1 Korẽntɩ 14

1Dene poan, bahɛ ya te nɔŋerɛ de'a ya ninmɔ'ɔrɛ. Bahɛ ya te ya potɛn'ya kɔ'ɔn tɛn'ɛha la bo'olom la te Yenɛ Sea bɔ'ɔra la. Ge, bo'olom sebo n wan ba gana zan'an dela bo'olom sebo te ya wan mɔɔla Na'ayenɛ yɛla bɔ'ɔra nɛreba. 2Te nɛra se'em n tɔgɔre yetɔgom buuri buuri ka tɔgɔre bala bɔ'ɔra la nɛreba, ge a tɔgɔre bɔ'ɔra la Na'ayenɛ. Se'ere n sɔe la, nɛnɛra kan bɔkɛ sɛla te a tɔgɔra la. A tare la Yenɛ Sea la paŋa tɔgɔra yelese'a n de yelemɛŋɛrɛ te nɛreba nan ka tabelɛ wom. 3Ge, se'em n tɔgɔre Yenɛ yɛla, tɔgɔre bɔ'ɔra la nɛreba. A tɔgom la soŋore ba mɛ zo'e zo'e, gee me bahera ba te ba ta'ana sɛɛra zɛ'ɛta soŋa soŋa gee kelom soŋora ba te ba din'inha suunre yelese'ere woo poan. 4Ge nɛra se'em n tɔgɔre yetɔgom buuri buuri soŋore la a mea. Ge, se'em n tɔgɔre Na'ayenɛ yɛla soŋore la sɛba woo n dole Yesu sore la. 5Ge mam bote ne te ya zanwaabe tɔgɔra yetɔgom buuri buuri. Ge, mam wa ton bote ne la ya tara bo'olom sebo n tɔgɔre Na'ayenɛ yɛla bɔ'ɔra nɛreba. Se'ere n sɔe la, nɛra se'em n tɔgɔre Na'ayenɛ yɛla tare vɔnrɛ gana nɛra se'em n tɔgɔre yetɔgom buuri buuri. Han dagana la nɛra se'em n bo bilam wan ta'an yele de vɔnrɛ n de se'em soŋɛ sɛba woo n dole Yesu sore la, de dela yoo. 6Bala, n sɔɔnrɔ, n han ta wa'an ya zen'en na, gee tɔgɔra yetɔgom buuri buuri bɔ'ɔra ya, ya wan ta'an nyɛ' soŋorɛ n zen'en? Aai, ya kan nyɛ' soŋorɛ n zen'en la fiin me. Ge zen'an te ya wan ton nyɛ' n soŋorɛ dela n han wa'ana lilige Yenɛ yelese'ere bo ya, bii n bahɛ ya te ya tara mi'ilom yɛhera Na'ayenɛ yɛla, bii n mɔɔlɛ Na'ayenɛ yetɔgom bo ya, bii n pa'alɛ ye sɛla la sɛla n sontii ya eta. 7Ge magaha wo nɛra han pɛɛbera taleteŋa, bii a ŋmɛ'ɛre la kɔnlɔgɔ bɔra bɔra, nɛra kan bɔkɛ ŋmɛ'sɛka taaba te a ŋmɛ'ɛra la. 8Le yɛ'ɛha me, nɛra han ka kaahɛ te nɛreba bɔkɛ a kaahega la vɔnrɛ, ba kan yehe ta zabɛ. 9Bala mea me nɔɔ, ho han tɔgɔra yetɔgom buuri buuri bɔ'ɔra nɛreba te bɔkerɛ ka bɔna bini, nɛreba la n kelehe la kan bɔkɛ ho yetɔgom la vɔnrɛ n de se'em. Ho wan yenzuo tɔgɔra baha la teŋa. 10Yetɔgom buuri buuri zo'e zo'e bo teŋa wa zuo mɛ. Ge, bala zan'an, dagɛ la yetɔgom sebo n boe ka tara vɔnrɛ. 