1 Corintios 5

1Ñimui utube ishumburmeraba, møgueløba trømbøig marøb gúigwan truba wam gøn, ñimui utube møikkøsrønbe panabusrandøwei pera tsuin gúi, judíos kømeelø Tiuswan ashmø misaameraguen kan øyeekkatig trømbøig maramigwane purø rrømbøig kui asha treeg marbasiimíigwan. 2¡Trune treeg kømnebe ñimbe chi gømui lataig nørreelø misrøb ka møg inchippe bønrran! ¿Ashene, øyeeg bubene, ñimbe isuig kishibguen bønrrømø, chindah? Tru øyeeg kaig marøb møwane ñimui utugurrimbe wegutchai inday. 3Pøs nabe ñimba gømøtø, nai asr pasraigube yabsrø nøørø basraindøgucha, nai isuigube ñimba basrøwa, tru treeg kaig marøb møwane nun maig itø attrabigwan treeg kønrrai kørrømara pasrøbguen inchar, na ñimui utu basrøwa lataitøwei. 4Namui Señor Jesucristoi munchiyu ñim tulundzunøben, na maig isubig kuigube ñimba basrøben, Señor Jesúswei maramburab maramig truyu basrøben, 5tru larrø kaig marøb møwane Satanás nø tøgagønrrai pasrtrigay, nui asrwan pinisaig kønrrai, Señor arrub gwaløm nui espíritune kaigyugurri wesraig kønrrai. 6Ñim nørreelø misrøb waminchib pønrraibe chi tabig kømøn. ¿Ashmeelø gøtirru, harinayu levaduran lamøtø pusriitø maya sømarigwan larrøb pulingarubig kui? 7Tru kølli levadura lataig tøgagúigwan wegutsay, harina sømarig chi levadura larriimíig latawei ñim chishelø gønrrab, ñimbe yandø chabguen treelø gúig køppe. Kaguende Criston, tru namui Pascua Fiestayu Ubisha-unø gweetsamig købigwane namuimburø kweetsig købig køn. 8Inchawei nambe tru Pascua Fiestan marøppe, tru kølli levadura lataigwan tøga marøb gømøgun, tru kaig martrabgøba isub, chine trømbøig maramigwangøba isub indi levaduran. Treeg kømøtø, tru pirri chi levadura chigaig lataitøga fiesta margun, tru pirriyu chi lindisaimíig chi sørig chigaig, ciertongue. 9Nabe ñimun kilgayu pørøppe, asrtøga trømbøig marøb ishumburmeraba, trømbøig marøb møgueløba linchimøtay cha børig køn. 10Inchendø nabe iigwan trenchippe, yu pirau tru Tiuswan ashmø misaameran truilaimburab waminchimur, tru ishumburmera lata møguelø lata trømbøig marøbelan, tru larrø pareelan, chi isa gøben an nila wesrabelan, katø chiwangøben kan tius kui lataig inchibelan. Pøs treeg misaameraba kerriguwan linchimumig kuimbe, trube, ñimbe yu piraugurrimbe webambam nebubsruinrrun. 11Pøs nabe ñimun pørøppe, ‘ñimui nuneg kur’ chib pasrøbendø, menda ishumburba trømbøig marøptiig, larrø pariig, katø chiwan gøben kan tius kui lataig inchibig, kabe isa waminchib wam gusruptiig, mutsiiraptiig, purø may isa nila wesraptiiba, øyeeløba lindamig kømøn cha børar. Treeg inchibiibabe mabguen lincha mamumig køn. 12¿Pøs nagan Tiuswei misaamera gømeelø nøøreelan kabe na asha marøb pasramig kuitarru? ¿Tru iglesiayuelan asha maramigwane ñim maramig kømuitarru? 13Kaguende Tiuswei misaamera gømeelø nøøreelane maig kønrrabigwan Tius nø asha martrab gúinrrun. Inchendø: “Tru ñimui utu tru larrø rrømbøig marøbigwane ñimbe wegutsamig køn” cha, trenchibig køn Tiuswei wamwan pørigube.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\