SAN LUCAS 15

1Jayave oñemboatɨ Jesús oia pe jeta mburuvicha peguara ocovara vae reta jare teco icavi mbae vae oyapo vae reta. 2Jayave fariseo reta jare mboroócuai re oporomboe vae reta iñeenguru jese. Jae reta jei: --Cuae cuimbae oñemoiru teco icavi mbae vae oyapo vae reta ndive, jare ocaru jae reta ndive. 3Jayave Jesús jei chupe reta omojaanga reve: 4--Metei cuimbae güɨnoi yave cien vecha reta, omocañɨ yave metei, oeya iru noventa y nueve ñuu pe jare ojo oeca ocañɨ vae ovae chupe rupi --jei--. 5Jare ovae ma chupe yave, ovoɨ güeru ye iyatiɨ re oyerovia reve --jei--. 6Jare ou ye ovae yave jenta pe, omboatɨ opaete iamingo reta jare jentaɨgua reta, jare jei chupe reta: Peyerovia che ndive. Avae ma chevecha ocañɨ vae --jei, jei--. 7Che jae peve, jae ramiño vi ara pegua reta oyerovia yaeta iyoa vae oeya yave iñemongueta icavi mbae vae ipɨa pe oi vae. Mbaetita jocorai oyerovia noventa y nueve jupi vae reta re. Echa jae reta mbaeti güɨnoi ñemongueta icavi mbae vae ipɨa pe --jei--. 8Jae ramiño vi metei cuña güɨnoi yave diez corepoti, omocañɨ yave metei, omoendɨ mechero jare otupei opaete o rupi. Oeca cavi ovae chupe rupi --jei--. 9Jare ovae ma chupe yave, omboatɨ opaete iaminga reta jare jentaɨgua reta, jare jei chupe reta: Peyerovia che ndive. Avae ma corepoti amocañɨ vae --jei, jei--. 10Che jae peve, jae ramiño vi araɨgua Tumpa pe oyeócuai vae reta oyerovia yae iyoa vae oeya yave iñemongueta icavi mbae vae ipɨa pe oi vae --jei. 11Jayave Jesús jei ye chupe reta: --Metei cuimbae güɨnoi mócoi taɨ. 12Jare taɨ taɨcuegua vae jei tu pe: Cheru, emee cheve añave voi mbaembae nde remano ma yave anoita vae --jei, jei--. Jayave tu omboyao imbaembae omee taɨ reta pe --jei--. 13Jayave mbovɨ ara rupi taɨ taɨcuegua vae omboatɨ opaete imbaembae jare ojo mombɨrɨ ambué ɨvɨ pe. Joco pe oyapo jeta arete jare jocorai omongata opaete icorepoti --jei--. 14Jare opa icorepoti omongata yave, ou caruai tuicha vae jocuae ɨvɨ pe, jare cuimbae mbaeti ma mbae güɨnoi jou vaera --jei--. 15Jayave ojo oyerure metei jocuae tenta pegua pe omee vaera chupe mbaravɨquɨ. Jayave jocuae tenta pegua omondo cuimbae ico pe omongaru vaera cuchi reta --jei--. 16Jare cuimbae oipota tei oñemoɨvata ɨvope reta cuchi reta jou vae pe. Jare mbaeti quia omee chupe jou vaera --jei--. 17Jare cuimbae oicuaa ma quirai oyapo mbaeti iyaracuaa vae oyapo rami. Jayave jei iyeupe ipɨa pe: Cheru omombaravɨquɨ vae reta jeta yae güɨnoi jou vaera. Erei che amanota ai ñɨmbɨaɨ güi --jei, jei--. 18Taja cuae güi cheru pɨri jare tae chupe: Cheru, cheyoa ma Tumpa cotɨ jare ndecotɨ vi. 19Mbaeti ma jupi aico vaera nderaɨra. Emee cheve mbaravɨquɨ iru remombaravɨquɨ vae reta pe remee rami --jaeta, jei, jei--. 20Jayave ojo joco güi tu jenta cotɨ. Erei mombɨrɨ vɨteri oi rambueve, tu oecha jare oiparareco. Jayave tu osɨi oovaiti taɨ, jare oicuava jare oiyurupɨte --jei--. 21Jayave taɨ jei tu pe: Cheru, cheyoa ma Tumpa cotɨ jare ndecotɨ vi. Mbaeti ma jupi aico vaera nderaɨra --jei, jei--. 22Erei tu jei jembiócuai reta pe: Peru voi temimonde icavi yae vae pemondeuca chupe. Jae ramiño vi peñono moacavera ipoaca re jare mbɨapaa ipɨ re --jei, jei--. 23Jare peru cuae pe vaca-raɨ amonguɨra vae peyuca. Yacaru jare yayapo arete --jei, jei--. 24Echa tenonde yave cuae cheraɨ metei omanogüe vae rami co cheve, erei añave oicove ye ma cheve. Tenonde yave ocañɨ chegüi, erei añave avae ye ma chupe --jei, jei--. Jare omboɨpɨ reta oyapo arete --jei--. 25Jare taɨ tenondegua vae oparavɨquɨ oi co pe. Jare ou ye ovae yave coiño o güi, oendu oñemimbɨ ñogüɨnoi o pe --jei--. 26Jayave oeni metei tu jembiócuai jare oparandu chupe mbae ra co jocuae oendu vae --jei--. 27Jayave tembiócuai jei chupe: Nderɨvɨ ou ye ma, jare nderu oyucauca vaca-raɨ omonguɨra vae, taɨ ou ye icavi ovae rambue --jei, jei--. 28Jayave taɨ tenondegua vae pochɨ jare mbaeti oique o pe. Jayave tu oe o güi jare jei taɨ pe oique vaera --jei--. 29Jayave taɨ tenondegua vae jei tu pe: Mase, jeta año ma ayeócuai ndeve. Jecuaeño ayapo ndeporoócuai. Erei mbaeti etei remee cheve cavara-raɨ yepe, ayapo vaera arete cheamingo reta ndive --jei, jei--. 30Jare cuae nderaɨ oico cuña aguasa rupi oico vae reta ndive jare jocorai omongata opaete nde remee chupe vae. Erei jae ou ye ovae rupive, reyucauca chupe vaca-raɨ remonguɨra vae --jei, jei--. 31Jayave tu jei taɨ tenondegua vae pe: Cheraɨ, jecuaeño nde reico che ndive, jare opaete chembae nembae co --jei, jei--. 32Icavi co arete yayapo vaera, jare yayerovia vaera. Echa tenonde yave cuae nderɨvɨ metei omanogüe vae rami co cheve, erei añave oicove ye ma cheve. Tenonde yave ocañɨ chegüi, erei añave avae ye ma chupe --jei, jei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\