SAN MATEO 15

1Jayave fariseo reta jare mboroócuai re oporomboe vae reta yogüeru Jerusalén güi Jesús oia pe jare jei chupe: 2--¿Maera pa neremimboe reta mbaeti oyapo ñanetenondegua reta iporomboe? ¿Maera pa ocaru reta oyepoe mbae reve? --jei reta. 3Jayave Jesús jei chupe reta: --¿Maera pa pe reta peyavɨ Tumpa iporoócuai peyapo vaera ñanetenondegua reta iporoócuai? 4Tumpa oporoócuai corai: “Eaɨu nderu jare ndesɨ”. Jare oporoócuai ye corai: “Jei icavi mbae vae tu ani ichɨ cotɨ vae omanota co”. Jocorai oporoócuai Tumpa --jei--. 5Erei pe reta pere corai: Metei vae ipuere jei tu jare ichɨ pe omeeta tei chupe reta omborɨ vaera vae omee ma Tumpa pe. Jocorai pere --jei--. 6Jare jocorai mbaeti omborɨ tu jare ichɨ. Jocorai pe reta pemombo Tumpa iporoócuai peyeugüi peyapo vaera ñanetenondegua reta iporoócuai --jei--. 7Pe reta co jae oporombotavɨ vae reta. Añete yepe Isaías imiari pe reta re. Echa jae jei corai: 8Cuae reta chemboete imiari yave --jei Tumpa--. Erei ipɨa pe mbaeti etei chemboete. 9Chemboete-raangaiño. Oporomboe cuimbae iporoócuai re. Che mbaeti jocorai aporoócuai --jei. Jocorai jei Isaías --jei. 10Jare Jesús oeni opaete joco pe ñogüɨnoi vae reta. --Peyeapɨsaca cuae re, peicuaa cavi vaera --jei--. 11Oipotagüe mbae peu vae mbaeti ipuere omonguɨa pepɨa. Jocuae pere vae omonguɨa pepɨa --jei. 12Jayave Jesús jemimboe reta yogüeru jei chupe: --¿Reicuaa pa fariseo reta pochɨ co ndeve jocuae rere chupe reta vae re? 13Jayave Jesús jei chupe reta: --Opaete temitɨ reta cheRu ara pe oi vae mbaeti oñotɨ vae oyeequita co. 14Pemaeño jese reta. Echa jae reta jesa mbae vae reta oechauca ñogüɨnoi tape iru jesa mbae vae reta pe vae rami co. Jare jesa mbae vae oechauca yave tape iru jesa mbae vae pe, mócoi reve oasavita ɨvɨcua pe --jei. 15Jayave Pedro jei Jesús pe: --Emombeu oreve mbae oipota jei cuae remojaanga reve rere vae. 16Jayave Jesús jei chupe reta: --Pe reta vi ¿mbaeti pa peicuaa? 17Peicuaa cavi cuae: Oipotagüe mbae peu vae oique perɨe pe, jare pemombo --jei--. 18Erei pere vae omonguɨa pepɨa. Echa pere vae ou pepɨa güi --jei--. 19Echa pepɨa pe peñemongueta icavi mbae vae, peporoyuca, peñuvanga menda re, peyapo aguasa, pemonda, peapu iru vae reta re, icavi mbae vae pere iru vae reta cotɨ --jei--. 20Cuae reta omonguɨa pepɨa. Erei pecaru yave peyepoe mbae reve, jocuae mbaeti omonguɨa pepɨa --jei. 21Jayave Jesús ojo ye joco güi tenta reta Tiro jare Sidón iyɨ́vɨri ñogüɨnoia cotɨ. 22Jare metei cuña ɨvɨ Canaán pegua oico joco pe. Jae ou Jesús oia pe jare iñeeata reve jei chupe: --CheYa, cheparareco. Nde co jae David Taɨ. Chemembɨ cuña oiporara yae oi. Echa metei aña oya ma jese --jei. 23Erei Jesús mbaeti mbae jei chupe. Jayave Jesús jemimboe reta yogüeru jei chupe: --Emondo jocuae cuña. Echa iñeeata ou ñanderaɨcue. 24Jayave Jesús jei: --Tumpa chembou Israel pegua reta peño. Jae reta vecha ocañɨ vae reta rami co --jei. 25Jayave cuña ou oyeatɨca Jesús jóvai, jare jei chupe: --CheYa, chemborɨ. 26Erei Jesús jei chupe: --Mbaeti icavi yaequi vaera tembíu michia reta güi, ñamee vaera ñaɨmba-raɨ reta pe --jei. 27--Añete tei co, cheYa --jei cuña Jesús pe--. Erei ñaɨmba-raɨ reta jou tembíu oñemonguigüe iya imesa güi oa vae --jei. 28Jayave Jesús jei chupe: --Cuña, tuicha yae co ndeporogüɨrovia. Toyeapo ndeve nde reipota rupi --jei. Jare jupiveiño cuña imembɨ ocuera. 29Jayave Jesús ojo joco güi ovae ɨ guasu Galilea pe oi vae pe. Jayave oyeupi metei ɨvɨtɨ re, jare oguapɨ joco pe. 30Jare jeta yae vae yogüeru jae oia pe. Jae reta güeru icocho vae reta, jare iporovaicho mbae vae reta, jare jesa mbae vae reta, jare iupa vae reta oñono Jesús jóvai. Jayave Jesús ombogüera reta. 31Jae rambue joco pe yatɨ vae reta ipɨacañɨ. Echa oendu iupa vae reta iñee, jare oecha iporovaicho mbae vae reta ocuera, jare icocho vae reta oguata cavi, jare jesa mbae vae reta omae. Jare opaete vae omboete Israel pegua reta iTumpa. 32Jayave Jesús oeni jemimboe reta jare jei chupe reta: --Aiparareco cuae yatɨ vae reta. Echa mboapɨ ara ma ñogüɨnoi che ndive, jare mbaeti mbae güɨnoi jou vaera. Ngaraa amondo reta ocaru mbae reve, agüɨye vaera ipɨtu tape rupi --jei. 33Jayave Jesús jemimboe reta oparandu chupe: --¿Quiraita pa ñandepuere ñamee mbɨyape cuae jeta yae vae pe cuae mbaeti quia oicoa pe, jae reta ocaru cavi vaera? 34Jayave Jesús oparandu chupe reta: --¿Mbovɨ mbɨyape pa penoi? --Oime rogüɨnoi siete, jare mbovɨ jevae ɨ rupigua reta --jei reta. 35Jayave Jesús oyócuai yatɨ vae reta oguapɨ vaera ɨvɨ re. 36Jayave oipɨɨ jocuae siete mbɨyape jare mbovɨ jevae ɨ rupigua, jare omee yasoropai Tumpa pe. Jayave opɨsae mbɨyape reta jare jevae ɨ rupigua reta, jare omee jemimboe reta pe, jae reta omee vaera yatɨ vae reta pe. 37Opareve ocaru, jare jɨvata. Jayave Jesús jemimboe reta omboatɨ tembíu oñepɨsaegüe jembɨre vae, jare omotɨnɨe siete canasta. 38Jare ocaru vae reta güi cuimbaegüeño oyepapa cuatro mil rupi. Mbaeti oyepapa cuña reta jare michia reta. 39Jayave Jesús omondo yatɨ vae reta. Jayave oyeupi metei chalana pe, jare ojo ovae ɨvɨ Magdala pe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\