11Ge, nɛra han tɔgɛ yetɔgom sebo te mam ka mina bɔ nɛra enŋa daana dela saana mam zen'en te mam me de'a saana a zen'en. 12Mam mi' te ya mɔ'ɛ nini bɔta la bo'olomse'a te Yenɛ Sea bɔ'ɔra la. Bala, kpeŋe ya ya mɛhe la ya tara bo'olomse'a n soŋore lagaŋseko n dole Yesu sore te ba sɛɛra zɛ'ɛta soŋa soŋa gee la ya tona mɛ zo'e zo'e. 13Dene poan, nɛra se'em n tɔgɔre yetɔgom buuri buuri sontii a po'ohɛ bo Na'ayenɛ te a bo en bo'olom sebo te a wan ta'an pa'alɛ sɛla te a tɔgɛ la vɔnrɛ n de se'em. 14Te mam han ne ta po'oha yetɔgom buuri buuri poan, n sea me ne po'oha mɛ. Ge, n potɛn'ɛrɛ ka lagom tɛn'ɛha bilam bɔba. 15Bala, n nya wan eŋɛ la wane? Mam wan eŋɛ se'em dela n han po'oha, n sea me wan po'oha gee te n potɛn'ɛrɛ me wan lagom po'oha. N han yoona, n sea wan yoona, gee te n potɛn'ɛrɛ me wan bɔna n yooma la poan. 16Ge ho sea ma'an han po'oha Na'ayenɛ, nɛra se'em me n lagom bɔna lagaŋɔ la poan la wan eŋɛ la wane ta'an yete taarɛ yɛhera hon po'ohɛ Na'ayenɛ se'em la? Aai, A kan ta'an yele. Se'ere n sɔe la, a kan mina sɛla te ho yɛta la. 17La de sera te hon po'ohɛ Na'ayenɛ se'em la han pon ana soŋa, la ka tare soŋorɛ bɔ'ɔra nɛra enŋa daana la. 18Ge mam po'ohɛ Na'ayenɛ te mam tɔgɔre yetɔgom buuri buuri gana ya zanwaabe. 19Ge, n han bɔna zen'an te to lagaha po'oha la, mam wan ton bɔta te n tɔgɛ la yɛla anuu ma'an gee te a tara bɔkerɛ. Bala, n wan ta'an soŋɛ pa'alɛ sɛba me nyana mam tɔgɛ yɛla tuha tuha yetɔgom buuri buuri poan gee te bɔkerɛ ka bɔna bini. 20Bala, n sɔɔnrɔ wa, da tɛn'ɛhe ya wo ya dela kɔmbibihe la. La han de'a be'emtooma poan, ane ya wo kɔmbibihe n ka mi' de se'em la, gee han de'a sɛla n gee la ya ton tɛn'ɛhe ya wo bonkoteba n tɛn'ɛhe se'em la. 21Ge ba golehɛ Pa'alegɔ la poan, N wan dekɛ la nɛresɛba n tɔgɔre yetɔgom buuri buuri tɔgɛ bo n nɛreba wa. N me wan kelom bahɛ te nɛresɛba n dagɛ ya mea teŋa nɛreba tɔgɛ bo ba. Ge bala zan'an, ba ka kelehere mam. Daana n yele se'em la. 22Dene poan, ho tɔgɔra yetɔgom buuri buuri la dela sɛla te Na'ayenɛ pa'ala a paŋa n an se'em bɔ'ɔra sɛba n nan ka dole Yesu sore gee dagɛ sɛba n diŋɛ dɔla a sore la. Ho me mɔɔla Na'ayenɛ yetɔgom dela sɛla te Na'ayenɛ pa'ala a paŋa n an se'em bɔ'ɔra sɛba n sakɛ bo Yesu gee dagɛ sɛba n nan ka sakɛ bo Yesu. 23Bala, yamam sɛba n dole Yesu sore woo han lagahɛ taaba te nɛra woo tɔgɔra yetɔgom buuri buuri te nɛra woo bii se'em n ka dole Yesu sore kɛn' na wom bala, a kan yete ya zaale mɛ? A wan yele bala. 24Ge, ya han mɔɔla Na'ayenɛ yetɔgom te nɛra se'em bii se'em n ka dole Yesu sore kɛn' na wom bala, la wan soŋɛ en te a baŋɛ te n ete se'em la dela be'em. N wom sɛla la wan gankɛ en. 25Nɛreba wan baŋɛ a tɛn'ɛseto te nɛnɛra daa nan ka baŋɛ la gee te a wan dɔnbelɛ teŋa po'ohɛ Na'ayenɛ yɛta te, Yelemɛŋɛrɛ, Na'ayenɛ bo la ya kalam. 