1 Korẽntɩ 12

1Nananawa, n sɔɔnrɔ, n bote ya mina sɛla woo yɛhera bo'olomse'a te Yenɛ Sea bɔ'ɔra nɛreba la. 2Ya mɛhe mi' te yan daa nan ka sakɛ bo Yesu la, ya daa nan dole la bagase'a n ka vɔe. Baga wa me daa ka bahɛ te ya mina yelemɛŋɛrɛ sore la. 3Dene poan, la sontii ya mina te Yenɛ Sea n boe la nɛra se'em kan ta'an tɔgɔra sɛla n ka an soŋa bɔ'ɔra Yesu. Nɛra se'em kan ta'an yete Yesu n de to Daana han dagana la Yenɛ Sea n boe la en. 4Bala, bo'olomse'a n ze'ete saazuo na la bo la yema yema, ge la dela Yenɛ Sea mea nɔɔ n bo'ore a. 5Le yɛ'ɛha me, ton tone se'em la me bo la yema yema, ge to tone bala bɔ'ɔra la to Daana Yesu mea me nɔɔ. 6Ton me wan mina tooma se'em me bo la yema yema. Ge, la dela Na'ayenɛ mea nɔɔ n bo'ore nɛra woo mi'ilom bona. 7Na'ayenɛ pa'alɛ nɛra woo a Sea la n tone se'em la se'em mɛ. A me tone bala la nɛra woo som zuo. 8Sea la bahere te nɛra ayema mina enŋa wan tɔgɔra yam yetɔgom se'em. Sea kaŋa mea nɔɔ n me le bahera te nɛra ayema me tɔgɔra yɛhera sɛla te a mina yɛhera Na'ayenɛ yele. 9Yenɛ Sea kaŋa mea nɔɔ n bahera te nɛra ayema nam Na'ayenɛ sɛla woo poan. Sea kaŋa mea n bala kelom bɔ'ɔra nɛra ayema me paŋa te a po'oha bɔ'ɔra Na'ayenɛ te nɛreba ban'ahe bahera. 10Sea la kelom bɔ'ɔra nɛra ayema paŋa te a tona yelekerehe tooma gee bɔ'ɔra ayema me bo'olom sebo n de a tɔgɔra Na'ayenɛ yetɔgom bɔ'ɔra nɛreba. Sea la me nɔɔ kelom bahera ayema me te a mina bɔgɔha bo'olomse'a n ze'ele Yenɛ Sea la zen'en na la bo'olomse'a n ka ze'ele Sea la zen'en na. Sea la kelom bahera te nɛra ayema ta'ana tɔgɔra yetɔgom buuri buuri, gee me bahera te ayema me ta'ana pa'ala sɛla te ba tɔgɛ la vɔnrɛ n de se'em. 11Ge bala zan'an, la dela Yenɛ Sea kayena mea nɔɔ n ete dena wa woo. A bo'ore nɛra woo bo'olom yema yema yɛhera la n tɛn'ɛhɛ de bɔta se'em. 12Bala Krista ane wo nɛresaala iŋa n bo yema yema se'em gee te a kelom de'a nɛra yenɛ, bii la n pon tara loga yema yema se'em la. 13Bala mea nɔɔ, te Yenɛ Sea kayena mea me nɔɔ n lagom to zanwaabe tosɛba n de Yudoma la tosɛba n de Greekdoma la tosɛba n de yamehe la tosɛba n dagɛ yamehe te to lagom de'a nɛra yenɛ la. La me dela Sea kaŋa mea nɔɔ te Na'ayenɛ bo to zanwaabe. 14Te dagɛ la logose'ere ma'an n de nɛresaala iŋnaanɛ la, ge la dela loga yema yema la n lagom taaba de'a nɛresaala iŋnaanɛ la. 15Na'arɛ han yeti, Mam dagɛ nu'o, bala mam ka lagom de'a iŋa loga la deyema. A han yele dena wa, bala kan ta'an bahɛ en te a kan lagom de'a iŋa la loga la deyema. 