SAN MARCOS 8

1Metei ara jeta yae vae oñemboatɨ yave, mbaeti ma mbae güɨnoi reta jou vaera. Jayave Jesús oeni jemimboe reta. 2--Aiparareco cuae yatɨ vae reta --jei--. Echa mboapɨ ara ma ñogüɨnoi che ndive, jare mbaeti ma mbae güɨnoi jou vaera --jei jemimboe reta pe--. 3Amondo yave jenta cotɨ ocaru mbae reve, ipɨtuta tape rupi. Echa amogüe yogüeru mombɨrɨ güi --jei chupe reta. 4--¿Quiraita pa ñandepuere ñamee mbɨyape chupe reta cuae mbaeti quia oicoa pe? --jei jemimboe reta Jesús pe. 5Jayave Jesús oparandu chupe reta: --¿Mbovɨ mbɨyape pa penoi? --Oime rogüɨnoi siete --jei reta chupe. 6Jayave Jesús oyócuai yatɨ vae reta oguapɨ vaera ɨvɨ re. Jayave oipɨɨ jocuae siete mbɨyape, jare omee yasoropai Tumpa pe. Jayave opɨsae mbɨyape reta, jare omee jemimboe reta pe, jae reta omee vaera yatɨ vae reta pe. Jayave jocorai oyapo reta. 7Jare güɨnoi vi mbovɨ jevae ɨ rupigua michi vae reta. Cuae re vi Jesús omee yasoropai Tumpa pe, jare jei jemimboe reta pe cuae vi omee vaera yatɨ vae reta pe. 8Opareve ocaru, jare jɨvata. Jayave Jesús jemimboe reta omboatɨ tembíu oñepɨsaegüe jembɨre vae, jare omotɨnɨe siete canasta. 9Jare joco pe ñogüɨnoi vae reta cuatro mil rupi. Jayave Jesús omondo yatɨ vae reta. 10Jayave jae jare jemimboe reta oyeupi chalana pe, jare yogüɨraja ɨvɨ Dalmanuta pe. 11Jayave yogüeru fariseo reta, jare omboɨpɨ oyoaca Jesús ndive. --Eechauca oreve mɨacañɨ ara güi --jei reta chupe. Jae reta oipota oicuaa oyapota ra mɨacañɨ chupe reta. 12Jayave Jesús iayeequi. --¿Maera pa añave yogüɨreco vae reta oipota aechauca vaera chupe reta mɨacañɨ? --jei--. Añete che jae peve, ngaraa oyeechauca mɨacañɨ cuae reta pe --jei chupe reta. 13Jayave Jesús oeya, jare oyeupi ye chalana pe, jare ojo ɨ guasu jovaicho pe. 14Jare Jesús jemimboe reta iñacañɨ güeru vaera mbɨyape. Jaeño metei mbɨyape oi chalana pe. 15Jare Jesús jei chupe reta: --Peñeandu fariseo reta jare Herodes ilevadura güi. 16Jayave jemimboe reta jei oyoupe: --Cuae jei mbaeti yaru mbɨyape rambue. 17Jesús oicuaa mbae jei reta vae, jare jei chupe reta: --¿Maera pa pemiari oyoupe mbaeti mbɨyape peru vae re? ¿Mbaeti pa peicuaa vɨteri? ¿Tanta yae pa co pepɨa? --jei--. 18Peresa jare peapɨsa penoi. ¿Mbaeti pa peecha jare peendu? ¿Mbaeti pa pemaendúa? --jei--. 19Cue yave apɨsae cinco mbɨyape, ocaru vaera cinco mil vae. Tembíu oñepɨsaegüe pemboatɨ yave, ¿mbovɨ canasta pa pemotɨnɨe? --jei. --Romotɨnɨe doce --jei reta chupe. 20--Jare siete mbɨyape apɨsae vi, ocaru vaera cuatro mil vae. Tembíu oñepɨsaegüe pemboatɨ yave, ¿mbovɨ canasta pa pemotɨnɨe? --jei ye Jesús. --Romotɨnɨe siete --jei reta chupe. 21Jayave Jesús jei ye chupe reta: --¿Mbaeti pa peicuaa vɨteri? 