APOCALIPSIS 11

1Jare oñemee cheve metei ɨvɨra mbaembae ajaa pɨpe vaera. Jare aendu ñee jei cheve: --Epúa ecua ejaa Tumpa jo jare maemɨmba oyeyucagüe oñererocuaveea, jare eipapa Tumpa jo pe omboete Tumpa vae reta. 2Erei agüɨye ejaa Tumpa jo joca. Echa jocuae oca oñemee judío mbae vae reta pe. Jare jae reta güɨnoita mbaepuere tenta oñeñono tee Tumpa peguara vae re cuarenta y dos yasɨ pegua --jei--. 3Jare ameeta mbaepuere jocuae mócoi cuimbae chemombeuta vae reta pe, jare jae reta omombeuta cheñee mil doscientos sesenta ara pegua. Jare mócoi reve oñemondeta temimonde ju vae pe --jei. 4Jocuae mócoi ɨvɨra oliva jee vae oñemojaanga jocuae mócoi cuimbae reta re. Jae ramiño vi jocuae mócoi vela jɨru Tumpa ɨvɨ oyapo vae jóvai oñemboɨ vae oñemojaanga jocuae mócoi cuimbae reta re. 5Jare oime yave quia iquɨreɨ tei oyapo icavi mbae vae jocuae mócoi cuimbae reta pe vae, oeta tata jocuae mócoi cuimbae reta iyuru güi jare opata oapɨ jovaicho reta. Jocoraita omano iquɨreɨ teita oyapo icavi mbae vae jocuae mócoi cuimbae reta pe vae. 6Cuae mócoi reve güɨnoita mbaepuere ara re, agüɨye vaera oquɨ opaete ara reta Tumpa iñee omombeu reta rambueve. Jae ramiño vi güɨnoita mbaepuere ɨ re oyapo vaera tugüɨra. Jae ramiño vi güɨnoita mbaepuere oiporarauca vaera ɨvɨ pegua reta pe oipotagüe mbaerasɨ jae reta oipota rupiño. 7Jare opa ma Tumpa regua omombeu yave, jocuae maemɨmba ɨvɨcua ipɨpucu yae vae güi oeta vae oñorarota jae reta ndive jare omoamɨrita jare oyucata. 8Jare jocuae mócoi cuimbae jetegüe opɨtata calle pe jocuae tenta tuicha vae ñandeYa curusu re oyecutua pe. Ñandepuere ñambojee jocuae tenta Sodoma jare Egipto. Echa jocuae tenta pegua reta oyovaicho yae Tumpa ndive. 9Jare opaete ɨvɨ ñavoñavo pegua reta omaeta jocuae mócoi cuimbae jetegüe re mboapɨ ara y medio pegua. Ngaraa omaeño reta quia re oñotɨ vaera. 10Jare ɨvɨ pegua reta oyeroviata jocuae mócoi cuimbae jetegüe re. Oyapo retata arete jare omondota oyoupe mbota reta. Echa ndei omano mbove, jocuae mócoi Tumpa iñee omombeu vae reta oiporarauca yae ɨvɨ pegua reta pe. 11Jare mboapɨ ara y medio oasa ma yave, Espíritu Santo Tumpa güi ou vae omee tecove jocuae mócoi jetegüe pe, jare mócoi reve opúa oñemboɨ. Jare cuae oecha vae reta oquɨye yae co. 12Jare oñeendu ñee ara güi. Iñeeata reve jei: --Peyeupi cuae pe. Jayave jocuae mócoi reve oyeupi ara pe amapɨtu reve. Jare jovaicho reta oecha yogüɨraja. 13Jare jocuae ora pe etei ɨvɨ ocana yae jare jeta catu o reta osururu jocuae tenta pe. Jare jocuae ɨvɨcana pe omano siete mil cuimbae reta. Jare tenta pegua mbaeti omano vae reta oquɨye yae jare omboete Tumpa ara pe oico vae. 14Oasa ma mócoi susere. Erei iru mbaesusere ɨmambae oyeapota. 15Jare iru araɨgua ombopu mimbɨ guasu. Siete ma ombopu. Jare oñeendu ñee reta ara pe. Iñeeata reve jei reta: --Ɨvɨ pegua iporoocuaia reta oyeapo ma ñandeYa iporoocuaiara. Oyeapo ma Cristo iporoocuaiara. Jare jae oporoocuaita jecuaecuae aveiño --jei reta. 16Jare jocuae veinticuatro araɨgua reta itenondegua Tumpa jóvai iguapɨa reta pe oguapɨ ñogüɨnoi vae reta oyeatɨca Tumpa jóvai omboete vaera. 17Jare jei reta: --OreYa Tumpa. Nde co jae opaete mbaepuere güɨnoi vae. Nde co jae iyɨpɨ güive jare añave jecuaeño oico vae. Nde co jae jecuae oita vae. Romee yasoropai ndeve. Echa reicuauca ma quirai nembaepuere tuicha yae co, jare añave reporoócuai rei --jei reta--. 18Jare ɨvɨ pegua reta pochɨ ndeve. Erei nde vi ndepochɨ chupe reta. Jare ou ma ovae ara omanogüe vae reta oñejaauca vaera, jare nde remee vaera imbaera neñee omombeu vae reta pe - echa jae reta oyeócuai ndeve - jare oñeñono tee ndeveguara vae reta pe. Jae reta co michia reta jare ocuacuaagüe reta oquɨye reve nemboete vae. Ou ma ovae ara nde remboai vaera ɨvɨ güɨrocomegua vae reta --jei reta. 19Jare Tumpa jo oyepea oi ara pe jare oyecuaa Tumpa jo pe ita reta Tumpa oicuatía mboroócuai reta jese vae jɨru. Jare overa jare jɨapu ara. Jare oñeendu ñee reta. Jare ɨvɨ ocana. Jare oa jeta amandau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\