16Toberɛ me han yeti, Mam dagɛ niho, bala mam ka lagom de'a iŋa la loga la deyema. A han yele dena wa, bala kan ta'an bahɛ en te a kan lagom de'a iŋa la loga la deyema. 17Iŋa zanwaabe han dene la niho, bɛha n wan dene woŋa zen'en? Iŋa la zanwaabe me han le dene la toberɛ, bɛha n wan wone nyuŋo? 18Ge, lan de se'ere la, Na'ayenɛ naam iŋa la loga woo te ba bɔna la ba zen'en wo enŋa n bote de se'em la. 19Iŋa wa zanwaabe han dene la enŋa loga la deyena ma'an, iŋa yi kan bo ne. 20Ge, lan de se'ere la, iŋa la tare la loga yema yema gee kelom de'a iŋa kayena. 21Dene poan, niho kan ta'an yele nu'o yeti, Mam ka bote ho soŋorɛ. Zuo me kan ta'an yele na'ma yeti, Mam ka bote ho soŋorɛ. 22Bala mea me nɔɔ, to kan zagahɛ iŋa logose'a n ka tare paŋa la. 23Logose'a te to tɛn'ɛha te aŋa dagɛ ninmɔ'ɔrɛ la n de logose'a n sontii to behɛ soŋa soŋa. Ge te logose'a me te to tɛn'ɛha te a ka nare to bahɛ beele, sontii to dekɛ sɛla pin' a. 24Ge logose'a n an soŋa soŋa la ka nare to dekɛ sɛla pin' a. Ge Na'ayenɛ mea dekɛ iŋa loga yema yema la mɛ lagom taaba. A eŋɛ bala te a ta'an bahɛ mɛ te nɛreba behɛ logose'a n dagɛ ninmɔ'ɔrɛ la soŋa soŋa. 25Dene poan, yelehego ka bo iŋa wa poan. Ge, logose'ere woo n bo iŋa la poan la tare la soŋorɛ deyena mea nɔɔ bɔ'ɔra taaba. 26Logose'ere han nyɛta namehegɔ, logose'a me n gee la woo la me lagom nyɛta la bala. Ba me han pɛngera logose'ere, ba me lagom pɛngera logose'a woo n gee la me mɛ. 27Bala, yamam zanwaabe an wo ya lagom de'a la Krista iŋa la. Ya ayema woo dela a iŋa la logorɛ deyena deyena. 28Dene poan, Na'ayenɛ n eŋɛ lagaŋseko n dole Yesu sore se'em n wana. Yia a loe la sɛba n de Yesu tontoneba la. Sɛba te a loe pa'ahɛ dela a nɔtɔgɔheba. Ta'an poan dela sɛba n pa'alɛ nɛreba. Sɛba te a le loe pa'ahɛ dela sɛba n tone yelekerehe tooma, la sɛba te a bo ba a paŋa te ba po'ohera bɔ'ɔra Na'ayenɛ te nɛreba ban'ahe bahera, bii ba soŋora nɛreba, bii ba pa'ala nɛreba sɛla la sɛla n sontii ba eta bii ba tɔgɔra yetɔgom buuri buuri. 29Ge la dagɛ la ba woo n de Yesu tontoneba, bii nɔtɔgɔheba, bii sɛba n pa'alɛ nɛreba la. Dagɛ la ba woo n tare paŋsɛka n wan ta'an tona yelekerehe tooma la, 30bii ba po'ohera bɔ'ɔra Na'ayenɛ te nɛreba ban'ahe bahera, bii tɔgɔra yetɔgom buuri buuri, bii ba yele sɛla te ba tɔgɛ la vɔnrɛ n de se'em. 31Dene poan, bahɛ ya te ya sunya kɔ'ɔn bɔta la bo'olomse'a n de ninmɔ'ɔrɛ zo'e zo'e la. Ge, yelese'a te n yete n yele ya wa n gane sɛla woo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\