22Jare yogüɨraja ovae Betsaida pe. Jayave amogüe vae güeru Jesús pe cuimbae jesa mbae vae, jare jae reta oyerure chupe oñono vaera ipo jese. 23Jayave Jesús oipoco güɨraja cuimbae jesa mbae vae tenta güi. Jayave ondɨvɨ cuimbae jesa re. Jayave oñono ipo jese. --¿Ndepuere pa mbae reecha? --jei chupe. 24Cuimbae omae. --Cuimbae reta aecha --jei Jesús pe--. Erei ɨvɨra reta echa cheve. Erei aecha oguata ñogüɨnoi --jei. 25Jayave Jesús oñono ye ipo jesa re, oecha cavi vaera. Jare jesa ocuera, jare opaete mbaembae oecha cavi ma. 26Jayave Jesús oyócuai: --Agüɨye ecua tenta rupi. Jare agüɨye emombeu metei ave cuae tenta pegua pe --jei chupe. Jayave omondo jenta pe. 27Coiño tenta Cesarea Filipo güi ñogüɨnoi amogüe tenta reta. Jocotɨ yogüɨraja Jesús jare jemimboe reta. Jare tape rupi Jesús oparandu jemimboe reta pe: --¿Quia pa co che iru vae reta pe? 28Jae reta omombeu chupe: --Amogüe vae jei nde co jae Juan oporombobautizase vae, jare iru vae reta jei nde co jae Elías, jare iru vae reta jei nde co jae metei Tumpa iñee omombeu vae --jei reta. 29Jayave Jesús oparandu ye chupe reta: --Jare ¿quia pa co che peve? Jayave Pedro jei chupe: --Nde co jae Cristo. 30Jayave Jesús oyócuai reta agüɨye vaera omombeu quia pe. 31Jayave Jesús omombeu chupe reta: --Che cuimbaera ayeapo vae jetata aiporara. Jare tenta pegua reta itenondegua reta, sacerdote reta itenondegua reta, jare mboroócuai re oporomboe vae reta chereroɨrota jare cheyucaucata. Erei mboapɨ ara rupi aicove yeta ayu omanogüe vae reta ipɨte güi --jei chupe reta. 32Cuae omombeu cavi chupe reta. Jayave Pedro güɨraja Jesús iru reta ipɨte güi, jare omboɨpɨ oñeengata chupe. 33Erei Jesús oyerova omae iru jemimboe reta cotɨ, jare oñeengata Pedro pe. --Ecua chegüi, Satanás --jei chupe--. Echa nde reñemongueta rei ɨvɨ pegua reta oñemongueta rami, mbaeti Tumpa oñemongueta rami --jei. 34Jare Jesús oeni jemimboe reta jare iru joco pe ñogüɨnoi vae reta. --Oime yave quia oipota ojo cherupíe vae --jei chupe reta--, tiñacañɨ iyeugüi, tovoɨ togüɨraja icurusu, jare tojo cherupíe --jei--. 35Oipota oñovatu jecove vae ngaraa ipuere oñovatu. Erei jocuae omoeterengata jecove chereco pegua jare Tumpa iñee icavi vae jeco pegua vae oñovatuta co --jei--. 36¿Mbae pa omonganata quia, omongana yave opaete ɨvɨ pegua, erei mbaeti yave ipuere oñovatu jecove? 37¿Mbovɨ pa omboepɨta quia ogua ye vaera jecove? --jei--. 38Ɨvɨ pegua añave yogüɨreco vae reta oñuvanga menda re jare oyapo teco icavi mbae vae. Oime yave quia imara cheré jare cheñee re cuae reta ipɨte pe vae, che cuimbaera ayeapo vae chemarata vi jese, ayu ye yave cheRu jesape reve araɨgua jupi vae reta ndive --jei chupe reta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\