26Dene poan, n sɔɔnrɔ, mam n tare se'em ba'ahegɔ poan dela dena wa. Ya han lagahɛ taaba te ya po'ohɛ, nɛra woo sontii a bo yoonɛ, bii a pa'ala, bii a tɔgɛ Na'ayenɛ yɛla yetɔgom buuri buuri poan, bii a tɔgɛ Na'ayenɛ yelese'a te nɛreba nan ka tabelɛ wom, bo nɛreba bii a tɔgɛ yetɔgom buuri buuri la te ba tɔgɛ la vɔnrɛ n de sɛla bo nɛreba. Ge, ya eta dena wa woo la ya lagom la n dole Yesu sore poan la som zuo. 27Ge nɛra han bɔta te a tɔgɛ yetɔgom buuri buuri poan, la sontii ba de'a ba bayi' bii ba batan' ma'an tɔgɛ yema yema. La sontii nɛra se'em me pa'alɛ sɛla te ba tɔgɛ la vɔnrɛ n de se'ere. 28Ge, nɛra se'em han ka bɔna wan ta'an pa'alɛ ban tɔgɛ sɛla la vɔnrɛ n de se'ere la, se'emdaana n bote a tɔgɛ yetɔgom buuri buuri yi da tɔgɛ dɛ ba lagaŋɔ la poan. A tɔgɛ bo a mea la Na'ayenɛ. 29Nɛresɛba n tare Na'ayenɛ yetɔgom te ba tɔgɛ sontii ba de'a ba bayi' bii ba batan'. Ba han tɔgɔra bala, la sontii sɛba n me gee la behɛ nya ban yete sɛla la de ma'an bii de dagɛ ma'an. 30Ge, nɛra se'em han bɔna lagaŋɔ la poan te Na'ayenɛ bo en a yetɔgom na, la sontii se'em n nan bo bini tɔgɔra la go'e gee te a tɔgɛ. 31Ge ya zanwaabe ta'an tɔgɛ Na'ayenɛ yetɔgom yema yema. Bala, te ya zan'an wan lagom zamehɛ gee nyɛ' soŋorɛ. 32La sontii nɛresɛba n tɔgɔre Na'ayenɛ yelesoma la tara ba mɛhe ba yetɔgom la poan. 33Sɛla n sɔe la, a dagɛ Na'ayenɛ se'em n tare nɔkpe'ene kena nɛreba poan na, ge a dela se'em n de sunma'ahom. Ge lagaŋseto woo n de Na'ayenɛ nɛreba dɔla Yesu sore la han ne ta tara lagaŋɔ, 34la sontii pɔgɔhe ana baanlam bini. Ba ka sone te ba lagom tɔgɔra, bii ba de'a zuodoma yelese'ere poan wo Pa'alegɔ la n yuun yelese'em la. 35Ba han bɔta te ba baŋɛ yelese'ere, la sontii ba ta soke ba sereba ba yea poan. La wan de'a vi' te pɔka ta lagom tɔgɔra sɛba n dole Yesu sore la lagaŋɔ poan. 36Ge ya tɛn'ɛhe te Na'ayenɛ yetɔgom la pɔhɛ la yamam zen'en na, bii yamam ma'an n de sɛba n to'e de? 37Ge hon se'em n tɛn'ɛhe te ho dela Na'ayenɛ kpana bii ho tare bo'olom sebo te Yenɛ Sea bɔ'ɔra la sontii ho baŋɛ dena wa. Ho sontii ho baŋɛ te mam golehɛ se'em bɔ'ɔra ho na la dela to Daana Na'ayenɛ nɔɔrɛ n bala. 38Ge, nɛra ena daana han ka kɛleha dena wa, yamam me da kɛleha en. 39Dene poan, n sɔɔnrɔ, bahɛ ya te ya potɛn'ya kɔ'ɔn bone ya la ya tɔgɔra Na'ayenɛ yɛla bɔ'ɔra nɛreba. Ge, da yele ya te ya ka bote yetɔgom buuri buuri ya lagaŋɔ poan. 40La sontii ya eta sɛla woo soŋa soŋa, gee te la me de'a ma'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\