SAN MARCOS 5

1Jayave yogüɨraja ovae ɨ guasu jovaicho pe gadareno reta iɨvɨ pe. 2Jesús ogüeyɨ ma chalana güi rupive, ou oovaiti teogüerɨrurenda güi cuimbae aña oya jese vae. 3Jae oico teogüerɨrurenda rupi, jare mbaeti ma quia ipuere oñapɨti, yepe tei oñapɨti cadena pe. 4Jeta vese ma jae reta oñapɨti tei cadena pe jare oipocua tei jiero pe. Erei jae omondoo cadena reta, jare opa oyoca ipocuaa. Jare mbaeti quia ipuere jese. 5Jare jecuaeño pɨtu rupi jare ara rupi oi teogüerɨrurenda rupi jare ɨvɨtɨ rupi, jare jecuae osapúcai jare oñembopere ita pe. 6Cuae cuimbae oecha yave Jesús mombɨrɨ güi, osɨi icotɨ jare oyeatɨca jóvai. 7Jare iñeeata reve jei: --¿Maera pa reyu chemambeco, Jesús? Nde co jae Tumpa ara pe oi vae Taɨ. Ayerure ndeve Tumpa jee re agüɨye eiporarauca cheve --jei. 8Echa Jesús jei aña pe: --Ecua cuae cuimbae güi, aña. 9Jayave Jesús oparandu chupe: --¿Mbae pa nderee? --Cheree co jae jeta vae. Echa jeta yae co ore --jei chupe. 10Jare aña reta oyerure yae Jesús pe agüɨye vaera omondo reta jocuae ɨvɨ güi. 11Jare joco pe jeta cuchi reta ocaru ñogüɨnoi coiño ɨvɨtɨ güi. 12Jayave aña reta oyerure Jesús pe: --Oremondo cuchi reta pe. Emaeño toroya jese reta --jei reta. 13Jayave Jesús omaeño jese reta. Jare aña reta yogüɨraja cuimbae güi, jare oya cuchi reta re. Jayave cuchi reta osɨi tanta oa ɨ guasu pe ɨvɨa güi, jare joco pe ipɨtupa. Oyepapa dos mil rupi. 14Jayave cuchi iñangarecoa reta otecuarai, jare omombeu tenta pegua reta pe jare icatu rupigua reta pe oyeapo vae regua. Jare oendu vae reta yogüeru, oecha vaera mbae oyeapo vae. 15Jare yogüeru ovae yave Jesús oia pe, oecha cuimbae aña oya jesegüe vae oguapɨ oi joco pe. Oecha oñemonde ma jare iyaracuaa cavi ma oi. Jae co tenonde yave jeta aña oya jese vae. Jare opaete yogüeru vae reta oquɨye. 16Jare jocuae cuchi iñangarecoa tenonde yave oecha vae reta omombeu iru reta pe quirai oyeapo cuimbae aña oya jesegüe vae pe jare cuchi reta pe. 17Jayave yatɨ vae reta omoñera Jesús ojo vaera iɨvɨ güi. 18Jare Jesús oyeupi ye yave chalana pe, cuimbae aña oya jesegüe vae oyerure chupe: --Emaeño cheré aja vaera nderupíe --jei. 19Erei Jesús mbaeti omaeño jese. --Ecua ndero pe emombeu nerentara reta pe mbae icavi yae vae ndeYa oyapo ndeve vae --jei chupe--, jare quirai ndeparareco --jei. 20Jayave cuimbae ojo, jare omboɨpɨ omombeu ɨvɨ Decápolis jee vae pe mbae icavi yae vae Jesús oyapo chupe vae. Jare opaete vae ipɨacañɨ jese. 21Jesús ojo ovae yave ɨ guasu jovaicho pe chalana pe, yogüeru jeta yae vae jae oia pe. Jare Jesús opɨta ɨ guasu jembeɨ pe. 22Jayave ou metei cuimbae Jairo jee vae. Jae co judío reta itupao re oñangareco vae. Oecha yave Jesús, oyeatɨca jóvai. 