માથ્થી 1:21

21તે દીકરાને જન્મ આપશે અને તું તેનું નામ ઈસુ પાડશે. તેને એવું નામ આપજે કારણ કે તે પોતાના લોકોને તેમના પાપોમાંથી મુક્ત કરશે.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More