1 Corintios 9

1¿Maig maramdiig køben treegwan maramig nabe tøgaig basrømubra chindah? ¿Nabe Cristo nøashib karua ørig kømubra chindah? ¿Kabe nabe Jesús namui Señorwan ashmuig kuig kø chindah? ¿Señorweimburab na marøb pasraigu yell gørrømisrøbeløbe ñimwein gømøtirru? 2Pøs møilaimbe nabe Cristo nøashib karua ørig lataig utig kømuinaindøgucha, isa gømøtø, ñimuimbeguende nøashib treeg karua ørig kur. Kaguende Señor nan nøashib karua ørig kui asamdiibe ñimwein gøn. 3Nan møiløgøben ‘øyeeg marin gøn’ chib, payibelane ‘øyan gøn’ chib, kusra løtamønrrun. 4¿Kabe nam gøbgan mab, muchib indamig kømuitarru? cha. 5¿Kabe nam gøbgan Tiuswan ashibigwan srai mara, pera bønrramig kømuitarru? cha, tru gatøganelø Cristo nøashib karua øriiløba, katø tru Señorwei trag nuneløba, katø tru Pedroba, truilø lataitøweingue. 6¿Kabe naba, Bernabébatøgan namui taska maramigwan elatsamig kømønrrain gúitarru, namui øsig waramig marøb gúigwan? 7¿Kan suldauma maig kuaasamø nø suldau basraptøga, chi palabigwan nui andøgatøwei penabiibe? ¿Kan mu guaasamø uvas tusrmera ellguawa, uvas misren, truigwanguen mamíibe? ¿Kan mu guaasamø kabramerane ashib tøgagøbendø, pitsøn sunna muchimíibe? 8Kabe na øyeeg chib pasrappe, ¿møguelø isuimay trendaig tamagueh? ¿Tru maig maramigwan martrai Moisés pørikkucha treetøwein chibig kømuitarru? 9Kaguende tru maig maramigwan martrai Moisés pøriguma øyeeg chibig pørig basran: Kan wey tirigun kwattrai itøbunab megabigwane mabashig kømub pusalgutsamig kømøn cha. ¿Kabe Tiusbe weymeran isua trendaig kø chindah? 10Øyeeg chippe, ¿namuimburab trendaig kømønrrab gø chindah? Pøs namuyasigwei pørig kuig køn. Kaguende pirøwan arab megabiibe mamuitamab isuawei kwallib megaben, katø mugøben tirigun kwattrai itøbunab megabiibe tru misrigwan manrrab isuawei marøb megan. 11Inchawei nama ñimuinug Tiusweimburabelan ellmarig købene, trube, ¿ñim chigøben tøgagúigwan maitøguen nam utamig menrra indig kønrrab gø chinderah? 12Tru kaneløma nømui chi palabigwan ñimun utambuawei utig købene, ¿nambe treetøguen gømø, utamigwein gømuitarru? Inchen gøben, nambe tru treeg utamigwane managuen treebe marmuig køn, Cristoi tabig srø wamwan chigøben iløsrkøbelø pønsrømønrrab, chigúindøgucha ka puraambub melaig køn. 13¿Ashmeelø gøtirru, Tiuswei yau marøb melabeløma truyuigwan maben, katø Tiuswei altaryu marøb pønrrabeløbe truyuigwan mabelø gúi? 14Inchawei Señorbe treetøwei karua basrig køn, Tiuswei tabig srø wamwan eshkab kusrenanøbeløbe trutøga øsig warønrrain cha. 15Inchendø øyeeg maramdeelø gúindøgucha, nabe managuen trunune marmuig køn. Katø iigwan na pørøbgucha, nan treeg martraimab isua børmur. Pøs na chi treeg marmøwagurri na øyeeg purø tab gúi mørøb møg inchib waminchib pasraigwan nan mugøben kerramøwatø, kwamikken søl gønrrautan. 