23Jare oyerure yae chupe: --Cherayɨ omanota ma oi --jei--. Yaja eñono ndepo jese embogüera, agüɨye vaera omano --jei chupe. 24Jayave Jesús ojo jae jupíe. Jare jeta yae vae yogüɨraja Jesús jupíe, jare oyopɨ yae. 25Jare jae reta jupíe ojo metei cuña doce año ma oiporara tugüɨguasu vae. 26Jare oiporara yae ma jeta oporopoano vae reta oipoano tei reve, jare opaete icorepoti omee ma oporopoano vae reta pe. Erei mbaeti etei ocuera. Jeseve jeieteño ma imbaerasɨ. 27Jae oendu Jesús regua yave, oya Jesús re icupe cotɨ jeta vae reta ipɨte rupi, jare oyavɨquɨ jemimonde. 28--Yepe tei jemimondeño tayavɨquɨ, erei acuerata co --jei. 29Jare jupiveiño jugüɨguasu opɨta chugüi, jare oñandu jete ocuera ma imbaerasɨ güi. 30Jayave Jesús oicuaa ombogüera ma co quia imbaepuere pe. Jae rambue oyerova omae jeta vae re, jare oparandu: --¿Quia pa cheremimonde oyavɨquɨ? 31Jayave jemimboe reta jei chupe: --Reecha co cuae jeta vae ndeopɨ ñogüɨnoi. ¿Maera pa rere: Quia pa cheremimonde oyavɨquɨ? --jei reta chupe. 32Erei Jesús omae iyɨpɨ rupi, oecha vaera quia ra jocorai oyapo. 33Cuña oicuaa oyeapo ma chupe vae, jare ou icotɨ. Oquɨye güi orɨrɨi, jare oyeatɨca Jesús jóvai, jare omombeu chupe opaete oyeapo ma vae. 34Jayave Jesús jei chupe: --Recuera ma, chereindɨ, rerovia cheré rambue. Ecua ndepɨacatu reve. Recuera ma co nembaerasɨ güi --jei. 35Jare Jesús imiari oi rambueve, yogüeru ovae amogüe vae tupao re oñangareco vae jo güi. --Nderayɨ omano ma --jei reta--. Agüɨye mo emambeco oporomboe vae --jei reta chupe. 36Erei Jesús cuae oendu yave, jei tupao re oñangareco vae pe: --Agüɨye ndepɨatɨtɨ. Eporogüɨroviaño --jei. 37Jare mbaeti omaeño iru reta re yogüɨraja vaera jae ndive, jaeño Pedro, Jacobo, jare Juan - jae co Jacobo tɨvɨ. 38Yogüɨraja ovae yave tupao re oñangareco vae jo pe, Jesús oecha jeta osapúcai vae reta. Oyaeo jare jase yae ñogüɨnoi. 39Jesús oique yave o pe, jei chupe reta: --¿Maera pa pesapúcai jare peyaeo? Cuae cuñatai mbaeti co omano. Oqueño co oi --jei. 40Erei jae reta oyóyai. Jayave Jesús omoe opaete vae oca pe, jare güɨroique cuñatai oia pe cuñatai tu jare ichɨ, jare jemimboe jae ndive yogüɨraja vae reta. 41Jayave Jesús oipɨɨ cuñatai ipo pe. --Talita cumi --jei chupe. (Cuae oipota jei: ¡Cuñatai! che jae ndeve: ¡Epúa!) 42Jayave cuñatai opúa jare omboɨpɨ oguata. Echa doce año ma güɨnoi. Jare Jesús ndive ñogüɨnoi vae reta ipɨacañɨ yae. 43Jayave Jesús oyócuai yae reta agüɨye vaera omombeu quia pe, jare oyócuai vi omongaru vaera cuñatai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\