emborɨ nembaepuere pe, agüɨye vaera oyerova ndegüi, jare yogüɨreco vaera metei ramiño. Echa jocorai ñande yaico metei ramiño --jei--. 12Che aico jae reta ndive rambueve, che amborɨ nembaepuere pe cuae remee cheve vae reta, agüɨye vaera oyerova ndegüi. Meteiño ojota cañɨtei pe, neñee pe oyecuatía oi vae oyeapo vaera. Erei amborɨ iru reta, agüɨye vaera yogüɨraja cañɨtei pe --jei--. 13Erei ajata ma ndepɨri. Corai chemiari chupe reta ɨvɨ pe aico rambueve, jae reta oyerovia yae vaera che ayerovia yae rami --jei--. 14Amee ma chupe reta neñee, jare oñemotareɨuca oporogüɨrovia mbae vae reta pe. Che mbaeti aico oporogüɨrovia mbae vae reta yogüɨreco rami. Jae ramiño vi jae reta mbaeti yogüɨreco oporogüɨrovia mbae vae reta yogüɨreco rami --jei--. 15Mbaeti ayerure ndeve nde reraja vaera cuae ɨvɨ güi. Ayerure ndeve remborɨ vaera, agüɨye vaera icavi mbae vae iya omoamɨri --jei--. 16Che mbaeti aico oporogüɨrovia mbae vae reta yogüɨreco rami. Jae ramiño vi jae reta mbaeti yogüɨreco oporogüɨrovia mbae vae reta yogüɨreco rami. 17Eñono tee reta ndeyeupeguara añete vae rupi. Neñee co jae añete vae --jei Jesús--. 18Nde chembou ɨvɨ pe. Jae ramiño vi che amondo cuae reta opaete ɨvɨ rupi --jei--. 19Cuae reta jeco pegua añeñono tee ma ndeveguara, jae reta vi oñeñono tee vaera ndeveguara añete vae rupi --jei--. 20Jare ayerure ndeve cheré güɨroviata vae re. Echa güɨroviata cuae reta iñee rupi. Mbaeti cuae reta reño ayerure ndeve --jei--. 21Ayerure ndeve opaete jae reta yogüɨreco vaera metei ramiño. Nde reico che ndive, cheRu, jare che aico nde ndive. Jae ramiño vi ayerure ndeve cuae reta yogüɨreco vaera ñanderé güɨrovia reve, ɨvɨ pegua reta güɨrovia vaera nde co chembou --jei--. 22Nde chemboeteuca co. Jae ramiño vi che amboeteuca cuae reta, jae reta yogüɨreco vaera metei ramiño. Echa jocorai ñande yaico metei ramiño --jei Jesús--. 23Nde reicota che ndive jare che aicota ipɨa pe, añetete yogüɨreco vaera metei ramiño, ɨvɨ pegua reta oicuaa vaera nde co chembou jare nde reaɨu co cuae reta nde cheraɨu rami --jei--. 24CheRu, aipota cuae remee cheve vae reta vi yogüɨreco vaera che aicotaa pe, oecha vaera maemboete nde remee ma cheve vae. Echa ndei ɨvɨ oyeapo mbove nde cheraɨuño mai --jei--. 25CheRu, nde co jae jupi vae. Oporogüɨrovia mbae vae reta mbaeti ndecuaa. Erei che co rocuaa, jare cuae reta oicuaa nde co chembou --jei--. 26Che romombeu ma chupe reta jare romombeu yeta, jae reta nderaɨu vaera nde cheraɨu rami, jare che aico vaera ipɨa pe --jei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\