SAN MARCOS 7

1Fariseo reta jare amogüe mboroócuai re oporomboe vae Jerusalén güi yogüeru vae reta oñemboatɨ Jesús oia pe. 2Jae reta oecha amogüe Jesús jemimboe reta ocaru ñogüɨnoi oyepoe mbae reve - ipo iquɨa vae judío reta jei chupe vae. Jae rambue omboeco reta. 3Echa fariseo reta jare opaete judío reta jecuaeño jeta oyepoe ndei ocaru mbove, oyapo vaera itenondegua reta iporomboe. 4Jare yogüeru yave omaemee vae reta ñogüɨnoia güi, jecuaeño oyepoe ndei ocaru mbove. Jare oyapo reta jeta iru itenondegua reta iporomboe. Echa oyoe vaso reta, yapepo reta, paila reta, jare tupa reta. 5Jayave fariseo reta jare mboroócuai re oporomboe vae reta oparandu Jesús pe: --¿Maera pa neremimboe reta mbaeti oyapo ñanetenondegua reta iporomboe? ¿Maera pa ocaru reta oyepoe mbae reve? --jei reta. 6Jayave Jesús jei chupe reta: --Añete yepe Isaías imiari pe reta re. Echa jae oicuatía oporombotavɨ vae reta re corai: Cuae reta chemboete imiari yave --jei Tumpa--. Erei ipɨa pe mbaeti etei chemboete. 7Chemboete-raangaiño. Oporomboe cuimbae iporoócuai re. Che mbaeti jocorai aporoócuai --jei. Jocorai oicuatía Isaías --jei Jesús--. 8Echa pe reta mbaeti peyapo Tumpa iporoócuai, erei peyapo cavi ñanetenondegua reta iporomboe. Peyoe yapepo reta jare vaso reta, jare jeta cuae nunga peyapo --jei. 9Jare Jesús jei ye chupe reta: --Tumpa iporoócuai pemombo co, peyapo vaera ñanetenondegua reta iporoócuai. 10Moisés jei corai: “Eaɨu nderu jare ndesɨ”. Jare jei ye corai: “Jei icavi mbae vae tu ani ichɨ cotɨ vae omanota co”. Jocorai jei Moisés --jei chupe reta--. 11Erei pe reta pere corai: Metei cuimbae ipuere jei tu ani ichɨ pe omeeta tei chupe omborɨ vaera vae Corbán co. Jocorai pere --jei--. (Corbán oipota jei: Amee ma Tumpa pe.) 12Jayave pe reta mbaeti ma pemaeño jese omborɨ vaera tu jare ichɨ --jei--. 13Jare jeta cuae nunga peyapo. Corai pe reta pemombo Tumpa iporoócuai peyapo vaera ñanetenondegua reta iporoócuai. Jare pere vi pemichia reta pe oyapo vaera ñanetenondegua reta iporoócuai --jei Jesús chupe reta. 14Jare Jesús oeni opaete joco pe ñogüɨnoi vae reta. --Peyeapɨsaca cuae re opaete pe reta, peicuaa cavi vaera --jei chupe reta--. 15Oipotagüe mbae peu vae oique perete pe icatu güi. Jae rambue mbaeti ipuere omonguɨa pepɨa. Jocuae peyapo jare pere vae omonguɨa pepɨa --jei--. 16Ipuere oendu vae toyeapɨsaca cuae re --jei chupe reta. 17Jare Jesús oeya yatɨ vae reta yave, oique jo pe. Jayave jemimboe reta oparandu chupe omojaanga reve jei vae re. 18Jayave Jesús jei chupe reta: --Pe reta vi ¿mbaeti pa peicuaa? Peicuaa cavi cuae: Oipotagüe mbae peu vae mbaeti ipuere omonguɨa pepɨa. 19Echa mbaeti oique pepɨa pe. Oique perɨe pe jare pemombo. Jocorai oyeapo opaete tembíu pe --jei chupe reta. 20Jare Jesús jei ye: --Jocuae peyapo jare pere vae omonguɨa pepɨa. 21Echa pepɨa pe peñemongueta icavi mbae vae, peñuvanga menda re, peyapo aguasa, peporoyuca, 22pemonda, peipota iru vae reta imbaembae, peyapo icavi mbae vae, peporombotavɨ, pemboquere, peipota peñemotenonde, icavi mbae vae pere iru vae cotɨ, peñembotuicha, jare peico iyaracuaa mbae vae reta rami --jei--. 23Opaete cuae icavi mbae vae oe pepɨa güi. Jare cuae reta omonguɨa pepɨa --jei chupe reta. 24Jayave Jesús ojo ye joco güi Tiro jare Sidón iyɨ́vɨri. Jare oique yave metei o pe, mbaeti tei oipota quia oicuaa vaera jae joco pe oi. Erei oicuaañoi joco pegua reta. 25Jare metei cuña aña oya imembɨ cuña re vae oendu Jesús regua, jare ou oyeatɨca jae jóvai. 26Jae co metei sirofenicia griega pe imiari vae. Jae oyerure Jesús pe omondo vaera aña imembɨ güi. 27Erei Jesús jei chupe: --Tiɨvata rani michia reta. Mbaeti icavi yaequi vaera tembíu michia reta güi, ñamee vaera ñaɨmba-raɨ reta pe --jei. 28--Añete tei co, carai --jei cuña Jesús pe--. Erei ñaɨmba-raɨ mesa igüɨ pe ñogüɨnoi vae reta jou tembíu oñemongüigüe michia reta oitɨ vae --jei. 29Jayave Jesús jei chupe: --Cuae rere vae jeco pegua ndepuere reo. Aña ojo ma nemembɨ güi --jei. 30Jayave cuña ojo jo pe, jare oecha imembɨ jupa pe oi. Aña ojo ma chugüi. 31Jayave Jesús ou Tiro iyɨ́vɨri güi, jare oasa Sidón jare Decápolis rupi, jare ou ovae ɨ guasu Galilea pe oi vae pe. 32Jare amogüe vae güeru chupe metei cuimbae. Cuae cuimbae upaupa jare iyapɨsa mbae. Güeru vae reta oyerure Jesús pe oñono vaera ipo jese. 33Jayave Jesús güɨraja cuimbae yatɨ vae reta ipɨte güi. Oñono ipoaca cuimbae iyapɨsa pe. Jayave ondɨvɨ, jare opoco cuimbae icu re. 34Jayave omae ara re, jare tanta ipɨtué, jare jei: --¡Efata! (Cuae oipota jei: ¡Eyepea!) 35Jayave cuimbae oendu ma, jare icu omɨi cavi ma, jare iñee cavi. 36Jayave Jesús oyócuai reta agüɨye vaera omombeu quia pe. Erei yepe tei oyócuai yae, erei jeseve jae reta omombeu iru vae reta pe. 37Jae reta ipɨacañɨ yae, jare jei: --Opaete oyapo vae icavi yae. Ombogüera iyapɨsa mbae vae reta oendu cavi vaera, jare ombogüera vi upa reta iñee cavi vaera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\