16Pøs Tiuswei tru tabig srø wamwan na eshkab kusrenanøb pasraibe nainetø møg inchib waminchib pasramig kømøtø gøn. Kaguende nane truigwane martraim basrig kur. ¡Pøs Tiuswei tabig srø wamwan na eshkab waminchimuinaisruandøbe, nane maig kuaasamø! 17Inchawei maramigwan na naashib martrab isua marabe, truburø utamigwane utamønrrun. Inchen treeg kømøtø, ke nan trunun martrai inchendø marinaisruandøbe, trube, tru karua basrigwan ka marmøn chimønrraindø marig kørrømisrtrun. 18¿Pøs trube, tru na marøb pasraimburø utiibe chi gønrrab gø? Na Tiuswei tabig srø wamwan eshkab kusrenanøppe, truburø chi tranrrain gømø, na ka yandø waminchib pasraig, truig køn, tru Tiuswei tabig srø wamwan waminchib uña, na miambuawei miamigwan treeg utab pasrømø kagøbasig. 19Nabe mu karuig megamíig kuagucha, nabe natøwei mayeelø karuindiig meganrrab pasramisrar, maya nebuingatig Cristoyasig misag nørrø nebua tøgagønrrab. 20Nabe judíosmerai utu uñippe, kan judío lataitøwei uñibig kur, nøm Criston nebua ashchai martrab. Tru maig maramigwan martrai Moisés pørig maig chibig truig ke nø garuig natøweinguen ke treeg pasrømuinaindøgucha, tru pørig maig chibig køben treeg melabelai utube, trube, tru pøriilan marøb megabig lataig uñibig kur, tru pørig maig chiben treeg melabelan Criston nebua ashchai martrab. 21Inchen Moisés pørigwan tøgagømeelai utube, treetøwei nagucha chigaig lataitøwei uñibig kur, tru maig maramigwan pørig chigaig melabelan Criston nebua ashchai martrab. (Tius maig maramigwan martrai pørigwan na chi asamig chigaig kønrrab gømøtø, Cristo maig martrai karuigwan trunun nabe marøb megabig kur.) 22Kullaateeløbabe nagucha kullaatiig lataitøwein basrabig kur, tru kullaateelan Cristoin gønrrai martrab. Mu misaamerabatøgucha, nøm mailø gøben, treeg kønrrab inchibig kur, møilandøguen chinchagøben kaigyugurri wesranrrab. 23Iigwan na kerrigu øyeeg marøppe, Tiuswei tabig srø wamgurri øyeeg marøbig kur, truyugurri purø tabig tøgaig arrubigwan nagucha trunun tøgatø utønrrab. 24¿Ashmeelø gøtirru misaamera nørrø tulaamba ashib purrainug møig kanab luldashchab luløbeløma luløppe, søteeløbawei lulendø, tru kanaigwan utabiibe kandø gøbig kui? Inchawei ñim luløppe, tru kanawa utamigwan Tius tranig utønrrurmab isua lulay. 25Inchawei møikkøben treeg lulameløyu kebya basramisrøbiibe, chiyutøgucha nui asr maig marøg køtanmaptø marøb megamøn. Pøs truiløbe kan corona ka petø minchib pinønrrabigwan utønrraptø treeg maren, trune nambe corona managuen minchib pinønrrabig kømíigwan utønrrab Tiusweiwan marøb meler. 26Inchawei nabe luløppe, chu bumgúinguen mørmubendø, luløbig lataig luløb megamøwei, katø kan kwayabig nøørøtø, nøørøtø gurrøb kwayab lataig pasrømøwei inchar. 27Treeg kømøtø, nabe naasiitøwei nai asrwane purø murigu purayam gusrenrrai kusrenanøb ke treegwan kønrrai inchibig kur. Inchippa na katøganelan eshkab kusrenanøb pera basrøwa, natøweinguen kaiman dainab megamønrrappe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\