માથ્થી 1:25

25પરંતુ મરિયમે દીકરાને જન્મ આપ્યો ત્યાં સુધી યૂસફે તેને જાણી નહિ. તેણે તેનું નામ ઈસુ પાડ્યું.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More