Efesios 4

1Inchawei Señor Jesucristogurri tru kailan keeri yau na pasrabiibe, ñimun trenchinrrab inchar: Tius ñimun treeg amøñinrraiwei wamiilø gúig køppe, maig amønamigwan trumay treeg amøñirrunrrigay cha, 2maig køben inchimeelø larrø gørrøteelø, maig købash indingucha larrø tammayelø, maig køben gúingucha tammay melabelø, kanikkurri kanikkurri chigúingucha lata inchimøtø undag købiitøga chi gømui lataig pønrrabelø. 3Espíritu Santoinug newan kanbalatø pønrrønrrab indamigwan treeg pønrrønrrab inday, tru kanbalatø pønrramig ambugurri igurri tab gøbiitøga, 4kan asrtø, kan Espíritu Santotø gøn, tru ñim muniirab melønrrai ñimun wamig kandø gøb lataitøwei. 5Señor kandø gøb, tru isubigwan Jesucristoinug pasra pønrramikkucha treetøwei kandø gøb, piu umbu ulsraikkucha treetøwei kandø gøb indan. 6Tius kandø, trurrigu mayeelai Møskai, nøbe mayeelaim bala nø basrabig køb, mayeelainug trumørig nø basrab, mayeelainug pasrabiibe nøtø gøn. 7Inchendø namune kanun ganun Tiusweyasig chigøben marøbelø gønrrai keta tranig køn, Cristo pirisha keta tranig maig køben, treeg. 8Inchawei Tiusbe trendaig køn: “Tru srømbalasrømay ippe, tru merrarrawa srua gúig melabelan nø merrarrawa, nø pera yaig køn cha. Incha misaamerane Tiusweyasig chigøben marøbelø gønrrai keta tranøb indig køn” cha. 9Tru øyeeg: “nebyaig køn” cha trenchippe, ¿tru wallibirø umbugatig kørrebmerrig kørrayaig køn cha rrenchimuitarru? 10Tru kørraibiibe nøtøwein gøn, tru maya srømbalamera pønrrabigu purø balasrø nebibig, kerriguwan nøtø netsiig pasrønrrab. 11Incha truig nøtøwei møilane nøashib karua øriilø gønrrai marøb, møilane Tius maig karuigwan eshkabelø gønrrai marøb, møilane Tiuswei tabig srø wamwan truørø srua llirabelø gønrrai marøb, møilane tru Criston kørebelan tab ashib pera pønrrabelø gønrrai marøb, katø kusrenanøbelø gønrrai øyeeg pønsraig køn, 12tru Tiuswei misaamera nømui marøb pønrramigu purø may gusrenniilø gønrrai isua, Criston kørebelø, tru nui asr, nurab inrrai martrab. 13Tru nam mayeeløba tru isubigwan Jesucristoinuutø pasra kanbalatø bønrramiguba, katø Tiuswei Nusrkawan tab nebua asamiguba nam kanbalatø bønrramigwan nebumnegatig martrab, kan møg ne nuraig lataig misrøb, Cristo maig køben treeg misramnegatig nebumig kønrrai. 14Øyangurrimbe nambe yandø mas shush ureemera latailø gømumønrrun, kan pi latøgushibig amburab iburab srua ambi latailø, chine srøig peemaytø kusrenaniilø kan isig ichibig lataig arrubig punø, banrrø sruabetiilø, møguelø kaig maramigwandø isubelø kaigu kegørrøsrkamig purø may isua pønsrailøtøga kegørrøsrkaimeelø. 15Masken treeg kømøtø, tru newan ciertonigwan undag købiitøga waminchib, chiyutøgucha nørrøragun tru tur Cristoinug nøba kanbalatø. 16Pøs nøgurriwei asr ørøba kandø misra, tru kønabigu merrarrab srølmørig ambumay imay lata purugubene, nøm møitøgucha chi maramigwan trunun rrunun marøb pønrramisren, nurab yan, katø undag købiitøga nørrørab ambamig kønrrai. 17Inchawei nabe iig øyeegwan ñimun eshkappe, marmø gømø, martrai karunrrab inchar Señorwei munchiyu: møimbe yandø amøñippe, Tiuswan ashmeelø judíos kømø misaamera nøm chiweingucha chi purugunrrabgaig isub amønailøyu ñimgucha amøñimøtay cha. 18Nømui isubiibe løstørailø, nømui manrrømera purø murelø gúikkurri chugúinguen mørmeelø gua, øsig kømig Tius tøgagúigugurrimbe nømbe purø yab pønrran. 19Yandø chi kørikkengar misrikkurrimbunøbe, yandø kaig maramigwandø martrab guebambubelø gøn, chigurrimbunø køsøngønrraptiig marøg købig arrubigwan neguen gømuig marøbig marøb pønrrønrrab. 20Trune ñimbe Cristoiwan kusreppe, øyeeg marøbelø gømønrrab gusreeg køn. 21Ñimbe isa gømø, tru newan ciertonig Jesúsweinug pasrabigwan cierton mørøb, nuinug kusrenaniilø gúig kuinrrun. 22Tru ñim merrabsrø Tiuswan ashmeelø gøb uras marøb tøga amønaig købigwane wegutsay, tru køllig ñim trendø kaigwan tøga gal-laig, chi tabig pummørø chull isubig purø rrømbøig marøg købig trutø srua yaig, ñimui umbu kaig pasrabigwan, 23tru ñimui isubigu srøig peemay isubelø gønrrab. 24Ñimbe tru srøig øsig kømigwan kewa bønrray, truibe Tius nø maig køben treetøwein gønrrai marig køn, cierton sølgandiitøgaba, newan chishchig tabiitøgaba. 25Inchawei øyeekkurri ñimbe isa wamindamigwane yandø elacha, masken ñim møitøgucha ñimui mendaigwane isa gømø, sølwan wamindamig køn. Kaguende nambe mayeeløba kangurrin gangurri kan asrtø guer. 26Namappe, namubendø, namig køtanmaptø chigøben kaig marmøwei, namig købigwane ke pørr binayamnegatikkucha tøga amøñimøwei indamig køn. 27Katø nugwaimandzig ñimuinug kelulrrain gømøwein guy. 28Nilaptiig købiibe yandø mas nilømøta. Masken treeg inchimøtø, ñui tasiitøga chigøben tabig maramigwan mar, møikkøben chi palai inchene, purugumig tøgagønrrab. 29Ñimui trigugurrimbe mørøbguen møramgaig trømbøig webinrrain gømøtø guy. Treeg kømøtø, Tiusweimburabigu maig palaim burrøben purugunrraptiig, treeg wamindamig køn, mørøbelanguen purugunrraptiig, treeg kønrrai. 30Tiuswei Espíritu Santon isuim basrønrrai marmøtay, tru kerrigu yandø newan kaigyugurri wesram kwalømweyasig truitøga ñimbe Tiusweyelø gúi asamdiig kønrrai sellailø gøn. 31Ñimui manrrau chu uraskucha møbraindø pønrramig kønrrai marøb pasrabigwanba, ke chab srurrab namig købigwanba, trømbøig namig købig pasrabigwanba, trømbøgølig namig rrasamigwanba, trømbøig tsalø wamab indamigwanba, chigurrimbunø kaig pønrrabigwan kerrigu truilanbañau chishtø elatsay. 32Masken treeg inchibgunrriibe, ñimbe larrø tab inchibelø, lata lastima asiyabelø, Tius ñimun Cristogurri kaig marigwan ulø baymub pesannab lataitøwei, kangurrin gangurri ñimgucha ulø bayiyab pønrrømumig køn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\